Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
MỜI THẦU MUA SẮM
Gói thầu : Gói thầu mua sắm thiết bị bàn ghế, trang bị cho Hội trường UBND xã Tân Phú Đông
Nội dung : mua sắm thiết bị bàn ghế, trang bị
Thuộc dự án : " Dự án mua sắm thiết bị bàn ghế, trang bị cho Hội trường UBND xã Tân Phú Đông "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách nhà nước 2015
Bên mời thầu : UBND xã Tân Phú Đông
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 08 giờ, ngày 05/05/2015 đến 09 giờ, ngày 11/05/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : UBND xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc; 0673.861117; 0934.076.137
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 09 giờ, ngày 11/05/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 24/04/2015

Gói thầu : Gói thầu Mua lúa giống hỗ trợ Xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại các vùng trồng lúa chủ yếu
Nội dung : Mua lúa giống hỗ trợ Xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại các vùng trồng lúa chủ yếu
Thuộc dự án : " Dự án Xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại các vùng trồng lúa chủ yếu "
Nguồn vốn : Vốn kinh phí khuyến nông trung ương
Bên mời thầu : Trung tâm Khuyến nôn - Khuyến Ngư Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 14 giờ, ngày 31/03/2015 đến 14 giờ, ngày 06/04/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Đồng Tháp; số 161, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp (0673.855.534)
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : 14 giờ, ngày 06/04/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 30/03/2015

Gói thầu : Gói thầu thiết bị trong nhà thuộc dự án Trường Mầm non Mỹ An Hưng A (điểm chính)
Nội dung : hạng mục thiết bị trong nhà
Thuộc dự án : " dự án Trường Mầm non Mỹ An Hưng A (điểm chính) "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác
Bên mời thầu : Ban Quản lý dự án huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 07 giờ 30 phút, ngày 19/03/2015 đến trước 09 giờ, ngày 31/03/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (0673.845.757)
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 09 giờ, ngày 31/03/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 17/03/2015

Gói thầu : Gói thầu thiết bị trong phòng thuộc dự án Trường mẫu giáo Mỹ An Hưng B1 (điểm chính)
Nội dung : hạng mục mua thiết bị trong phòng
Thuộc dự án : " dự án Trường mẫu giáo Mỹ An Hưng B1 (điểm chính) "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác
Bên mời thầu : Ban Quản lý dự án huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 07 giờ 30 phút, ngày 19/03/2015 đến trước 09 giờ, ngày 31/03/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (0673.845.757)
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 09 giờ, ngày 31/03/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 17/03/2015

Gói thầu : Gói thầu mua vật tư hỗ trợ mô hình Áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật trồng lúa SRI nhằm nâng cao hiệu quả và góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa
Nội dung : mua vật tư hỗ trợ mô hình Áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật trồng lúa SRI nhằm nâng cao hiệu quả và góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa
Thuộc dự án : " Dự án Áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật trồng lúa SRI nhằm nâng cao hiệu quả và góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa "
Nguồn vốn : kính phí khuyến nông trung ương
Bên mời thầu : Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 08 giờ, ngày 10/03/2015 đến 14 giờ, ngày 16/03/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Đồng Tháp; số 161, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp (0673.855534)
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : 14 giờ, ngày 16/03/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 09/03/2015

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1429943242.439484 giây .