Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
MỜI THẦU TƯ VẤN
Gói thầu : Gói thầu thuộc Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật Tài nguyên và Môi Trường
Nội dung : Thiết kế, xây dựng, cung cấp, lắp đặt, vận hành, chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải phòng thí nghiệm 100l/ca
Thuộc dự án : " Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật Tài nguyên và Môi Trường "
Nguồn vốn : Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị
Bên mời thầu : Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 13/11/2013 đến ngày 20/11/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 25A, khu 500 căn, phường Mỹ Phú, TPCL, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : 10 giờ ngày 27/11/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 13/11/2013

Gói thầu : Gói thầu số 1 thuộc dự án đường Vành đai ĐT 848 và cầu Sa Đéc 2, TX Sa Đéc (GĐ1)
Nội dung : Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Thuộc dự án : " đường Vành đai ĐT 848 và cầu Sa Đéc 2, TX Sa Đéc (GĐ1) "
Nguồn vốn : vốn ngân sách nhà nước và vốn huy động hợp pháp khác
Bên mời thầu : Ban QLDA XDCT Giao thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 9 giờ ngày 01/7/2013 đến trước 9 giờ ngày 16/7/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA XDCT Giao thông Đồng Tháp, số 153, QL 30, P. Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ ngày 16/7/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 19/03/2013

Gói thầu : Cung cấp dịch vụ tư vấn cho dự án xây dựng mô hình Tổ Nông dân hội nhập và wedsite Bạn nhà nông
Nội dung :
Thuộc dự án : " Xây dựng mô hình Tổ Nông dân hội nhập và wedsite Bạn nhà nông "
Nguồn vốn :
Bên mời thầu : Sở Thông tin và Truyền thông
Hình thức đấu thầu :
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 18/8/2011 đến ngày 25/8/2011
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Sở Thông tin và Truyền thông, số 8 Đặng Văn Bình, P1, TP Cao Lãnh
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : 9 giờ, ngày 01/9/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 01/01/2005

Gói thầu : Gói thầu số 1 thuộc dự án đường ĐT845 đoạn Km15+642,6 - Km42+858,54
Nội dung : Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán
Thuộc dự án : " Đường ĐT845 đoạn Km15+642,6 - Km42+858,54 "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Ban QLDA XDCT Giao thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 01/03/2011 đến trước 9 giờ ngày 16/03/2011
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA XDCT Giao thông Đồng Tháp, số 103, đường Nguyễn Huệ, phường 1, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 9 giờ, ngày 16/03/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 14/02/2011

Gói thầu : Gói thầu số 1 (tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) thuộc dự án Đường ĐT845 đoạn từ Km15+642,60 đến Km42+858,54
Nội dung : Khảo sát, lập thiết kế bản vã thi công - dự toán
Thuộc dự án : " Đường ĐT845 đoạn từ Km15+642,60 đến Km42+858,54 "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Ban quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 8 giờ 00 ngày 03 tháng 9 năm 2010 đến trước 9 giờ 00 ngày 20 tháng 9 năm 2010
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông Đồng Tháp, số 103, đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ 00 ngày 20 tháng 9 năm 2010 tại Ban quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông Đồng Tháp, số 103, đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thông báo có hiệu lực từ ngày 23/08/2010

Phân trang: | [0] | [1] |

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1701627532.202845 giây .