Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Tên gói thầu: Gói thầu số 2 thuộc DA Nâng cấp Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp
Nội dung gói thầu : " Tư vấn thiết kế BVTC - dư toán"
Thuộc dự án : " Nâng cấp Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp "
Văn bản phê duyệt : số 17/QĐ-BVYHCT ngày 25/04/2011 của Bệnh viện YHCT Đồng Tháp
Giá gói thầu :   VNĐ
Giá trúng thầu : 652.081.000   VNĐ
Bên mời thầu : Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp
Nhà thầu trúng thầu : Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Nguyễn Nhân
Hình thức hợp đồng: Tỷ lệ %
Thời gian thực hiện hợp đồng : 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Tên gói thầu: Gói thầu số 3 thuộc dự án Hệ thống cầu trên tuyến đường ĐT 845 đoạn Mỹ An - Trường Xuân, huyện Tháp Mười
Nội dung gói thầu : " Xây lắp cầu Thầy Ký, cầu Bảy Quận và cầu Thanh Niên"
Thuộc dự án : " Hệ thống cầu trên tuyến đường ĐT 845 đoạn Mỹ An - Trường Xuân, huyện Tháp Mười "
Văn bản phê duyệt : số 139/QĐ.SGTVT ngày 21/03/2011 của Sở Giao thông Vận tải
Giá gói thầu : 9.980.479.000   VNĐ
Giá trúng thầu : 9.563.383.000   VNĐ
Bên mời thầu : Sở Giao thông Vận tải
Nhà thầu trúng thầu : Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Hậu Giang
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng : 12 tháng

Tên gói thầu: Gói thầu số 19 thuộc dự án Trường Trung học Y tế
Nội dung gói thầu : " Khối lý thuyết 2, cổng - hàng rào"
Thuộc dự án : " Trường Trung học Y tế Đồng Tháp "
Văn bản phê duyệt : số 28/QĐ-THYT ngày 10/03/2011 của Trường THYT Đồng Tháp
Giá gói thầu : 10.173.988.000 đồng   VNĐ
Giá trúng thầu : 8.675.299.000   VNĐ
Bên mời thầu : Trường Trung học Y tế Đồng Tháp
Nhà thầu trúng thầu : Công ty cổ phần xây dựng Tân Tiến
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng : 450 ngày

Tên gói thầu: Gói thầu số 4
Nội dung gói thầu : " Nền - Mặt đường đoạn từ Km13+456 đến Km18+094,08"
Thuộc dự án : " Đường ĐT852 đoạn từ Km13+456 đến Km18+094,08 "
Văn bản phê duyệt : số 62a/QĐ.SGTVT ngày 17/02/2011 của Sở Giao thông Vận tải
Giá gói thầu :   VNĐ
Giá trúng thầu : 7.389.000.000   VNĐ
Bên mời thầu : Sở Giao thông Vận tải
Nhà thầu trúng thầu : DNTN Xuân Bình
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng : 12 tháng

Tên gói thầu: Gói thầu số 1
Nội dung gói thầu : " Xây lắp cầu kinh K25, cầu kinh 8000 và cầu kinh 9000"
Thuộc dự án : " Hệ thống cầu tuyến đường ĐT845 đoạn Mỹ An - Trường Xuân "
Văn bản phê duyệt : số 53/QĐ.SGTVT ngày 30/01/2011 của Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp
Giá gói thầu :   VNĐ
Giá trúng thầu : 17.562.719.000   VNĐ
Bên mời thầu : Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp
Nhà thầu trúng thầu : LD Cty Cp XD công trình giao thông Hậu Giang & Cty Cp Bêtông 620 Bình Minh
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng : 365 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1643434911.196372 giây .