Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu số 01: Trồng cây xanh đô thị loại IV thị trấn Lấp Vò (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Trồng cây xanh đô thị loại IV thị trấn Lấp Vò
Thuộc dự án : " Trồng cây xanh đô thị loại IV thị trấn Lấp Vò "
Nguồn vốn : Tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện đối ứng 30% vốn Tỉnh
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ 00, ngày 30 tháng 11 năm 2018 đến trước 15 giờ 00, ngày 10 tháng 12 năm 2018 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 15 giờ 00, ngày 10 tháng 12 năm 2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 06/12/2018

Gói thầu : Gói thầu số 01: Nâng cấp, cứng hóa mặt bờ bao tuyến mương Bảy Nghiệp, đoạn mương Tư Để đến cầu Thanh Niên (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Nâng cấp, cứng hóa mặt bờ bao tuyến mương Bảy Nghiệp, đoạn mương Tư Để đến cầu Thanh Niên
Thuộc dự án : " Nâng cấp, cứng hóa mặt bờ bao tuyến mương Bảy Nghiệp, đoạn mương Tư Để đến cầu Thanh Niên "
Nguồn vốn : Trích 25% nguồn thủy lợi phí và Nghị định 35/2015/NĐ-CP năm 2018
Bên mời thầu : Ban QLDA và PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ 00, ngày 08 tháng 11 năm 2018 đến trước 15 giờ 00, ngày 15 tháng 11 năm 2018 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA và PTQĐ huyện Lấp Vò, khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, TT Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 15 giờ 00, ngày 15 tháng 11 năm 2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 08/11/2018

Gói thầu : Gói thầu số 01: Nâng cấp đường ranh thị trấn Lấp Vò và xã Bình Thành, đoạn QL80 đến chùa Phước Dinh (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Nâng cấp đường ranh thị trấn Lấp Vò và xã Bình Thành (đoạn QL80 đến chùa Phước Dinh)
Thuộc dự án : " Nâng cấp đường ranh thị trấn Lấp Vò và xã Bình Thành (đoạn QL80 đến chùa Phước Dinh) "
Nguồn vốn : Nguồn kết dư ngân sách năm 2017 sang năm 2018 (đợt 2)
Bên mời thầu : Ban QLDA và PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh qua mạng
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ 00, ngày 05 tháng 11 năm 2018 đến trước 15 giờ 00, ngày 12 tháng 11 năm 2018
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : Miễn phí
Thời gian đóng thầu : Lúc 15 giờ 00, ngày 12 tháng 11 năm 2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 08/11/2018

Gói thầu : Gói thầu số 1
Nội dung : Xây dựng mới Công viên Trung tâm xã Vĩnh Thạnh
Thuộc dự án : " Công viên Trung tâm xã Vĩnh Thạnh "
Nguồn vốn : Ngân sách huyện
Bên mời thầu : Ban QLDA và PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ ngày 26/10/2018 đến 15 giờ 02/11/2018
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 0 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 15 giờ ngày 02/11/2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 26/10/2018

Gói thầu : Gói thầu số 1
Nội dung : Cải tạo, sửa chữa Chợ Tòng Sơn
Thuộc dự án : " Chợ Tòng Sơn "
Nguồn vốn : Ngân sách huyện
Bên mời thầu : Ban QLDA và PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ 30 phút, ngày 25/10/2018 đến 15 giờ 30 phút, ngày 01/11/2018
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 0 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 15 giờ 30 phút, ngày 01/11/2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 25/10/2018

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1544499502.538881 giây .