Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 


Tình huống : Uỷ quyền ký hợp đồng

   Công ty A được chọn làm đơn vị trúng thầu cung cấp hàng hóa, nhưng Công ty A không trực tiếp ký hợp đồng. Xí ngiệp B là đơn vị thuộc Công ty A phụ trách toàn bộ việc cung cấp hàng hóa như yêu cầu của Bên mời thầu, có con dấuvà mã số thuế riêng nhưng hạch toán phụ thuộc.

Hỏi :Việc Bên mời thầu ký hợp đồng với Xí nghiệp B có đúng qui định không

Trả lời :Trong trường hợp này Công ty A là nhà thầu tham dự thầu thì phải có trách nhiệm ký hợp đồng, Công ty A giao cho Xí nghiệp B cung cấp hàng hóa theo hợp đồng thì chấp nhận được. Việc Bên mời thầu ký hợp đồng với Xí nghiệp B là sơ hở về pháp lý, khi xảy ra rủi ro không có cơ sở để đảm bảo. (Trích Thông tin Đầu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 23/2006)

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 0.003477 giây .