Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 


Tình huống : Đánh giá năng lực tài chính của nhà thầu

   Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất nhưng tài sản lưu động (gồm tiền mặt và các tài sản có thể chuyển đổi nhanh chóng thành tiền) và tín dụng vay ngân hàng, sau khi trừ các hợp đồng dở dang nhỏ hơn giá trị qui định (Ví dụ: 1,3 tỉ đồng trong khi yêu cầu được nêu trong HSMT là 1,7 tỉ đồng). Như vậy có thể đánh giá là nhà thầu này không đủ năng lực về tài chính. Tuy nhiên do giá đánh giá của nhà thầu này thấp nhất, có đủ kinh nghiệm và năng lực kỹ thuật để thực hiện gói thầu, nếu chọn nhà thầu này thì có lợi cho chủ đầu tư.

Hỏi :Bên mời thầu có được yêu cầu nhà thầu cung cấp tín dụng bổ sung (của một ngân hàng) nhằm đảm bảo năng lực tài chính và xét cho trúng thầu hay không?

Trả lời :Theo Luật đấu thầu (Điều 3), việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tiến hành theo trình tự đánh giá sơ bộ trước để loại bỏ các hồ sơ dự thầu không hợplệ, không đảm bảo các yêu cầu quan trọng của HSMT, sau đó mới tiến hành đánh giá chi tiết đối với hồ sơ dự thầu đã qua bước đánh giá sơ bộ. Vì vậy, chỉ có những nhà thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu về năng lực (bao gồm năng lực tài chính và năng lực kỹ thuật), kinh nghiệm, thì mới được đánh giá về mặt kỹ thuật, và tiếp đó nếu đáp ứng mới được xác định chi phí trên cùng một bằng (giá đánh giá). Bên mời thầu cần nghiên cứu kỹ và tuân thủ theo trình tự đánh giá HSDT để tránh xảy ra tình huống nêu trên, đảm bảo môi trường công bằng trong đấu thầu. (Theo Thông tin Đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 29/2006)

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 0.147619 giây .