Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
MỜI THẦU MUA SẮM
Gói thầu : Gói thầu số 1 Cung cấp, lắp đặt thiết bị đo khí tượng thủy văn (kể cả chuyển giao) thuộc dự án Xây dựng trạm quản lý thủy văn khu A1 - Vườn quốc gia Tràm Chim
Nội dung : Cung cấp, lắp đặt thiết bị đo khí tượng thủy văn (kể cả chuyển giao)
Thuộc dự án : " dự án Xây dựng trạm quản lý thủy văn khu A1 - Vườn quốc gia Tràm Chim "
Nguồn vốn : Vốn Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Vườn Quốc gia Tràm Chim
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 08 giờ, ngày 01/06/2015 đến 15 giờ 30 phút, ngày 05/06/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng Tài chính - Kế hoạch Vườn Quốc gia Tràm Chim; khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (0673.827.302).
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 15 giờ 30 phút, ngày 05/06/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 25/05/2015

Gói thầu : Gói thầu mua hóa chất, vật tư y tế tiêu hao dùng xét nghiệm cho Bệnh viện y học cổ truyền Đồng Tháp
Nội dung : Mua hóa chất, vật tư y tế tiêu hao dùng xét nghiệm cho Bệnh viện y học cổ truyền Đồng Tháp
Thuộc dự án : " Dự án mua hóa chất, vật tư y tế tiêu hao dùng xét nghiệm cho Bệnh viện y học cổ truyền Đồng Tháp "
Nguồn vốn : vốn ngân sách nhà nước năm 2015 - 2016, nguồn thu viện phí năm 2015 - 2016 và bảo hiểm y tế
Bên mời thầu : Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ ngày 14/05/2015 đến 14 giờ ngày 03/06/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng Tài chính kế toán - Bệnh viện Y học Cổ truyền; số 78 đường 30/4, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 03/06/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 07/05/2015

Gói thầu : Gói thầu mua sắm thiết bị bàn ghế, trang bị cho Hội trường UBND xã Tân Phú Đông
Nội dung : mua sắm thiết bị bàn ghế, trang bị
Thuộc dự án : " Dự án mua sắm thiết bị bàn ghế, trang bị cho Hội trường UBND xã Tân Phú Đông "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách nhà nước 2015
Bên mời thầu : UBND xã Tân Phú Đông
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 08 giờ, ngày 05/05/2015 đến 09 giờ, ngày 11/05/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : UBND xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc; 0673.861117; 0934.076.137
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 09 giờ, ngày 11/05/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 24/04/2015

Gói thầu : Gói thầu Mua lúa giống hỗ trợ Xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại các vùng trồng lúa chủ yếu
Nội dung : Mua lúa giống hỗ trợ Xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại các vùng trồng lúa chủ yếu
Thuộc dự án : " Dự án Xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại các vùng trồng lúa chủ yếu "
Nguồn vốn : Vốn kinh phí khuyến nông trung ương
Bên mời thầu : Trung tâm Khuyến nôn - Khuyến Ngư Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 14 giờ, ngày 31/03/2015 đến 14 giờ, ngày 06/04/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Đồng Tháp; số 161, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp (0673.855.534)
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : 14 giờ, ngày 06/04/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 30/03/2015

Gói thầu : Gói thầu thiết bị trong nhà thuộc dự án Trường Mầm non Mỹ An Hưng A (điểm chính)
Nội dung : hạng mục thiết bị trong nhà
Thuộc dự án : " dự án Trường Mầm non Mỹ An Hưng A (điểm chính) "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác
Bên mời thầu : Ban Quản lý dự án huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 07 giờ 30 phút, ngày 19/03/2015 đến trước 09 giờ, ngày 31/03/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (0673.845.757)
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 09 giờ, ngày 31/03/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 17/03/2015

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1433017136.635627 giây .