Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
MỜI THẦU MUA SẮM
Gói thầu : Gói thầu số 01: Mua tranh sơn mài, Ảnh Bác Hồ (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Mua tranh sơn mài, Ảnh Bác Hồ
Thuộc dự án : " Mua tranh sơn mài, Ảnh Bác Hồ "
Nguồn vốn : Các hoạt động sự nghiệp VHTT-TT năm 2017 chuyển sang năm 2018 và năm 2018
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 01 năm 2018 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 01 năm 2018 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.757 hoặc 844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 15 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 01 năm 2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 12/01/2018

Gói thầu : Mua phân hữu cơ khoáng hỗ trợ mô hình Sản xuất xoài rãi vụ đủ điều kiện an toàn thực phẩm gắn với tiêu thụ
Nội dung : Mua phân hữu cơ khoáng hỗ trợ mô hình Sản xuất xoài rãi vụ đủ điều kiện an toàn thực phẩm gắn với tiêu thụ
Thuộc dự án : " Mua phân hữu cơ khoáng hỗ trợ mô hình Sản xuất xoài rãi vụ đủ điều kiện an toàn thực phẩm gắn với tiêu thụ "
Nguồn vốn : Kinh phí thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2017
Bên mời thầu : Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2017 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đồng Tháp; số 161, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.855.534
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 0 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 10 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 20/11/2017

Gói thầu : Gói số 02: Mua sắm phần mềm và thiết bị đầu cuối
Nội dung : Mua sắm phần mềm và thiết bị đầu cuối
Thuộc dự án : " Hệ thống quản lý nội dung màn hình, bảng điện tử "
Nguồn vốn : Vốn sự nghiệp năm 2017
Bên mời thầu : Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 14 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2017 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 11 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp; số 12, đường Trần Phú, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0277.3873999
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 11 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 03/11/2017

Gói thầu : Gói thầu mua sắm 20 bộ vi tính
Nội dung : Mua sắm 20 bộ vi tính
Thuộc dự án : " Mua sắm 20 bộ vi tính "
Nguồn vốn : Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp
Bên mời thầu : Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 07 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng tổ chức hành chính - quản trị, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp; số 312 Nguyễn Thái Học, phường 4, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773. 854133 hoặc 0917429821
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 0 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 19/10/2017

Gói thầu : Gói thầu số 03: Mua sắm, lắp đặt thiết bị tường lửa và hệ thống thiết bị tường lửa tập trung
Nội dung : Mua sắm, lắp đặt thiết bị tường lửa và hệ thống thiết bị tường lửa tập trung
Thuộc dự án : " Tăng cường an toàn, an ninh thông tin mạng cho các cơ quan nhà nước "
Nguồn vốn : Ngân sách tập trung
Bên mời thầu : Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 14 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2017 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp; số 12, đường Trần Phú, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0277.3873999
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 13/10/2017

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1521657497.960469 giây .