Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
MỜI THẦU MUA SẮM
Gói thầu : Gói thầu mua sắm hàng hóa cho Bệnh viện Đa khoa huyện Hồng Ngự
Nội dung : Mua sắm thiết bị thông thường
Thuộc dự án : " Mua sắm hàng hóa cho Bệnh viện Đa khoa huyện Hồng Ngự "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Trung tâm Dịch vụ Tài chính - Sở Tài chính Đồng Tháp; 0673.870.230
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 26/9/2014 đến 14 giờ ngày 03/10/2014 (trong giờ hành chính
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm Dịch vụ Tài chính - Sở Tài chính Đồng Tháp, số 33, đường 30/4, phường 1, TP Cao Lãnh, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 03/10/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 23/09/2014

Gói thầu : Gói thầu mua sắm hàng hóa cho Bệnh viện Đa khoa huyện Hồng Ngự
Nội dung : Mua sắm trang thiết bị y tế
Thuộc dự án : " Mua sắm hàng hóa cho Bệnh viện Đa khoa huyện Hồng Ngự "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Trung tâm Dịch vụ Tài chính - Sở Tài chính Đồng Tháp; 0673.870.230
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 26/9/2014 đến 14 giờ ngày 03/10/2014 (trong giờ hành chính
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm Dịch vụ Tài chính - Sở Tài chính Đồng Tháp, số 33, đường 30/4, phường 1, TP Cao Lãnh, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 03/10/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 24/09/2014

Gói thầu : Gói thầu mua sắm hàng hóa cho Bệnh viện Đa khoa huyện Hồng Ngự
Nội dung : Mua sắm thiết bị tin học
Thuộc dự án : " Mua sắm hàng hóa cho Bệnh viện Đa khoa huyện Hồng Ngự "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Trung tâm Dịch vụ Tài chính - Sở Tài chính Đồng Tháp; 0673.870.230
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 26/9/2014 đến 14 giờ ngày 03/10/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm Dịch vụ Tài chính - Sở Tài chính Đồng Tháp, số 33, đường 30/4, phường 1, TP Cao Lãnh, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 03/10/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 24/09/2014

Gói thầu : Trang bị hệ thống Wed Firewall cho Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh Đồng Tháp
Nội dung : Mua sắm Trang bị hệ thống Wed Firewall cho Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh Đồng Tháp
Thuộc dự án : " Trang bị hệ thống Wed Firewall cho Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Kinh phí không tự chủ đã giao đầu năm 2014 cho Trung tâm Tin học Tỉnh
Bên mời thầu : Trung tâm Tin học Tỉnh
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 15/9/2014 đến 14 giờ ngày 20/9/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm Tin học Tỉnh, số 12, đường Trần Phú, phường 1, TP Cao Lãnh, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 20/9/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 11/09/2014

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Mua sắm thường xuyên Sở Tài chính Đồng Tháp
Nội dung : Mua sắm thiết bị tin học
Thuộc dự án : " Mua sắm thường xuyên Sở Tài chính Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Kinh phí không tự chủ đã giao đầu năm 2014
Bên mời thầu : Sở Tài chính Đồng Tháp; 0673.853.354
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 25/7/2014 đến trước 14 giờ ngày 31/7/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng Sở Tài chính Đồng Tháp, số 33, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 31/7/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 28/07/2014

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1412267287.610858 giây .