Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Tên gói thầu: Gói thầu số 7 thuộc dự án Đuờng An Khánh - An Phú Thuận, huyện Châu Thành
Nội dung gói thầu : " Cầu và đường vào cấu (các cầu: Xẻo Nổ, Kinh mới)"
Văn bản phê duyệt : số 664/QĐ-UBND.HC ngày 01/07/2008 của UBND tỉnh Đồng Tháp
Giá gói thầu : 3.740.003.000   VNĐ
Giá trúng thầu : 3.589.000.000   VNĐ
Bên mời thầu : UBND huyện Châu Thành
Nhà thầu trúng thầu : Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lê Hoàng
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng : 147 ngày

Tên gói thầu: Gói thầu số 2 thuộc dự án xử lý chất thải rắn Đập Đá, huyện Cao Lãnh (giai đoạn 2006-2010)
Văn bản phê duyệt : số 465/QĐ-UBND.HC ngày 08/05/2008 của UBND tỉnh Đồng Tháp
Giá gói thầu : 8.894.837.000   VNĐ
Giá trúng thầu : 8.272.000.000   VNĐ
Bên mời thầu : Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước và môi trường đô thị Đồng Tháp
Nhà thầu trúng thầu : Công ty TNHH xây dựng Phát Thành Đạt
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng : 300 ngày

Tên gói thầu: Gói thầu số 4 thuộc dự án Xây dựng Trung tâm giáo dục laođộng xã hội tỉnh Đồng Tháp
Nội dung gói thầu : " Xây dựng khu Y tế (lô 19, 20, 21, 22)"
Văn bản phê duyệt : số 486/QĐ-UBND.HC ngày 14/05/2008 của UBND tỉnh Đồng Tháp
Giá gói thầu : 2.081.484.000   VNĐ
Giá trúng thầu : 2.079.032.000   VNĐ
Bên mời thầu : Sở Lao động thương binh và xã hội
Nhà thầu trúng thầu : Công ty TNHH Ngân Anh
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng : 238 ngày

Tên gói thầu: Gói thầu số 1 thuộc dự án Trường Trung học cơ sở Tân Nghĩa - huyện Cao Lãnh
Nội dung gói thầu : " Xây dựng khối phòng học – phòng thực hành bộ môn – thư viện, sân đường đan, hệ thống cấp thoát nước, san lấp măt bằng"
Văn bản phê duyệt : số 447/QĐ-UBND.HC ngày 02/05/2008 của UBND tỉnh Đồng Tháp
Giá gói thầu : 5.849.767.000   VNĐ
Giá trúng thầu : 5.838.861.000   VNĐ
Bên mời thầu : UBND huyện cao Lãnh
Nhà thầu trúng thầu : Doanh nghiệp tư nhân Lê Minh III
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng : 210 ngày

Tên gói thầu: Gói thầu số 1 thuộc dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười (điều chỉnh)
Nội dung gói thầu : " Xây dựng khoa nhiễm, hệ thống kỹ thuật và máy lạnh"
Thuộc dự án : " Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười (điều chỉnh) "
Văn bản phê duyệt : số 1274/QĐ-UBND.HC ngày 27/08/2007 của UBND tỉnh Đồng Tháp
Giá gói thầu : 1.103.890.000   VNĐ
Giá trúng thầu : 1.047.130.000   VNĐ
Bên mời thầu : Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười
Nhà thầu trúng thầu : DNTN Vân Tuyết
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng : 170 ngày

Phân trang: Previous ...| [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1643427325.914675 giây .