Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
MỜI THẦU MUA SẮM
Gói thầu : Gói thầu số 02: Lắp đặt hệ thống mạng nội bộ
Nội dung : Lắp đặt hệ thống mạng nội bộ
Thuộc dự án : " Lắp đặt hệ thống mạng nội bộ "
Nguồn vốn : Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị
Bên mời thầu : Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Tỉnh
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 31 tháng 10 năm 2016 đến trước 10 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2016 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 32, Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0673. 852.860
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 10 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2016
Thông báo có hiệu lực từ ngày 01/11/2016

Gói thầu : Gói thầu số 01: Lắp đặt máy lạnh 2HP
Nội dung : Lắp đặt máy lạnh 2HP
Thuộc dự án : " Lắp đặt máy lạnh 2HP "
Nguồn vốn : Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị
Bên mời thầu : Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Tỉnh
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 31 tháng 10 năm 2016 đến trước 10 giờ ngày 07 tháng 11 năm 2016 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 32, Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0673. 852.860
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : Lúc 10 giờ ngày 07 tháng 11 năm 2016
Thông báo có hiệu lực từ ngày 01/11/2016

Gói thầu : Gói thầu Lắp đặt hệ thống điện
Nội dung : Lắp đặt hệ thống điện
Thuộc dự án : " Lắp đặt hệ thống điện "
Nguồn vốn : Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị
Bên mời thầu : Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Tỉnh
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 31 tháng 10 năm 2016 đến trước 10 giờ ngày 07 tháng 11 năm 2016 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 32, Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0673. 852.860
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : Lúc 10 giờ ngày 07 tháng 11 năm 2016
Thông báo có hiệu lực từ ngày 01/11/2016

Gói thầu : Gói thầu Mua sắm máy chiếu SONY VPL - EX250
Nội dung : Mua sắm máy chiếu SONY VPL - EX250
Thuộc dự án : " Mua sắm máy chiếu SONY VPL - EX250 "
Nguồn vốn : Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị
Bên mời thầu : Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Tỉnh
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 31 tháng 10 năm 2016 đến trước 10 giờ ngày 07 tháng 11 năm 2016 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 32, Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0673. 852.860
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : Lúc 10 giờ ngày 07 tháng 11 năm 2016
Thông báo có hiệu lực từ ngày 01/11/2016

Gói thầu : Mua cá lóc giống hỗ trợ mô hình nuôi cá lóc liên kết sản xuất tiêu thụ
Nội dung : Mua cá lóc giống hỗ trợ mô hình nuôi cá lóc liên kết sản xuất tiêu thụ
Thuộc dự án : " Mua cá lóc giống hỗ trợ mô hình nuôi cá lóc liên kết sản xuất tiêu thụ "
Nguồn vốn : Kinh phí khuyến nông tỉnh năm 2016
Bên mời thầu : Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 10 giờ 00 phút ngày 03 tháng 11 năm 2016 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 10 tháng 11 năm 2016 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đồng Tháp; số 161, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 0 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00 phút ngày 10 tháng 11 năm 2016
Thông báo có hiệu lực từ ngày 28/10/2016

Phân trang: Previous ...| [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1519033100.648360 giây .