Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
MỜI THẦU MUA SẮM
Gói thầu : Gói thầu mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Du lịch và Giáo dục môi trường
Nội dung : Mua sắm trang thiết bị điện lạnh, ti vi cho Trung tâm Du lịch và Giáo dục môi trường
Thuộc dự án : " Mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Du lịch và Giáo dục môi trường "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Trung tâm dịch vụ Tài chính Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ ngày 10/10/2014 đến 14 giờ, ngày 17/10/2014
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm dịch vụ Tài chính - Sở Tài chính Đồng Tháp; số 33, đường 30/4, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; 0673.870.230
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 300.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ, ngày 17/10/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 13/10/2014

Gói thầu : Gói thầu mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Du lịch và Giáo dục môi trường
Nội dung : Mua sắm trang thiết bị đồ gỗ cho phòng dịch vụ, phòng làm việc
Thuộc dự án : " Mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Du lịch và Giáo dục môi trường "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Trung tâm dịch vụ Tài chính Đồng Tháp; 0673.870.230
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ ngày 10/10/2014 đến 15 giờ, ngày 17/10/201
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm dịch vụ Tài chính - Sở Tài chính Đồng Tháp; số 33, đường 30/4, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; 0673.870.230
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 300.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 15 giờ, ngày 17/10/201
Thông báo có hiệu lực từ ngày 13/10/2014

Gói thầu : Gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế cho bênh viện đa khoa huyện Hồng Ngự
Nội dung : Mua sắm trang thiết bị y tế
Thuộc dự án : " Mua sắm trang thiết bị y tế cho bênh viện đa khoa huyện Hồng Ngự "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Trung tâm dịch vụ Tài chính Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ ngày 09/10/2014 đến trước 14h ngày 17/10/2014
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm dịch vụ Tài chính - Sở Tài chính Đồng Tháp; số 33, đường 30/4, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; 0673.870.230
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : trước 14h ngày 17/10/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 09/10/2014

Gói thầu : Gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế cho bênh viện đa khoa huyện Hồng Ngự
Nội dung : Mua sắm trang thiết bị y tế
Thuộc dự án : " Mua sắm trang thiết bị y tế cho bênh viện đa khoa huyện Hồng Ngự "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Trung tâm dịch vụ Tài chính Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ ngày 09/10/2014 đến trước 14h ngày 17/10/2014
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm dịch vụ Tài chính - Sở Tài chính Đồng Tháp; số 33, đường 30/4, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; 0673.870.230
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : trước 14h ngày 17/10/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 09/10/2014

Gói thầu : Mua sắm bàn ghế phòng hợp cho Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp
Nội dung : Mua sắm bàn ghế phòng hợp
Thuộc dự án : " Mua sắm bàn ghế phòng hợp cho Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Trung tâm dịch vụ Tài chính Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ ngày 08/10/2014 đến 14 giờ ngày 16/10/2014
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm dịch vụ Tài chính - Sở Tài chính Đồng Tháp; số 33, đường 30/4, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; 0673.870.230
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 300.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 16/10/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 06/10/2014

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1413963141.306826 giây .