Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu số 05: Đường Phan Bội Châu
Nội dung : Đường Phan Bội Châu
Thuộc dự án : " Đường Phan Bội Châu "
Nguồn vốn : Ngân sách thị xã năm 2017
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ thị xã Hồng Ngự
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 05 năm 2017 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 05 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ thị xã Hồng Ngự; đường Trần Phú, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 05 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 18/05/2017

Gói thầu : Mở rộng, nâng cấp Trụ sở UBND phường Tân Quy Đông (Gói thầu dành cho doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ)
Nội dung : Mở rộng, nâng cấp Trụ sở UBND phường Tân Quy Đông
Thuộc dự án : " Mở rộng, nâng cấp Trụ sở UBND phường Tân Quy Đông "
Nguồn vốn : vốn tập trung do thành phố quản lý
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ thành phố Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 07 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 05 năm 2017 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 06 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 154A, đường Hùng Vương, khóm 1, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, ĐT: 0673.864.732
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 06 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 18/05/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Mở rộng đường Ngã Cạy bờ trái, hạng mục: nền, mặt đường
Nội dung : Mở rộng đường Ngã Cạy bờ trái, hạng mục: nền, mặt đường
Thuộc dự án : " Mở rộng đường Ngã Cạy bờ trái, hạng mục: nền, mặt đường "
Nguồn vốn : Ngân sách tập trung do thành phố quản lý
Bên mời thầu : UBND xã Tân Phú Đông
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 07 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 05 năm 2017 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 06 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : UBND xã Tân Phú Đông, số 99A, ấp Phú Nhuận, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 073.861.117
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 06 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 18/05/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Đường Rạch Xếp Mương Đào phần xây lắp, xây dựng tại xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc
Nội dung : Đường Rạch Xếp Mương Đào phần xây lắp, xây dựng tại xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc
Thuộc dự án : " Đường Rạch Xếp Mương Đào "
Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước và vốn huy động hợp pháp khác
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ thành phố Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 07 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 05 năm 2017 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 05 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 154A, đường Hùng Vương, khóm 1, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, ĐT: 0673.864.732
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 05 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 16/05/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Khu trung tâm mua sắm Phú Mỹ; hạng mục: Đường giao thông từ đường Nguyễn Sinh Sắc đến dự án Tổ Ong Vàng và đường Đ-03 (nối từ đường Đ-01 đến đường Đ-02)
Nội dung : Khu trung tâm mua sắm Phú Mỹ; hạng mục: Đường giao thông từ đường Nguyễn Sinh Sắc đến dự án Tổ Ong Vàng và đường Đ-03 (nối từ đường Đ-01 đến đường Đ-02)
Thuộc dự án : " Khu trung tâm mua sắm Phú Mỹ "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách nhà nước (kết dư ngân sách)
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ thành phố Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 07 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 05 năm 2017 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 05 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 154A, đường Hùng Vương, khóm 1, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, ĐT: 0673.864.732
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 05 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 11/05/2017

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1498148154.649694 giây .