Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
MỜI THẦU MUA SẮM
Gói thầu : Gói thầu thiết bị thuộc dự án trường mầm non thị xã Hồng Ngự
Nội dung : mua sắm thiết bị
Thuộc dự án : " dự án trường mầm non thị xã Hồng Ngự "
Nguồn vốn : vốn ngân sách địa phương
Bên mời thầu : Ban Quản lý dự án xây dựng công trình thị xã Hồng ngự
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ ngày 29/06/2015 đến trước ngày 06/07/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : ngày 06/07/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 03/07/2015

Gói thầu : Gói thầu mua xe hiệu Yamaha Exciter 150Fi (màu xanh) cho Chi cục Quản lý thị trường
Nội dung : mua xe hiệu Yamaha Exciter 150Fi (màu xanh) cho Chi cục Quản lý thị trường
Thuộc dự án : " Dự án mua xe hiệu Yamaha Exciter 150Fi (màu xanh) cho Chi cục Quản lý thị trường "
Nguồn vốn : Nguồn kinh phí không tự chủ năm 2015
Bên mời thầu : Chi cục Quản lý thị trường Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 07 giờ, ngày 15/06/2015 đến trước 14 giờ, ngày 19/06/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : số 60, đường 30/04/, phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp; 0673.852.773
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : 14 giờ, ngày 19/06/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 15/06/2015

Gói thầu : Gói thầu mua xe bồn phun nước rửa đường 5,5m3 cho Ban Quản lý công trình đô thị thành phố Sa Đéc
Nội dung : mua xe bồn phun nước rửa đường 5,5m3 cho Ban Quản lý công trình đô thị thành phố Sa Đéc
Thuộc dự án : " Dự án mua xe bồn phun nước rửa đường 5,5m3 cho Ban Quản lý công trình đô thị thành phố Sa Đéc "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách Nhà nước và Quỹ Phát triển sự nghiệp năm 2015
Bên mời thầu : Ban Quản lý công trình đô thị thành phố Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Chào hành cạnh tranh rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 07 giờ, ngày 18/06/2015 đến trước 10 giờ, ngày 30/06/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng Ban Quản lý Công trình Đô thị thành phố Sa Đéc; Số 250, Trần Phú, khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp (0673.869.153)
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 10 giờ, ngày 30/06/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 15/06/2015

Gói thầu : Gói thầu Trang bị Máy chủ dự phòng
Nội dung : Trang bị Máy chủ dự phòng
Thuộc dự án : " Dự án Trang bị Máy chủ dự phòng "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Trung tâm Tin học tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ ngày 08/06/2015 đến 14 giờ, ngày 15/06/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : số 12 đường Trần Phú, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : 14 giờ, ngày 15/06/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 08/06/2015

Gói thầu : Gói thầu số 1 Cung cấp, lắp đặt thiết bị đo khí tượng thủy văn (kể cả chuyển giao) thuộc dự án Xây dựng trạm quản lý thủy văn khu A1 - Vườn quốc gia Tràm Chim
Nội dung : Cung cấp, lắp đặt thiết bị đo khí tượng thủy văn (kể cả chuyển giao)
Thuộc dự án : " dự án Xây dựng trạm quản lý thủy văn khu A1 - Vườn quốc gia Tràm Chim "
Nguồn vốn : Vốn Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Vườn Quốc gia Tràm Chim
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 08 giờ, ngày 01/06/2015 đến 15 giờ 30 phút, ngày 05/06/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng Tài chính - Kế hoạch Vườn Quốc gia Tràm Chim; khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (0673.827.302).
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 15 giờ 30 phút, ngày 05/06/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 25/05/2015

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1436149622.481694 giây .