Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
GÓI THẦU ĐƯỢC GIA HẠN
Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Đường Lý Thường Kiệt (đoạn đường Nguyễn Huệ đến đường Trần Phú)
Nội dung : Lát gạch vỉa hè, đá vỉa, cải tạo miệng hố ga và bồn trồng cây
Thuộc dự án : " Đường Lý Thường Kiệt (đoạn đường Nguyễn Huệ đến đường Trần Phú) "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Ban Quản lý công trình đô thị thị xã Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 15/10/2013 đến trước 8 giờ 30 ngày 26/10/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 250, đường Trần Phú, khóm Tân Bình, phường An Hòa, thị xã Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 08 giờ 30 ngày 26/10/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 10/10/2013

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Đường Nguyễn Cư Trinh (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Tất Thành)
Nội dung : Bó vỉa, lát gạch vỉa hè, cải tạo miệng hố ga và bồn trồng cây
Thuộc dự án : " Đường Nguyễn Cư Trinh (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Tất Thành) "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Ban Quản lý công trình đô thị thị xã Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 10/10/2013 đến trước 10 giờ ngày 26/10/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 250, đường Trần Phú, khóm Tân Bình, phường An Hòa, thị xã Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 10 giờ ngày 26/10/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 10/10/2013

Gói thầu : Gói thầu số 10 thuộc dự án Đường rạch Xẻo Nga
Nội dung : Nền, mặt đường và cống
Thuộc dự án : " Đường rạch Xẻo Nga "
Nguồn vốn : Vốn Ngân sách Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu huyện Lai Vung năm 2013 - 2014
Bên mời thầu : Ban QLDA huyện Lai Vung
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 07 giờ 30 ngày 17/6/2013 đến trước 14 giờ ngày 27/06/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA huyện Lai Vung, khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 27/06/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 14/06/2013

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án trang thiết bị hệ hống Hội nghị truyền hình tại Trường Chính trị Tỉnh
Nội dung : Mua sắm trang thiết bị hệ hống Hội nghị truyền hình tại Trường Chính trị Tỉnh
Thuộc dự án : " Trang thiết bị hệ hống Hội nghị truyền hình tại Trường Chính trị Tỉnh "
Nguồn vốn : Vốn sự nghiệp đào tạo cấp Tỉnh chưa phân bổ năm 2012
Bên mời thầu : Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 06/12/2012 đến ngày 12/12/2012 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 12, đường Trần Phú, thành phố Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : 15 giờ ngày 12/12/2012
Thông báo có hiệu lực từ ngày 04/11/2012

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Cụm dân cư An Thành, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự
Nội dung : Hạ tầng kỹ thuật cụm dân cư An Thành
Thuộc dự án : " Cụm dân cư An Thành, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự "
Nguồn vốn : Ngân sách Trung Ương, Ngân sách Tỉnh và Ngân sách Huyện
Bên mời thầu : BQLDA Xây dựng công trình TX Hồng Ngự
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 10/12/2012 đến ngày 28/12/2012 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : BQLDA Xây dựng công trình TX Hồng Ngự, Đường Trần Phú, Phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ 30, gày 28/12/2012
Thông báo có hiệu lực từ ngày 30/11/2012

Phân trang: | [0] | [1] |

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1709398149.338281 giây .