Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

GÓI THẦU : Gói thầu số 01: Trường Tiểu học Long Hưng B3 (điểm Kinh Tư); hạng mục: Xây dựng mới 03 phòng lắp ghép
Nội dung : Trường Tiểu học Long Hưng B3 (điểm Kinh Tư); hạng mục: Xây dựng mới 03 phòng lắp ghép
Thuộc dự án : " Trường Tiểu học Long Hưng B3 (điểm Kinh Tư) "
Nguồn vốn : Ngân sách Huyện năm 2017
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ 00, ngày 11 tháng 04 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 20 tháng 04 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò; Khu dô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, TT. Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT 0673.845.757; 0673.844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00, ngày 20 tháng 04 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 11/04/2017

Gói thầu số 01: Trường Tiểu học Bình Thạnh Trung 2 (điểm chính); hạng mục: Thay ngói, lợp tole, lót gạch hành lang dãy 04 phòng, cải tạo mắt cáo phía trước thấp xuống
Gói thầu số 03: Xây dựng cống hở mương Đình, cầu Xẻo Đào, cống hở Xẻo Tre
Gói thầu số 02: Xây dựng cống hở mương Trường học, cống tròn mương Ông Châu, cống hở mương Ba Thắng, cầu Mương Kinh, cống tròn Bảy Di
Gói thầu số 01: Xây dựng cống hở kênh Nổi, cầu Mương Chùa, cống tròn mương Bà Lang, cống tròn mương Cả, cống hở mương Cô Ba
Gói thầu số 01: Gia cố các đoạn sạt lỡ thuộc dự án Kênh Thầy Lâm, đoạn từ đường ĐT848 đến ĐT849 (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Cầu cảnh Công viên Sa Đéc. Hạng mục: Xây dựng mới “Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”
Gói thầu số 03: Mở rộng đường đan lộ làng (từ nhà thờ đến cống xả lũ)
Gói thầu số 01: Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh 2; hạng mục: Lót gạch men 04 phòng, hành lang 05 phòng, đóng la phong 01 phòng, xử lý chống thấm (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Gói thầu số 01: Trường Mầm non thị trấn Lấp Vò; hạng mục: Mở rộng hành lang phía sau (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Gói thầu số 01: Trụ sở UBND xã Tân Khánh Trung; hạng mục: cải tạo, sữa chữa (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Gói thầu số 01: Trường Tiểu học Tân Khánh Trung 1; hạng mục: xây dựng thêm 01 phòng lắp ghép (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 0.003017 giây .