Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
GÓI THẦU ĐƯỢC GIA HẠN
Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Nâng cấp đường ĐT 848 (đoạn từ cầu Sa Đéc đến Quốc lộ 80 cũ)
Nội dung : Thảm bê tông nhựa nóng mặt đường
Thuộc dự án : " Nâng cấp đường ĐT 848 (đoạn từ cầu Sa Đéc đến Quốc lộ 80 cũ) "
Nguồn vốn : Vốn vượt thu xổ số kiết thiết
Bên mời thầu : Ban QLDA Xây dựng thành phố Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ, ngày 19/10/2015 đến trước 14 giờ , ngày 30/10/2015 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 154A, Hùng Vương, khóm 1, phường 2, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; 0673.774.384
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ , ngày 30/10/2015 (trong giờ hành chính)
Thông báo có hiệu lực từ ngày 16/10/2015

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Đường Cái Bè, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc
Nội dung : Thi công đường Cái Bè
Thuộc dự án : " Đường Cái Bè, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : UBND xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc; 0673.765.002
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ ngày 08/7/2014 đến trước 14 giờ ngày 22/7/2014 (trong giờ hành chí
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng UBND xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 22/7/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 04/07/2014

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Đường rạch Ông Tổng, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc
Nội dung : Thi công đường rạch Ông Tổng
Thuộc dự án : " Đường rạch Ông Tổng, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : UBND xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc; 0673.765.002
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ ngày 08/7/2014 đến trước 09 giờ ngày 23/7/2014 (trong giờ hành chính
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng UBND xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 09 giờ ngày 23/7/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 04/07/2014

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Đường Mù U, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc
Nội dung : Thi công đường Mù U
Thuộc dự án : " Đường Mù U, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : UBND xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc; 0673.765.002
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ ngày 08/7/2014 đến trước 14 giờ ngày 23/7/2014 (trong giờ hành chính
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng UBND xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 23/7/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 04/07/2014

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Đường Xẻo Gừa bờ trái
Nội dung : Nền, mặt đường, cầu và cống ngang đường
Thuộc dự án : " Đường Xẻo Gừa bờ trái "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : UBND xã Tân Phú Đông; 0673.861.117
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 28/5/2014 đến trước 14 giờ ngày 12/6/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng UBND xã Tân Phú Đông, số 99A, ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 12/6/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 22/05/2014

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] |

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1544499202.305224 giây .