Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

GÓI THẦU : Gói thầu số 01: Nâng cấp đường ranh thị trấn Lấp Vò và xã Bình Thành, đoạn QL80 đến chùa Phước Dinh (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Nâng cấp đường ranh thị trấn Lấp Vò và xã Bình Thành (đoạn QL80 đến chùa Phước Dinh)
Thuộc dự án : " Nâng cấp đường ranh thị trấn Lấp Vò và xã Bình Thành (đoạn QL80 đến chùa Phước Dinh) "
Nguồn vốn : Nguồn kết dư ngân sách năm 2017 sang năm 2018 (đợt 2)
Bên mời thầu : Ban QLDA và PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh qua mạng
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ 00, ngày 05 tháng 11 năm 2018 đến trước 15 giờ 00, ngày 12 tháng 11 năm 2018
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : Miễn phí
Thời gian đóng thầu : Lúc 15 giờ 00, ngày 12 tháng 11 năm 2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 08/11/2018

Gói thầu số 1
Gói thầu số 1
Gói thầu số 1
Gói thầu số 1
Số 3
Gói thầu số 6
Gói thầu số 4
Gói thầu số 3
Gói thầu số 01: Trường THCS Mỹ An Hưng B; hạng mục: Xây dựng 14 phòng học, phòng chức năng, các hạng mục phụ
Gói thầu số 01: Trường Mầm non Mỹ An Hưng B (điểm chính); hạng mục: Xây dựng phòng chức năng, các hạng mục phụ (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Gói thầu số 01: Nâng cấp hệ thống chiếu sáng cụm dân cư An Thuận (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 0.004061 giây .