Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
MỜI THẦU MUA SẮM
Gói thầu : Gói thầu số 04: Mua sắm, cài đặt bản quyền phần mềm, thiết bị lưu trữ và máy chủ
Nội dung : Mua sắm, cài đặt bản quyền phần mềm, thiết bị lưu trữ và máy chủ
Thuộc dự án : " Tăng cường an toàn, an ninh thông tin mạng cho các cơ quan nhà nước "
Nguồn vốn : Ngân sách tập trung do tỉnh quản lý và phân bổ
Bên mời thầu : Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 14 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 08 năm 2017 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 09 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 12, đường Trần Phú, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.873.999
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 09 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 18/08/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn
Nội dung : Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn
Thuộc dự án : " Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn "
Nguồn vốn : Mua sắm tài sản, thiết bị, văn phòng, sửa chữa lớn tài sản và các trang thiết bị công nghệ thông tin, trang bị phần mềm năm 2017
Bên mời thầu : Trung tâm Tin học huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 07 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm Tin học huyện Lấp Vò, đường 3/2, khóm Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0277.3680 666
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 07 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 26/06/2017

Gói thầu : Lắp hệ thống camera an ninh khu vực công viên thành phố (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Lắp hệ thống camera an ninh khu vực công viên thành phố
Thuộc dự án : " Lắp hệ thống camera an ninh khu vực công viên thành phố "
Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước
Bên mời thầu : Ban Quản lý công trình đô thị thành phố Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2017 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 07 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 250 đường Trần Phú, khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.869.153
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 07 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 23/06/2017

Gói thầu : Mua sắm máy chủ + UPS và hệ thống tường lửa
Nội dung : Mua sắm máy chủ + UPS và hệ thống tường lửa
Thuộc dự án : " Mua sắm máy chủ + UPS và hệ thống tường lửa "
Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước năm 2017
Bên mời thầu : Văn phòng HĐND & UBND thành phố Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 07 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 06 năm 2017 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 530A, Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; ĐT 02773.861.314
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 21/06/2017

Gói thầu : Duy tu sửa chữa hệ thống điện công cộng năm 2017; hạng mục: Mua vật tư thiết bị điện đợt 1 (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Mua vật tư thiết bị điện đợt 1
Thuộc dự án : " Duy tu sửa chữa hệ thống điện công cộng năm 2017 "
Nguồn vốn : Kiến thiết thị chính năm 2017
Bên mời thầu : Ban Quản lý công trình đô thị thành phố Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ 00, ngày 12 tháng 06 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 20 tháng 06 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 250, đường Trần Phú, khóm Tân Bình, phường Hòa An, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0673.869.153
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00, ngày 20 tháng 06 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 07/06/2017

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1544497786.950495 giây .