Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
HƯỚNG DẪN CÁCH TÌM KIẾM
Để nhanh chóng có thể tìm kiếm thông tin mà người sử dụng cần, chúng tôi tạo ra hệ thống tìm kiếm về thông báo mời thầu, kết quả đấu thầu, kế hoạch đấu thầu, thông tin nhà thầu .
Với việc tìm kiếm rất đơn giản :
1/ Chọn vào một trong các mục tìm kiếm.
2/ Điền thông tin cần tìm vào các ô. Bạn có thể điền chi tiết hoặc chỉ cần điền vào một mục. Nếu như điền đầy đủ thì kết quả sẽ hiển thị chính xác hơn !
3/ Nhấn vào nút tìm để thực hiện việc tìm kiếm hoặc nhấn vào nút nhập lại để điền lại tất cả nội dung
4/ Xem kết quả tìm kiếm .
   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 0.001100 giây .