Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
MỜI THẦU MUA SẮM
Gói thầu : Gói thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp
Nội dung : Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp
Thuộc dự án : " Dự án mua sắm trang thiết bị văn phòng cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Quỹ phát triễn hoạt động sự nghiệp
Bên mời thầu : Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 27/02/2015 đến ngày 06/03/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp; Ql 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (0673.852.860)
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : trước 10 giờ ngày 06/03/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 24/02/2015

Gói thầu : Gói thầu mua sắm máy toàn đạc điện tử Leica Tso2-3 Plus R500 cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp
Nội dung : Mua sắm máy toàn đạc điện tử Leica Tso2-3 Plus R500 cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp
Thuộc dự án : " Dự án mua sắm máy toàn đạc điện tử Leica Tso2-3 Plus R500 cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Quỹ phát triễn hoạt động sự nghiệp
Bên mời thầu : Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ ngày 27/02/2015 đến ngày 06/03/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp; QL30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (0673.852.860)
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : trước 10 giờ ngày 06/03/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 24/02/2015

Gói thầu : Gói thầu số 3
Nội dung : Thiết bị vệ sinh chuyên dùng
Thuộc dự án : " Mua thiết bị chuyên môn và vệ sinh chuyên dùng - Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị
Bên mời thầu : Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Ngày 26/02/2015 đến 18/03/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng Tài chính Kế toán - Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, số 78, Đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ, ngày 18/03/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 10/02/2015

Gói thầu : Gói thầu số 2
Nội dung : Thiết bị X-Quang
Thuộc dự án : " Mua thiết bị chuyên môn và vệ sinh chuyên dùng - Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị
Bên mời thầu : Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Ngày 26/02/2015 đến 18/03/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng Tài chính Kế toán - Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, số 78, Đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ, ngày 18/03/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 10/02/2015

Gói thầu : Gói thầu số 1
Nội dung : Thiết bị dược
Thuộc dự án : " Mua thiết bị chuyên môn và vệ sinh chuyên dùng - Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị
Bên mời thầu : Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Ngày 26/02/2015 đến 18/03/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng Tài chính Kế toán - Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, số 78, Đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ, ngày 18/03/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 10/02/2015

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1425521578.116751 giây .