Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Tên gói thầu: Gói thầu số 7 xây dựng đường từ Km0+000 - Km7+753,73, thuộc dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 54 (giai đoạn II), tỉnh Đồng Tháp
Nội dung gói thầu : " xây dựng đường từ Km0+000 - Km7+753,73"
Thuộc dự án : " dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 54 (giai đoạn II), tỉnh Đồng Tháp "
Văn bản phê duyệt : số 276/TB-BQLDA ngày 03/07/2015 của Sở Giao thông Đồng Tháp
Giá gói thầu :   VNĐ
Giá trúng thầu : 44.981.513.000   VNĐ
Bên mời thầu : Sở Giao thông Đồng Tháp
Nhà thầu trúng thầu : Công ty Cổ phần 482
Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh
Thời gian thực hiện hợp đồng : 11 tháng

Tên gói thầu: Gói thầu số 8 Đường dây trung thế và trạm biến áp
Nội dung gói thầu : " Đường dây trung thế và trạm biến áp"
Thuộc dự án : " Dự án Hệ thống thoát nước thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp "
Văn bản phê duyệt : số Số 228/QĐ-CN&MTĐT ngày 14/07/2015 của CCoong ty TNHH MTV Cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp
Giá gói thầu : 1.484.237.000 đồng   VNĐ
Giá trúng thầu : 1.141.068.000   VNĐ
Nhà thầu trúng thầu : Công ty TNHH Quang Nhựt
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng : 60 ngày kể từ ngày khởi công

Tên gói thầu: Gói thầu số 1 Cung cấp, lắp đặt thiết bị đo khí tượng thủy văn (kể cả chuyển giao) thuộc dự án Xây dựng trạm quản lý thủy văn khu A1 - Vườn quốc gia Tràm Chim
Nội dung gói thầu : " Cung cấp, lắp đặt thiết bị đo khí tượng thủy văn (kể cả chuyển giao)"
Thuộc dự án : " dự án Xây dựng trạm quản lý thủy văn khu A1 - Vườn quốc gia Tràm Chim "
Văn bản phê duyệt : số 95/QĐ-VQG ngày 11/06/2015 của Vườn Quốc gia Tram Chim
Giá gói thầu :   VNĐ
Giá trúng thầu : 659.428.000   VNĐ
Bên mời thầu : Vườn Quốc gia Tram Chim
Nhà thầu trúng thầu : Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học KT Vĩnh Hưng
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng : 60 ngày

Tên gói thầu: 08
Nội dung gói thầu : " Xây dựng công trình nguồn, nhà máy (công trình phụ trợ)"
Thuộc dự án : " Hệ thống cấp nước thị xã Hồng Ngự, công suất 10.000 m3/ngày "
Văn bản phê duyệt : số 285/QĐ-CN&MTĐT ngày 08/08/2014 của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
Giá gói thầu : 26.612.098.000 đồng   VNĐ
Giá trúng thầu : 21.638.572.000   VNĐ
Bên mời thầu : Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
Nhà thầu trúng thầu : Liên danh PECOM - Thành Công
Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định
Thời gian thực hiện hợp đồng : 17,5 tháng

Tên gói thầu: số 01
Nội dung gói thầu : " Xây dựng mặt đường đan bê tông cốt thép"
Thuộc dự án : " Đường Thầy Cắt - Mười Cổng - Rạch Bà Phụng "
Văn bản phê duyệt : số 221/QĐ-UBND ngày 29/05/2014 của UBND huyện Cao Lãnh
Giá gói thầu : 3.038.866.000   VNĐ
Giá trúng thầu : 2.897.000.000   VNĐ
Bên mời thầu : UBND huyện Cao Lãnh
Nhà thầu trúng thầu : Doanh nghiệp tư nhân Lê Minh III
Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định
Thời gian thực hiện hợp đồng : 120 ngày

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1544494491.975933 giây .