Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
MỜI THẦU MUA SẮM
Gói thầu : Mua sắm bàn ghế
Nội dung : Mua sắm bàn ghế
Thuộc dự án : " Mua sắm bàn ghế "
Nguồn vốn : Kinh phí không tự chủ cấp cho đơn vị năm 2016
Bên mời thầu : Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 09 giờ 00 , ngày 06 tháng 07 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 14 tháng 07 năm 2016 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp;địa chỉ: Số 11, đường Võ Trường Toản, phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại: 0673.851.101
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 09 giờ 00, ngày 14 tháng 07 năm 2016
Thông báo có hiệu lực từ ngày 30/06/2016

Gói thầu : Mua sắm xe ủi KOMATSU D21P-5 (đã qua sử dụng)
Nội dung : Mua sắm xe ủi KOMATSU D21P-5 (đã qua sử dụng)
Thuộc dự án : " Mua sắm xe ủi KOMATSU D21P-5 (đã qua sử dụng) "
Nguồn vốn : Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị
Bên mời thầu : Trung tâm Kiểm định và bảo dưỡng công trình giao thông
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh rút gọn (trong nước)
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 29 tháng 06 năm 2016 đến ngày 14 tháng 07 năm 2016 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 1274 Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp , ĐT 0673.883.419
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : 09 giờ 00 ngày 14 tháng 07 năm 2016
Thông báo có hiệu lực từ ngày 28/06/2016

Gói thầu : Mua sắm thiết bị văn phòng
Nội dung : Mua sắm thiết bị văn phòng
Thuộc dự án : " Mua sắm thiết bị văn phòng "
Nguồn vốn : Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị
Bên mời thầu : Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 07 tháng 06 năm 2016 đến ngày 09 tháng 06 năm 2016 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 32, Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, ĐT: 0673.852.860
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : Lúc 10 giờ ngày 20 tháng 06 năm 2016
Thông báo có hiệu lực từ ngày 06/06/2016

Gói thầu : Mua sắm máy scan A3, máy in A0
Nội dung : Mua sắm máy scan A3, máy in A0
Thuộc dự án : " Mua sắm máy scan A3, máy in A0 "
Nguồn vốn : Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị
Bên mời thầu : Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00 ngày 25 tháng 05 năm 2016 đến ngày 30 tháng 05 năm 2016 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp, ĐT 0673.853.825
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : 14 giờ 00 ngày 30 tháng 05 năm 2016
Thông báo có hiệu lực từ ngày 23/05/2016

Gói thầu : Mua vật tư hỗ trợ mô hình áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật trồng lúa SRI nhằm nâng cao hiệu quả và góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa
Nội dung : Mua vật tư hỗ trợ mô hình áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật trồng lúa SRI nhằm nâng cao hiệu quả và góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa
Thuộc dự án : " Áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật trồng lúa SRI nhằm nâng cao hiệu quả và góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa "
Nguồn vốn : Kinh phí khuyến nông trung ương
Bên mời thầu : Trung tâm Khuyến nông - Khuyến Ngư Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh rút gọn
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Vào lúc 10 giờ ngày 12 tháng 05 năm 2016 đến 14 giờ ngày 17 tháng 05 năm 2016 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Đồng Tháp, số 161, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp, ĐT 0673.855534
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 17 tháng 05 năm 2016
Thông báo có hiệu lực từ ngày 12/05/2016

Phân trang: Previous ...| [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1498148209.200689 giây .