Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Tên gói thầu: Gói thầu số 4 Xây dựng cầu Kinh Cũ, cầu Tứ Thường và cầu Thường Phước (ĐT841)
Nội dung gói thầu : " Xây dựng cầu Kinh Cũ, cầu Tứ Thường và cầu Thường Phước "
Thuộc dự án : " Phát triển CSHT giao thông đồng bằng sông Cửu Long (dự án WB5) "
Văn bản phê duyệt : số 560/QĐ.SGTVT ngày 02/11/2010 của Sở GTVT Đồng Tháp
Giá gói thầu : 31.288.326.000 (chưa bao gồm dự phòng phí)   VNĐ
Giá trúng thầu : 31.922.042.900   VNĐ
Bên mời thầu : Ban QLDA PTCSHT Giao thông tỉnh Đồng Tháp
Nhà thầu trúng thầu : Cty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 3
Hình thức hợp đồng: Điều chỉnh giá
Thời gian thực hiện hợp đồng : 450 ngày

Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Xây dựng cầu Trà Đư, cầu Trung Tâm và cống Út Gốc (ĐT841)
Nội dung gói thầu : " Xây dựng cầu Trà Đư, cầu Trung Tâm và cống Út Gốc"
Thuộc dự án : " Phát triển CSHT giao thông đồng bằng sông Cửu Long (dự án WB5) "
Văn bản phê duyệt : số 606/QĐ.SGTVT ngày 23/11/2010 của Sở GTVT Đồng Tháp
Giá gói thầu : 28.104.219.000 (chưa bao gồm Dự phòng phí)   VNĐ
Giá trúng thầu : 28.999.095.000   VNĐ
Bên mời thầu : Ban QLDA PTCSHT Giao thông tỉnh Đồng Tháp
Nhà thầu trúng thầu : Cty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 72
Hình thức hợp đồng: Điều chỉnh giá
Thời gian thực hiện hợp đồng : 450 ngày

Tên gói thầu: Gói thầu số 8
Nội dung gói thầu : " XD cổng tường rào, cổng vào khu CBCNV (2 bờ)"
Thuộc dự án : " Phà Sa Đéc - Bình Thạnh "
Văn bản phê duyệt : số 500/QĐ-PCL ngày 14/12/2010 của Phà Cao Lãnh
Giá gói thầu :   VNĐ
Giá trúng thầu : 1.313.021.000   VNĐ
Bên mời thầu : Phà Cao Lãnh
Nhà thầu trúng thầu : DNTN Thành Khi
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng : 120 ngày

Tên gói thầu: Gói thầu số 1 thuộc dự án Xây dựng khối phòng học bộ môn và san lấp mặt bằng - Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Lựu
Nội dung gói thầu : " Xây dựng khối phòng học bộ môn và san lấp mặt bằng "
Văn bản phê duyệt : số 757/QĐ-UBND.HC ngày 21/07/2008 của UBND tỉnh Đồng Tháp
Giá gói thầu : 2.998.698.000   VNĐ
Giá trúng thầu : 2.992.651.188   VNĐ
Bên mời thầu : Sở Giáo dục và Đào tạo
Nhà thầu trúng thầu : Công ty TNHH xây dựng Diên Hồng
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng : 240 ngày

Tên gói thầu: Xây dựng Trạm biên phòng kinh Thống Nhất - Đồn 911
Nội dung gói thầu : " Xây dựng nhà làm việc kết hợp phòng nghỉ, nhà ăn, hồ nước, trạm gác, sân - đường đan, hàng rào, lô cốt, san lấp mặt bằng"
Văn bản phê duyệt : số 98/QĐ/SKH-ĐT ngày 21/07/2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Giá gói thầu : 2.679.704.000   VNĐ
Giá trúng thầu : 2.671.548.422   VNĐ
Bên mời thầu : Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
Nhà thầu trúng thầu : DNTN Thắng Lợi
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng : 270 ngày

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1643428326.465924 giây .