Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
MỜI THẦU TƯ VẤN
Gói thầu : Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu xây lắp số 12, 13 thuộc dư án Bảo tồn và Phát triển Vườn Quốc gia Tràm Chim, giai đoạn 2016-2020 (khu Ramsar)
Nội dung : Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu xây lắp số 12, 13
Thuộc dự án : " Bảo tồn và Phát triển Vườn Quốc gia Tràm Chim, giai đoạn 2016-2020 (khu Ramsar) "
Nguồn vốn : Ngân sách TW và ngân sách Tỉnh
Bên mời thầu : Vườn Quốc gia Tràm Chim
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00, ngày 14 tháng 04 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 04 tháng 05 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng Kế hoạch Tài chính Vườn Quốc gia Tràm Chim, khóm 4, TT. Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00, ngày 04 tháng 05 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 17/04/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các gói thầu thuộc dự án Bảo tồn và phát triển Vườn quốc gia Tràm Chim, giai đoạn 2016-2020 (khu Ramsar)
Nội dung : Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các gói thầu thuộc dự án Bảo tồn và phát triển Vườn quốc gia Tràm Chim, giai đoạn 2016-2020 (khu Ramsar)
Thuộc dự án : " Bảo tồn và phát triển Vườn quốc gia Tràm Chim, giai đoạn 2016-2020 (khu Ramsar) "
Nguồn vốn : Ngân sách Trung ương và ngân sách Tỉnh
Bên mời thầu : Vườn quốc gia Tràm Chim
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 15 giờ 00 ngày 21 tháng 07 năm 2016 đến 15 giờ 00 phút ngày 10 tháng 08 năm 2016 (trong giờ làm việc hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Vườn quốc gia Tràm Chim, ĐT0673.827.307
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 15 giờ 00 ngày 10 tháng 08 năm 2016
Thông báo có hiệu lực từ ngày 19/07/2016

Gói thầu : Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
Nội dung : Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
Thuộc dự án : " Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước năm 2015-2017
Bên mời thầu : Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Bình
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 07 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 11 năm 2015 đến 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 11 năm 2015 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Bình, ĐT: 0673.833.198
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 11 năm 2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 12/11/2015

Gói thầu : Gói thầu số 02 Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Đường hoa Sa Nhiên - Mù U thuộc dự án Đường vào khu du lịch làng hoa kiểng thành phố Sa Đéc
Nội dung : Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Đường hoa Sa Nhiên - Mù U
Thuộc dự án : " dự án Đường vào khu du lịch làng hoa kiểng thành phố Sa Đéc "
Nguồn vốn : Vốn Ngân sách nhà nước trung ương, vốn ngân sách địa phương
Bên mời thầu : Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 08 giờ, ngày 15/09/2015 đến trước 14 giờ, ngày 12/10/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : số 154A Hùng Vương, khóm 1, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ, ngày 12/10/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 16/09/2015

Gói thầu : Gói thầu tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Nội dung : Tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Thuộc dự án : " Dự án tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách nhà nước
Bên mời thầu : Phòng Tài nghuyên và Môi trường huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 07 giờ 30 phút, ngày 07/08/2015 đến trước 09 giờ, ngày 28/08/2015
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 09 giờ, ngày 28/08/2015
Thông báo có hiệu lực từ ngày 07/08/2015

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] |

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1521657579.255147 giây .