Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
MỜI THẦU MUA SẮM
Gói thầu : Sắp xếp tái cấu trúc Trung tâm Tích hợp dữ liệu
Nội dung : Sắp xếp tái cấu trúc Trung tâm Tích hợp dữ liệu
Thuộc dự án : " Sắp xếp tái cấu trúc Trung tâm Tích hợp dữ liệu "
Nguồn vốn : Kinh phí không tự chủ giao năm 2015
Bên mời thầu : Trung tâm Tin học tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : 7 giờ 00, ngày 29/10/2015 đến 14 giờ 00 ngày 6/11/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm Tin học tỉnh Đồng Tháp; số 12, đường Trần Phú, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp; số ĐT: 0673876667
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 300.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ 00, ngày 6/11/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 29/10/2015

Gói thầu : Mua sắm thiết bị cho Trung tâm Kiểm định và Bảo dưỡng công trình giao thông
Nội dung : Mú sắm xe tải nhỏ THACO TOWNER 750A thùng tải mui bạt
Thuộc dự án : " Mua sắm thiết bị cho Trung tâm Kiểm định và Bảo dưỡng công trình giao thông "
Nguồn vốn : Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị
Bên mời thầu : Trung tâm Kiểm định và bảo dưỡng công trình giao thông
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 12/10/2015 đến ngày 23/10/2015 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 1274, Phạm Hữu Lầu, P.6, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp; 0673.883.419
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : 9 giờ, ngày 23/10/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 09/10/2015

Gói thầu : Mua sắm thiết bị cho Trung tâm Kiểm định và Bảo dưỡng công trình giao thông
Nội dung : Mua sắm cần cẩu UNIC A500K, 5 khúc đã qua sử dụng
Thuộc dự án : " Mua sắm thiết bị cho Trung tâm Kiểm định và Bảo dưỡng công trình giao thông "
Nguồn vốn : Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị
Bên mời thầu : Trung tâm Kiểm định và Bảo dưỡng công trình giao thông
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 13/10/2015 đến ngày 26/10/2015 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 1274, Phạm Hữu Lầu, P.6, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp; 0673.883.419
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : 09 giờ, ngày 26/10/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 09/10/2015

Gói thầu : Mua sắm bàn ghế hội trường
Nội dung : Mua sắm bàn ghế hội trường
Thuộc dự án : " Mua sắm bàn ghế hội trường cho các trường học thuộc Phòng GD&ĐT TP Sa Đéc "
Nguồn vốn : Kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2015
Bên mời thầu : Cty TNHH Tư vấn Xây dựng XD15
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ, ngày 30/9/2015 đến trước 14 giờ , ngày 15/10/2015 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 5, Nguyễn Cư Trinh, K.5, P.1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ , ngày 15/10/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 29/09/2015

Gói thầu : Mua sắm bàn ghế học sinh
Nội dung : Mua sắm bàn ghế học sinh
Thuộc dự án : " Mua sắm bàn ghế học sinh cho các trường học thuộc Phòng GD&ĐT TP Sa Đéc "
Nguồn vốn : Kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2015
Bên mời thầu : Cty TNHH Tư vấn Xây dựng XD15
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ, ngày 30/9/2015 đến trước 14 giờ , ngày 15/10/2015 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 5, Nguyễn Cư Trinh, K.5, P.1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ , ngày 15/10/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 29/09/2015

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1448741376.261700 giây .