Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

GÓI THẦU : Gói thầu số 04: Thi công trụ sở và các hạng mục phụ thuộc công trình Trụ sở làm việc BCH Quân sự xã và Công an xã Hòa Thành
Nội dung : Thi công trụ sở và các hạng mục phụ thuộc công trình Trụ sở làm việc BCH Quân sự xã và Công an xã Hòa Thành
Thuộc dự án : " Trụ sở làm việc BCH Quân sự xã và Công an xã Hòa Thành "
Nguồn vốn : Ngân sách tỉnh hỗ trợ ĐTXD khối nhà chính, còn lại ngân sách huyện đối ứng năm 2018-2019
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lai Vung
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 07 giờ 30, ngày 22 tháng 03 năm 2018 đến 14 giờ 00, ngày 02 tháng 04 năm 2018
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng Ban QLDA & PTQĐ huyện Lai Vung; khóm 1, TT. Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.848.081 hoặc 849.522
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00, ngày 02 tháng 04 năm 2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 23/03/2018

Gói thầu số 04: Thi công trụ sở và các hạng mục phụ thuộc công trình Trụ sở làm việc BCH Quân sự xã và Công an xã Tân Thành
Gói thầu số 04: Thi công trụ sở và các hạng mục phụ thuộc công trình Trụ sở làm việc BCH Quân sự xã và Công an xã Tân Dương
Gói thầu số 01: Khắc phục sạt lở đường ĐH.67B xã Mỹ An Hưng B (đoạn từ cuối kè Mương Tiêu hiện trạng đến Cầu Chùa)
Gói thầu số 01: Mua tranh sơn mài, Ảnh Bác Hồ (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Gói thầu số 01: Sửa chữa cống hở kết hợp cầu BTCT Tư Xạ giáp Rạch Dông; Sửa chữa 02 cống ngầm phi 100 Tư Xạ gips Rạch Chùa và Nạo vét kênh Hai Đức - Ông Trắng từ cống hở Ngã Cái đến đất ông Sáu Dồi tạo nguồn (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Gói thầu số 01: Ô bao số 03+04+07 xã Định Yên (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Gói thầu số 01: Ô bao số 03+05 xã Mỹ An Hưng B (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Gói thầu số 01: Nạo vét kênh Năm Tòng dài 900m tạo nguồn; Nâng cấp 03 máy bơm thuộc 03 trạm bơm điện (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Gói thầu số 01: Nạo vét kênh thủy lợi Xáng Nhỏ đến rạch Trà Bông; Nạo vét kênh Xả tạo nguồn; mương Chuồng Bò; Mương Ba Thu; Mương Tám Bân tạo nguồn; nạo vét mương Tám Chưởng từ sông Tiền đến kênh Ngang + Sửa chữa cống ngầm phi 80cm; sửa chữa cống ngầm phi 100 Bà La giáp rạch Ngã Cũ; Sửa chữa cống tròn Mười Đàn giáp rạch Ngã Cạy và cống tròn Ông Mai giáp Ngã Cạy tạo nguồn (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Gói thầu số 01: Sửa chữa cống ngầm phi 100 Chín Triều (giáp rạch Sâu); Sửa chữa cống ngầm phi 100 Năm Gần (giáp rạch Sâu); Sửa chữa cống ngầm phi 100 Năm Mềm (giáp rạch Sâu); Sửa chữa cống hở kết hợp cầu BTCT (giáp rạch Sâu) tạo nguồn (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Gói thầu số 01: Văn phòng ấp An Quới; hạng mục: Thực hiện thủ tục chuyển nhượng và xây dựng (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 0.004027 giây .