Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
MỜI THẦU MUA SẮM
Gói thầu : Mua máy scan chuyên dùng
Nội dung : Mua máy scan chuyên dùng
Thuộc dự án : " Mua máy scan chuyên dùng "
Nguồn vốn : Kinh phí không tự chủ năm 2016
Bên mời thầu : Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ 00 ngày 07 tháng 04 năm 2016 đến 10 giờ ngày 12 tháng 04 năm 2016 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường, số 32, Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, ĐT 0673. 854381
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 0 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 10 giờ ngày 12 tháng 04 năm 2016
Thông báo có hiệu lực từ ngày 06/04/2016

Gói thầu : Mua sắm thiết bị sắc thuốc năm 2016
Nội dung : Mua sắm thiết bị sắc thuốc năm 2016
Thuộc dự án : " Mua sắm thiết bị sắc thuốc năm 2016 "
Nguồn vốn : Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị
Bên mời thầu : Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2016 đến trước 09 giờ 00 ngày 29 tháng 04 năm 2016 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Lầu 3, phòng Tài chính kế toán - Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, ĐT 0673.851 604
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 09 giờ 30 ngày 29 tháng 04 năm 2016
Thông báo có hiệu lực từ ngày 05/04/2016

Gói thầu : Mua dược liệu và các vị thuốc y học cổ truyền cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh Đồng Tháp năm 2016
Nội dung : Mua dược liệu và các vị thuốc y học cổ truyền cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh Đồng Tháp năm 2016
Thuộc dự án : " Mua dược liệu và các vị thuốc y học cổ truyền cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh Đồng Tháp năm 2016 "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách Nhà nước, nguồn thu viện phí, Quỹ bảo hiểm y tế
Bên mời thầu : Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 08 giờ 00 phút ngày 14 tháng 01 năm 2016 đến trước 09 giờ 00 ngày 03 tháng 02 năm 2016 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Lầu 03, phòng Tài chính kế toán - Bệnh viện y học cổ truyền, ĐT 0673.851604
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 09 giờ 00 ngày 03 tháng 02 năm 2016
Thông báo có hiệu lực từ ngày 07/01/2016

Gói thầu : Mua bàn, ghế hội trường bằng gỗ Huỹnh đỏ và Căm xe
Nội dung : Cung cấp, lắp đặt bàn, ghế hội trường bằng gỗ Huỹnh đỏ và Căm xe
Thuộc dự án : " Dự toán chi Quản lý bộ máy năm 2015 "
Nguồn vốn : Nguồn kinh phí chi quản lý bộ máy tiết kiệm năm 2015 của Bảo hiểm xã hội thành phố Cao Lãnh
Bên mời thầu : Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 06 tháng 01 năm 2016 đến trước 14 giờ 00 ngày 13 tháng 01 năm 2016 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng kế hoạch Tài chính - Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 067.3856197
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 200.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ 00 ngày 13 tháng 01 năm 2016
Thông báo có hiệu lực từ ngày 31/12/2015

Gói thầu : Gói thầu: Mua sắm thiết bị môi trường
Nội dung : Mua sắm thiết bị đo khí thải tại nguồn
Thuộc dự án : " Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị đo khí thải tại nguồn "
Nguồn vốn : Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị
Bên mời thầu : Trung tâm quan trắc Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 15 tháng 12 năm 2015 đến ngày 22 tháng 12 năm 2015 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm quan trắc Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, ĐT 0673.870933
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : chậm nhất là trước 14 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 14/12/2015

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1462244183.112008 giây .