Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
MỜI THẦU MUA SẮM
Gói thầu : Gói thầu mua sắm trang thiết bị tin học cho Phòng Tài chính - kế hoạch huyện Tân Hồng
Nội dung : Mua sắm trang thiết bị tin học cho Phòng Tài chính - kế hoạch huyện Tân Hồng
Thuộc dự án : " Dự án mua sắm trang thiết bị tin học cho Phòng Tài chính - kế hoạch huyện Tân Hồng "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Trung tâm dịch vụ tài chính Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ ngày 24/07/2015 đến trước 14 giờ, ngày 31/07/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 33, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ, ngày 31/07/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 27/07/2015

Gói thầu : Gói thầu số 3 Mua sắm thiết bị đo khí thải tại nguồn cho Trung tâm Quan trắc kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Nội dung : Mua sắm thiết bị đo khí thải tại nguồn cho Trung tâm Quan trắc kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Thuộc dự án : " Dự án Mua sắm thiết bị đo khí thải tại nguồn cho Trung tâm Quan trắc kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị
Bên mời thầu : Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ ngày 15/07/2015 đến trước 14 giờ, ngày 22/07/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Quốc lộ 30 , ấp An Lạc, xã An Bình, huyện Cao Lãnh; 0673.870.933
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : 14 giờ, ngày 22/07/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 09/07/2015

Gói thầu : Gói thầu số 2 Mua sắm thiết bị xử lý môi trường cho Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Nội dung : Mua sắm thiết bị xử lý môi trường cho Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Thuộc dự án : " Dự án Mua sắm thiết bị xử lý môi trường cho Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị
Bên mời thầu : Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ ngày 15/07/2015 đến trước 14 giờ, ngày 22/07/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Quốc lộ 30 , ấp An Lạc, xã An Bình, huyện Cao Lãnh; 0673.870.933
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : 14 giờ, ngày 22/07/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 09/07/2015

Gói thầu : Gói thầu số 1 Mua sắm thiết bị môi trường cho Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Nội dung : Mua sắm thiết bị môi trường
Thuộc dự án : " Dự án Mua sắm thiết bị môi trường cho Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị
Bên mời thầu : Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ ngày 15/07/2015 đến trước 14 giờ, ngày 22/07/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Quốc lộ 30 , ấp An Lạc, xã An Bình, huyện Cao Lãnh; 0673.870.933
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : 14 giờ, ngày 22/07/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 09/07/2015

Gói thầu : Gói thầu thiết bị thuộc dự án trường mầm non thị xã Hồng Ngự
Nội dung : mua sắm thiết bị
Thuộc dự án : " dự án trường mầm non thị xã Hồng Ngự "
Nguồn vốn : vốn ngân sách địa phương
Bên mời thầu : Ban Quản lý dự án xây dựng công trình thị xã Hồng ngự
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ ngày 29/06/2015 đến trước ngày 06/07/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : ngày 06/07/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 03/07/2015

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1438338677.331129 giây .