Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
MỜI THẦU MUA SẮM
Gói thầu : Gói số 02: Mua sắm phần mềm và thiết bị đầu cuối
Nội dung : Mua sắm phần mềm và thiết bị đầu cuối
Thuộc dự án : " Hệ thống quản lý nội dung màn hình, bảng điện tử "
Nguồn vốn : Vốn sự nghiệp năm 2017
Bên mời thầu : Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 14 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2017 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 11 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp; số 12, đường Trần Phú, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0277.3873999
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 11 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 03/11/2017

Gói thầu : Gói thầu mua sắm 20 bộ vi tính
Nội dung : Mua sắm 20 bộ vi tính
Thuộc dự án : " Mua sắm 20 bộ vi tính "
Nguồn vốn : Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp
Bên mời thầu : Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 07 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng tổ chức hành chính - quản trị, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp; số 312 Nguyễn Thái Học, phường 4, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773. 854133 hoặc 0917429821
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 0 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 19/10/2017

Gói thầu : Gói thầu số 03: Mua sắm, lắp đặt thiết bị tường lửa và hệ thống thiết bị tường lửa tập trung
Nội dung : Mua sắm, lắp đặt thiết bị tường lửa và hệ thống thiết bị tường lửa tập trung
Thuộc dự án : " Tăng cường an toàn, an ninh thông tin mạng cho các cơ quan nhà nước "
Nguồn vốn : Ngân sách tập trung
Bên mời thầu : Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 14 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2017 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp; số 12, đường Trần Phú, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0277.3873999
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 13/10/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Lắp đặt dụng cụ luyện tập thể dục, thể thao ngoài trời
Nội dung : ắp đặt dụng cụ luyện tập thể dục, thể thao ngoài trời
Thuộc dự án : " ắp đặt dụng cụ luyện tập thể dục, thể thao ngoài trời "
Nguồn vốn : Trang bị dụng cụ thể thao ngoài trời
Bên mời thầu : Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 08 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 09 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lấp Vò; đường 3/2, khóm Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.128
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 09 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 23/08/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Mua tranh sơn mài (Ảnh Bác Hồ) năm 2017
Nội dung : Mua tranh sơn mài (Ảnh Bác Hồ) năm 2017
Thuộc dự án : " Mua tranh sơn mài (Ảnh Bác Hồ) năm 2017 "
Nguồn vốn : Sự nghiệp VHTT-TT năm 2017
Bên mời thầu : Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 08 năm 2017 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 09 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lấp Vò; đường 3/2, khóm Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.128
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 09 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 23/08/2017

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1544497021.012790 giây .