Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
MỜI THẦU MUA SẮM
Gói thầu : Gói thầu số 03: Thiết bị bàn ghế, màn, phong cờ
Nội dung : Cung cấp, lắp đặt thiết bị bàn ghế, màn, phong cờ
Thuộc dự án : " Trụ sở UBND thành phố Sa Đéc "
Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước và vốn huy động hợp pháp khác + vốn dự phòng và chi phí tiết kiệm thầu của công trình
Bên mời thầu : Ban QLDA và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00, ngày 22 tháng 03 năm 2017 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 30 tháng 03 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc; số 154A Hùng Vương, khóm 1, phường 2, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp; ĐT 0673.864.732
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00 phút ngày 30 tháng 03 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 17/03/2017

Gói thầu : Gói thầu số 02: Thiết bị điện
Nội dung : Cung cấp, lắp đặt hệ thống âm thanh, hệ thống mạng
Thuộc dự án : " Trụ sở UBND thành phố Sa Đéc "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách nhà nước và vốn huy động hợp pháp khác
Bên mời thầu : Ban QLDA và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00 phút ngày 08 tháng 02 năm 2017 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 16 tháng 02 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 154A, đường Hùng Vương, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, ĐT: 0673.864.732
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00 phút ngày 16 tháng 02 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 08/02/2017

Gói thầu : Mua kim châm cứu cho Bệnh viện y học cổ truyền Đồng Tháp năm 2017
Nội dung : Mua kim châm cứu cho Bệnh viện y học cổ truyền Đồng Tháp năm 2017
Thuộc dự án : " Mua kim châm cứu cho Bệnh viện y học cổ truyền Đồng Tháp năm 2017 "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách nhà nước, thu viện phí và Quỹ bảo hiểm y tế
Bên mời thầu : Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 08 giờ 00 ngày 24 tháng 01 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 ngày 07 tháng 02 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Lầu 03, Phòng TC kế toán - Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đồng Tháp; ĐT 0673.851.604
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00 ngày 07 tháng 02 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 18/01/2017

Gói thầu : Mua sắm trang thiết bị tin học
Nội dung : Mua sắm trang thiết bị tin học
Thuộc dự án : " Mua sắm trang thiết bị tin học "
Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước
Bên mời thầu : Trung tâm Dịch vụ tài chính tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 14 giờ 00 phút ngày 27 tháng 12 năm 2016 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 04 tháng 01 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm Dịch vụ tài chính tỉnh Đồng Tháp, số 33, đường 30/4, phường 1, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp, ĐT: 0673. 870.230
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00 phút ngày 04 tháng 01 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 27/12/2016

Gói thầu : Mua sắm xe ô tô 16 chỗ ngồi
Nội dung : Mua sắm xe ô tô 16 chỗ ngồi
Thuộc dự án : " Mua sắm xe ô tô 16 chỗ ngồi "
Nguồn vốn : Dự toán ngân sách nhà nước giao đầu năm 2016 của đơn vị
Bên mời thầu : Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 14 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2016 đến 14 giờ 00 phút ngày 30 tháng 12 năm 2016 (trong giờ làm việc hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp, số 33, đường 30/4 phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0673.851.241
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00 phút ngày 30 tháng 12 năm 2016
Thông báo có hiệu lực từ ngày 21/12/2016

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1519033142.706627 giây .