Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
MỜI THẦU MUA SẮM
Gói thầu : Mua thức ăn công nghiệp dạng viên nén hỗ trợ mô hình nuôi luân canh tôm càng xanh - lúa tại huyện Lấp Vò
Nội dung : Mua thức ăn công nghiệp dạng viên nén hỗ trợ mô hình nuôi luân canh tôm càng xanh - lúa tại huyện Lấp Vò
Thuộc dự án : " Xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh - lúa tại huyện Lấp Vò "
Nguồn vốn : Kinh phí khuyến nông quốc gia năm 2017
Bên mời thầu : Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 10 giờ 00, ngày 29 tháng 05 năm 2017 đến trước 14 giờ 00, ngày 02 tháng 06 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đồng Tháp, số 161, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0673.855.534
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 0 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00, ngày 02 tháng 06 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 26/05/2017

Gói thầu : Mua sắm thiết bị Oxy cao áp cho Bệnh viện Y học cổ truyền năm 2017
Nội dung : Mua sắm thiết bị Oxy cao áp cho Bệnh viện Y học cổ truyền năm 2017
Thuộc dự án : " Mua sắm thiết bị Oxy cao áp cho Bệnh viện Y học cổ truyền năm 2017 "
Nguồn vốn : Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị
Bên mời thầu : Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 05 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 06 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Lầu 03, phòng Tài chính kế toán - Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đồng Tháp, số 78, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0673.899.147
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 06 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 19/05/2017

Gói thầu : Mua sắm phân hữu cơ hỗ trợ mô hình sản xuất nhãn theo hướng VietGAP
Nội dung : Mua sắm phân hữu cơ hỗ trợ mô hình sản xuất nhãn theo hướng VietGAP
Thuộc dự án : " Mua sắm phân hữu cơ hỗ trợ mô hình sản xuất nhãn theo hướng VietGAP "
Nguồn vốn : Sự nghiệp kinh tế đã bố trí cho đơn vị năm 2017
Bên mời thầu : Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 05 năm 2017 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 05 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đồng Tháp, số 161, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; ĐT 0673.855.534
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 0
Thời gian đóng thầu : Lúc 10 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 05 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 18/05/2017

Gói thầu : Gói thầu số 03: Thiết bị bàn ghế, màn, phong cờ
Nội dung : Cung cấp, lắp đặt thiết bị bàn ghế, màn, phong cờ
Thuộc dự án : " Trụ sở UBND thành phố Sa Đéc "
Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước và vốn huy động hợp pháp khác + vốn dự phòng và chi phí tiết kiệm thầu của công trình
Bên mời thầu : Ban QLDA và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00, ngày 22 tháng 03 năm 2017 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 30 tháng 03 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc; số 154A Hùng Vương, khóm 1, phường 2, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp; ĐT 0673.864.732
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00 phút ngày 30 tháng 03 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 17/03/2017

Gói thầu : Gói thầu số 02: Thiết bị điện
Nội dung : Cung cấp, lắp đặt hệ thống âm thanh, hệ thống mạng
Thuộc dự án : " Trụ sở UBND thành phố Sa Đéc "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách nhà nước và vốn huy động hợp pháp khác
Bên mời thầu : Ban QLDA và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00 phút ngày 08 tháng 02 năm 2017 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 16 tháng 02 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 154A, đường Hùng Vương, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, ĐT: 0673.864.732
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00 phút ngày 16 tháng 02 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 08/02/2017

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1544498599.784826 giây .