Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

Tên gói thầu: Gói thầu số 7 xây dựng đường từ Km0+000 - Km7+753,73, thuộc dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 54 (giai đoạn II), tỉnh Đồng Tháp
Nội dung gói thầu : " xây dựng đường từ Km0+000 - Km7+753,73"
Thuộc dự án : " dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 54 (giai đoạn II), tỉnh Đồng Tháp "
Văn bản phê duyệt : số 276/TB-BQLDA ngày 03/07/2015 của Sở Giao thông Đồng Tháp
Giá trúng thầu : 44.981.513.000  VNĐ
Bên mời thầu : Sở Giao thông Đồng Tháp
Nhà thầu trúng thầu : Công ty Cổ phần 482
Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh
Thời gian thực hiện hợp đồng : 11 tháng

Gói thầu số 8 Đường dây trung thế và trạm biến áp
Gói thầu số 1 Cung cấp, lắp đặt thiết bị đo khí tượng thủy văn (kể cả chuyển giao) thuộc dự án Xây dựng trạm quản lý thủy văn khu A1 - Vườn quốc gia Tràm Chim
08
số 01
Số 9
Gói thầu số 1 thuộc dự án Trường Mầm Non Tân Nghĩa (điểm chính)
Gói thầu số 06
Gói thầu số 06 thuộc dự án Trường Tiểu học Ba Sao 1 (điểm chính)
Gói thầu số 05 thuộc dự án Trường MG Phong Mỹ (điểm phụ Cây Dơi)
Số 7
Số 8
   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 0.005218 giây .