Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
GÓI THẦU ĐƯỢC GIA HẠN
Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án trang thiết bị hệ hống Hội nghị truyền hình tại Trường Chính trị Tỉnh
Nội dung : Mua sắm trang thiết bị hệ hống Hội nghị truyền hình tại Trường Chính trị Tỉnh
Thuộc dự án : " Trang thiết bị hệ hống Hội nghị truyền hình tại Trường Chính trị Tỉnh "
Nguồn vốn : Vốn sự nghiệp đào tạo cấp Tỉnh chưa phân bổ năm 2012
Bên mời thầu : Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 06/12/2012 đến ngày 12/12/2012 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 12, đường Trần Phú, thành phố Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : 15 giờ ngày 12/12/2012
Thông báo có hiệu lực từ ngày 04/11/2012

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Cụm dân cư An Thành, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự
Nội dung : Hạ tầng kỹ thuật cụm dân cư An Thành
Thuộc dự án : " Cụm dân cư An Thành, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự "
Nguồn vốn : Ngân sách Trung Ương, Ngân sách Tỉnh và Ngân sách Huyện
Bên mời thầu : BQLDA Xây dựng công trình TX Hồng Ngự
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 10/12/2012 đến ngày 28/12/2012 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : BQLDA Xây dựng công trình TX Hồng Ngự, Đường Trần Phú, Phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ 30, gày 28/12/2012
Thông báo có hiệu lực từ ngày 30/11/2012

Gói thầu : Mở rộng đường hẻm số 8 - P4, thị xã Sa Đéc.
Nội dung : San lấp mặt bằng, mặt đường, cống thoát nước và chiếu sáng.
Thuộc dự án : " "
Nguồn vốn : NSNN năm 2012.
Bên mời thầu : UBND phường 4, thị xã Sa Đéc.
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 18/6/2012 đến ngày 04/7/2012.
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : UBND phường 4, thị xã Sa Đéc, đường Trần Văn Voi, khóm 1, phường 4, thị xã Sa Đéc.
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ, ngày 05/7/2012.
Thông báo có hiệu lực từ ngày 01/01/2005

Gói thầu : Trụ sở khối vận huyện Lấp Vò
Nội dung : Trụ sở làm việc, san lấp mặt bằng, đường vào trụ sở và cột cờ
Thuộc dự án : " Trụ sở khối vận huyện Lấp Vò "
Nguồn vốn : ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : BQL DA huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ ngày 17 đến 19/7/2006
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng BQLDA huyện Lấp Vò
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ ngày 04/8/2006
Thông báo có hiệu lực từ ngày 10/07/2006

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] |

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1544494079.756941 giây .