Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
MỜI THẦU MUA SẮM
Gói thầu : Gói thầu số 01: Mua sắm máy tính
Nội dung : Trang bị máy tính cho 30 xã nông thôn mới
Thuộc dự án : " Thí điểm triển khai phần mềm một cửa điện tử cấp xã "
Nguồn vốn : Vốn sự nghiệp khoa học năm 2015 chuyển sang năm 2016
Bên mời thầu : Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 14 giờ 30 phút ngày 06 tháng 10 năm 2016 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 14 tháng 10 năm 2016 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp, số 12 đường Trần Phú, phường 1, Tp. Cao Lãnh; ĐT: 0673.873.999
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 30 phút ngày 14 tháng 10 năm 2016
Thông báo có hiệu lực từ ngày 04/10/2016

Gói thầu : Mua sắm thiết bị y tế năm 2016 cho Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp
Nội dung : Mua sắm thiết bị y tế năm 2016
Thuộc dự án : " Mua sắm thiết bị chuyên môn "
Nguồn vốn : Vốn Quỹ phát triẻn hoạt động sự nghiệp của đơn vị
Bên mời thầu : Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00, ngày 29 tháng 09 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 07 tháng 10 năm 2016 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng Tài chính - kế toán -Bệnh viện Y học Cổ truyền, số 78, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0673.851.604
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00 ngày 07 tháng 10 năm 2016
Thông báo có hiệu lực từ ngày 23/09/2016

Gói thầu : Gói thầu mua sắm thiết bị văn phòng năm 2016 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Tháp
Nội dung : Mua sắm thiết bị văn phòng
Thuộc dự án : " Mua sắm thiết bị văn phòng năm 2016 "
Nguồn vốn : Vốn sự nghiệp y tế năm 2016
Bên mời thầu : Trung tâm Dịch vụ tài chính tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 24 tháng 08 năm 2016 đến 14 giờ ngày 08 tháng 09 năm 2016 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm Dịch vụ tài chính tỉnh Đồng Tháp, số 33, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, ĐT; ĐT: 0673.870230
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ ngày 08 tháng 09 năm 2016
Thông báo có hiệu lực từ ngày 25/08/2016

Gói thầu : Trang bị máy chủ dự phòng
Nội dung : Đầu tư nâng cấp thiết bị trạm truyền thanh tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới
Thuộc dự án : " Trang bị máy chủ dự phòng "
Nguồn vốn : Kinh phí không tự chủ cấp cho đơn vị năm 2016
Bên mời thầu : Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh rút gọn
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 8 giờ 30 phút ngày 01 tháng 07 năm 2016 đến trước 8 giờ 00 phút ngày 7 tháng 7 năm 2016 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 12 đường Trần Phú, phường 1, thành phố Cao Lãnh, ĐT 0673.876.667
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 200.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 08 giờ 00 phút ngày 7 tháng 7 năm 2016
Thông báo có hiệu lực từ ngày 01/07/2016

Gói thầu : Gói thầu số 04: Đầu tư thiết bị trạm truyền thanh tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới
Nội dung : Đầu tư thiết bị trạm truyền thanh tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới
Thuộc dự án : " Nâng cấp hệ thống thiết bị phát thanh cơ sở "
Nguồn vốn : Ngân sách cấp huyện
Bên mời thầu : Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 14 giờ 30 phút ngày 05 tháng 07 năm 2016 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 15 tháng 07 năm 2016 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Sở Thông tin và Truyền thông, số 12 đường Trần Phú, phường 1, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp, ĐT: 0673.873.999
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ 30 phút ngày 15 tháng 07 năm 2016
Thông báo có hiệu lực từ ngày 30/06/2016

Phân trang: Previous ...| [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1506384434.333465 giây .