Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
MỜI THẦU MUA SẮM
Gói thầu : Mua sắm trang thiết bị tin học
Nội dung : Mua sắm trang thiết bị tin học
Thuộc dự án : " Mua sắm trang thiết bị tin học "
Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước
Bên mời thầu : Trung tâm Dịch vụ tài chính tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 14 giờ ngày 16 tháng 11 năm 2016 đến 14 giờ 00 phút ngày 25 tháng 11 năm 2016 (trong giờ làm việc hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm Dịch vụ tài chính tỉnh Đồng Tháp, số 33, đường 30/4, phường 1, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp, ĐT: 0673. 870.230
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00 phút ngày 25 tháng 11 năm 2016
Thông báo có hiệu lực từ ngày 17/11/2016

Gói thầu : Máy in HP LaserJet Enterprise M605n
Nội dung : Cung cấp máy in HP LaserJet Enterprise M605n
Thuộc dự án : " Dự toán quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2016 "
Nguồn vốn : Nguồn kinh phí Quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2016
Bên mời thầu : Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 08 giờ 00 ngày 21 tháng 11 năm 2016 đến trước 15 giờ 00 ngày 28 tháng 11 năm 2016 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng Kế hoạch Tài chính - Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp, ĐT 0673.856.197
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 400.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 15 giờ 00 ngày 28 tháng 11 năm 2016
Thông báo có hiệu lực từ ngày 16/11/2016

Gói thầu : Máy chiếu, màn chiếu
Nội dung : Cung cấp máy chiếu Panasonic PT-LW362 và màn chiếu 3 chân
Thuộc dự án : " Dự toán quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2016 "
Nguồn vốn : Nguồn kinh phí Quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2016
Bên mời thầu : Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 08 giờ 00 ngày 21 tháng 11 năm 2016 đến trước 14 giờ 00 ngày 28 tháng 11 năm 2016 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng Kế hoạch Tài chính - Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp, ĐT 0673.856.197
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 200.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00 ngày 28 tháng 11 năm 2016
Thông báo có hiệu lực từ ngày 16/11/2016

Gói thầu : Gói thầu số 02: Lắp đặt hệ thống mạng nội bộ
Nội dung : Lắp đặt hệ thống mạng nội bộ
Thuộc dự án : " Lắp đặt hệ thống mạng nội bộ "
Nguồn vốn : Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị
Bên mời thầu : Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Tỉnh
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 31 tháng 10 năm 2016 đến trước 10 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2016 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 32, Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0673. 852.860
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 10 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2016
Thông báo có hiệu lực từ ngày 01/11/2016

Gói thầu : Gói thầu số 01: Lắp đặt máy lạnh 2HP
Nội dung : Lắp đặt máy lạnh 2HP
Thuộc dự án : " Lắp đặt máy lạnh 2HP "
Nguồn vốn : Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị
Bên mời thầu : Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Tỉnh
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 31 tháng 10 năm 2016 đến trước 10 giờ ngày 07 tháng 11 năm 2016 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 32, Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0673. 852.860
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : Lúc 10 giờ ngày 07 tháng 11 năm 2016
Thông báo có hiệu lực từ ngày 01/11/2016

Phân trang: Previous ...| [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1544494020.991757 giây .