Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu số 01: Vỉa hè, hệ thống thoát nước ven đường ĐT848 (đoạn từ Nhà lưu niệm Bác Tôn đến Trường THCS Mỹ An Hưng B); hạng mục: xây dựng mới (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Vỉa hè, hệ thống thoát nước ven đường ĐT848 (đoạn từ Nhà lưu niệm Bác Tôn đến Trường THCS Mỹ An Hưng B); hạng mục: xây dựng mới
Thuộc dự án : " Vỉa hè, hệ thống thoát nước ven đường ĐT848 (đoạn từ Nhà lưu niệm Bác Tôn đến Trường THCS Mỹ An Hưng B) "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách tập trung do huyện quản lý năm 2017-2018
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2018 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.757 hoặc 844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 18/12/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Ô bao số 01 xã Hội An Đông (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Ô bao số 01 xã Hội An Đông; hạng mục: Cống tròn phi 100 và nạo vét mương
Thuộc dự án : " Ô bao số 01 xã Hội An Đông "
Nguồn vốn : Tỉnh hỗ trợ chính sách phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 35/NĐ-CP của Chính phủ
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2018 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.757 hoặc 844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 18/12/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Hệ thống chiếu sáng khu vực Trung tâm xã Vĩnh Thạnh (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Hệ thống chiếu sáng khu vực Trung tâm xã Vĩnh Thạnh
Thuộc dự án : " Hệ thống chiếu sáng khu vực Trung tâm xã Vĩnh Thạnh "
Nguồn vốn : Cân đối ngân sách huyện đầu tư cho đô thị loại V năm 2018
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.757 hoặc 844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 18/12/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Tuyến dân cư 26/3 xã Định Yên; hạng mục: Cống, rãnh thoát nước (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Tuyến dân cư 26/3 xã Định Yên; hạng mục: Cống, rãnh thoát nước
Thuộc dự án : " Tuyến dân cư 26/3 xã Định Yên "
Nguồn vốn : Cân đối ngân sách huyện đầu tư cho đô thị loại V năm 2018
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2018 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.757 hoặc 844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 18/12/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Đường Ngô Quyền (đường Cái Dâu - Vàm Cống) giai đoạn 2; hạng mục: Sửa chữa mặt đường và kè (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Đường Ngô Quyền (đường Cái Dâu - Vàm Cống) giai đoạn 2; hạng mục: Sửa chữa mặt đường và kè
Thuộc dự án : " Đường Ngô Quyền (đường Cái Dâu - Vàm Cống) giai đoạn 2 "
Nguồn vốn : Ngân sách huyện năm 2017-2018
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.757 hoặc 844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 18/12/2017

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1519033355.630734 giây .