Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
MỜI THẦU MUA SẮM
Gói thầu : gói thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp
Nội dung : mua sắm trang thiết bị văn phòng cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp
Thuộc dự án : " dự án mua sắm trang thiết bị văn phòng cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
Bên mời thầu : Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ ngày 27/12/2014 đến ngày 13/01/2015 (trong giờ hành chính
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp; QL 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; 0673.852.860
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : ngày 13/01/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 30/12/2014

Gói thầu : Gói thầu mua sắm máy toàn đạc điện tử Leica TSO2-3 PLUS R500 cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp
Nội dung : mua sắm máy toàn đạc điện tử Leica TSO2-3 PLUS R500 cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp
Thuộc dự án : " dự án mua sắm máy toàn đạc điện tử Leica TSO2-3 PLUS R500 cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
Bên mời thầu : Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ ngày 27/12/2014 đến ngày 13/01/2015 (trong giờ hành chính
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp; QL 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; 0673.852.860
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : ngày 13/01/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 30/12/2014

Gói thầu : Gói thầu Mua dược liệu và các vị thuốc y học cổ truyền cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh Đồng Tháp năm 2015 cho Bệnh viện Y học cổ Truyền tỉnh Đồng Tháp
Nội dung : Mua dược liệu và các vị thuốc y học cổ truyền cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh Đồng Tháp năm 2015 cho Bệnh viện Y học cổ Truyền tỉnh Đồng Tháp
Thuộc dự án : " dự án Mua dược liệu và các vị thuốc y học cổ truyền cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh Đồng Tháp năm 2015 cho Bệnh viện Y học cổ Truyền tỉnh Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách Nhà nước, nhuồn thu viện phí năm, Quỹ Bảo hiểm y tế
Bên mời thầu : Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ ngày 31/12/2014 đến ngày 22/01/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng Tài chính Kế toán - Bệnh viện Y học Cổ truyền, số 78, Đường 30/4, phường1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ, ngày 22/01/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 22/12/2014

Gói thầu : Gói thầu mua sắm máy vi tính, máy in, UPS cho Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười
Nội dung : mua sắm máy vi tính, máy in, UPS
Thuộc dự án : " Dự án mua sắm máy vi tính, máy in, UPS cho Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười "
Nguồn vốn : vốn Kết dư Quỹ định suát năm 2012
Bên mời thầu : Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 08 giờ 30 phút, ngày 09/12/2014 đến 09 giờ, ngày 12/12/2014
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười, đường Nguyễn Văn Cừ, khóm 2 thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; (0673) 823.825
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 300.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 09 giờ, ngày 12/12/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 09/12/2014

Gói thầu : Gói thầu mua máy Quang phổ tử ngoại khả kiến DR6000 cho Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
Nội dung : mua máy Quang phổ tử ngoại khả kiến DR6000 cho Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
Thuộc dự án : " Dự án mua máy Quang phổ tử ngoại khả kiến DR6000 cho Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường "
Nguồn vốn : Quỹ phát tiển hoạt động sự nghiệp
Bên mời thầu :
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ ngày 27/11/2014 đến 13 giờ 30 phút ngày 04/12/2014 trong giờ hành chính
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường; QL 30, ấp An Lạc - huyện Thanh Bình - Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : không
Thời gian đóng thầu : 13 giờ 30 phút ngày 04/12/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 27/11/2014

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1422289369.173305 giây .