Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu số 1
Nội dung : SLMB, đổ đá
Thuộc dự án : " Đường Đ18 Trung tâm xã Vĩnh Thạnh "
Nguồn vốn : Ngân sách huyện
Bên mời thầu : Ban QLDA và PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hành cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ ngày 23/10/2018 đến 15 giờ 30/10/2018
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 0 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 15 giờ ngày 30/10/2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 23/10/2018

Gói thầu : Gói thầu số 1
Nội dung : nâng cấp xây dựng Văn phòng ấp Khánh An và Hưng Hòa
Thuộc dự án : " Văn phòng ấp Khánh An và Hưng Hòa "
Nguồn vốn : Ngân sách huyện
Bên mời thầu : Ban QLDA và PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ ngày 19/10/2018 đến 15 giờ 26/10/2018
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 15 giờ 26/10/2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 19/10/2018

Gói thầu : Số 3
Nội dung : Nâng cấp, mở rộng nền và mặt đường
Thuộc dự án : " Đường Ngô Gia Tự "
Nguồn vốn : nguồn kinh phí kiến thiết thị chính chỉnh trang đô thị đường nội ô thị trấn
Bên mời thầu : Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lai Vung
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 10/10/2018
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Quốc lộ 80, khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 09 giờ ngày 24/10/2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 04/10/2018

Gói thầu : Gói thầu số 3
Nội dung : Thi công xây dựng Trụ sở UBND xã Vĩnh Thạnh và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà
Thuộc dự án : " Trụ sở UBND xã Vĩnh Thạnh "
Nguồn vốn : Ngân sách Tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện
Bên mời thầu : Ban QLDA và PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 9 giờ, ngày 01/10/2018 đến 9 giờ, ngày 11/10/2018
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA và PTQĐ huyện Lấp Vò, khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, TT Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ, ngày 11/10/2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 27/09/2018

Gói thầu : Gói thầu số 01: Trường THCS Mỹ An Hưng B; hạng mục: Xây dựng 14 phòng học, phòng chức năng, các hạng mục phụ
Nội dung : Trường THCS Mỹ An Hưng B; hạng mục: Xây dựng 14 phòng học, phòng chức năng, các hạng mục phụ
Thuộc dự án : " Trường THCS Mỹ An Hưng B; hạng mục: Xây dựng 14 phòng học, phòng chức năng, các hạng mục phụ "
Nguồn vốn : Ngân sách tỉnh hỗ trợ hạng mục chính, ngân sách Huyện đối ứng các hạng mục phụ giai đoạn 2017-2020
Bên mời thầu : Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ 00, ngày 04 tháng 09 năm 2018 đến trước 15 giờ 00, ngày 14 tháng 09 năm 2018
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.605 757 hoặc 02773.844 799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 15 giờ 00, ngày 14 tháng 09 năm 2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 04/09/2018

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1544493655.375956 giây .