Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 


Tình huống : Hồ sơ mua sắm hàng hóa theo phương thức chào hàng cạnh tranh

Hỏi :Một bộ Hồ sơ mua sắm hàng hóa theo phương thức chào hàng cạnh tranh cần phải có những nội dung gì?

Trả lời :Chào hàng cạnh trang là một trong bảy hình thức lựa chọn nhà thầu được qui định trong qui chế đấu thầu hiện hành (Nghị định 88/CP). Theo đó việc áp dụng hình này được thực hiện đối với những gói thầu có giá dưới 2 tỉ đồng để mua sắm các loại hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật đã được tiêu chuẩn hóa. Như vậy điều kiện để áp dụng hình thức này là:


Có kế hoạch đầu thầu được duyệt; Giá gói thầu dưới 2 tỉ đồng; Hàng hóa cần mua phải là loại hàng hóa thông dung, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật đã được tiêu chuẩn hóa.


Để thực hiện chào hàng, Bên mời thầu phải lập hồ sơ yêu cầu chào hàng bao gồm các nội dung yêu cầu về số lượng hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa, thời hạn cung cấp, thời hạn hiệu lực của hồ sơ báo giá, thời gian nộp báo giá và các nội dung cần thiết khác. Hồ sơ yêu cầu chào hàng có nội dung tương tự như hồ sơ mời thầu, song một số nội dung cần được rút gọn để đ3m bảo đơn giản hóa quá trình thực hiện. Đề nghị tham khảo Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa do Bộ KH&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 909/2005/QĐ-BKH ngày 13/9/2005 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT.


Trên cơ sở hồ sơ báo giá được phê duyệt, Bên mời thầu gửi hồ sơ yêu cầu chào hàng cho các nhà thầu để đảm bảo nhận được tối thiểu 3 hồ sơ báo giá từ 3 nhà thầu khác nhau. (Trích Thông tin Đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 23/2006)

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 0.003403 giây .