Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Đường từ cụm số 1 đến ranh cụm số 4
Nội dung : San lấp mặt bằng và đường giao thông
Thuộc dự án : " Đường từ cụm số 1 đến ranh cụm số 4 "
Nguồn vốn : Từ nguồn vốn thu quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng
Bên mời thầu : Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình TX Hồng Ngự; 0673.836.313
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 08/4/2014 đến trước 14 giờ ngày 22/4/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình TX Hồng Ngự, đường Trần Phú, Phường An Lộc, TX Hồng Ngự, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 22/4/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 28/03/2014

Gói thầu : Gói thầu Sửa chữa, cải tạo, mở rộng nhà làm việc một cửa UBND phường An Hòa, thành phố Sa Đéc
Nội dung : Sửa chữa, cải tạo, mở rộng nhà làm việc một cửa UBND phường An Hòa
Thuộc dự án : " Sửa chữa, cải tạo, mở rộng nhà làm việc một cửa UBND phường An Hòa "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước và nguồn vốn huy động hợp pháp khác
Bên mời thầu : UBND phường An Hòa, TP Sa Đéc; 0673.763.794
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 25/03/2014 đến trước 14 giờ ngày 07/4/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng UBND phường An Hòa, TP Sa Đéc, Số 298, đường ĐT 848, khóm Tân Hòa, phường An Hòa, TP Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 07/4/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 24/03/2014

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Mở rộng nghĩa trang nhân dân TP Sa Đéc (GĐ1)
Nội dung : Hạ tầng khu nghĩa trang
Thuộc dự án : " Mở rộng nghĩa trang nhân dân TP Sa Đéc (GĐ1) "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước và nguồn vốn huy động hợp pháp khác
Bên mời thầu : Phòng Lao động Thương binh và Xã hội; 0673.861.326
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 26/03/2014 đến trước 14 giờ ngày 08/4/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, TP Sa Đéc, số 530, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường 1, thành phố Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 08/4/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 20/03/2014

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Cầu Gạch Chùa
Nội dung : cầu và đường dẫn vào cầu
Thuộc dự án : " Cầu Gạch Chùa "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước và nguồn vốn huy động hợp pháp khác
Bên mời thầu : UBND phường An Hòa, TP Sa Đéc; 0673.763.794
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 20/03/2014 đến 14 giờ ngày 04/4/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng UBND phường An Hòa, TP Sa Đéc, Số 298, đường ĐT 848, khóm Tân Hòa, phường An Hòa, TP Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 04/4/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 19/03/2014

Gói thầu : Gói thầu số 8 thuộc dự án Đường tắt Mương Khai
Nội dung : Xây dựng nền, mặt đường và cống
Thuộc dự án : " Đường tắt Mương Khai "
Nguồn vốn : Vốn sự nghiệp kinh tế của tỉnh mang tính chất XDCB năm 2014 - 2015
Bên mời thầu : Ban QLDA Xây dựng huyện Lai Vung; 0673.848081
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 07 giờ 30 ngày 17/3/2014 đến trước 14 giờ ngày 27/3/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA Xây dựng huyện Lai Vung, khóm I, TT Lai Vung, huyện Lai Vung, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 27/3/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 17/03/2014

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1709394744.712966 giây .