Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu số 01: Trường Mầm non Mỹ An Hưng B (điểm chính); hạng mục: Xây dựng phòng chức năng, các hạng mục phụ (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Trường Mầm non Mỹ An Hưng B (điểm chính); hạng mục: Xây dựng phòng chức năng, các hạng mục phụ
Thuộc dự án : " Trường Mầm non Mỹ An Hưng B (điểm chính) "
Nguồn vốn : Ngân sách tỉnh hỗ trợ hạng mục chính, ngân sách Huyện đối ứng các hạng mục phụ giai đoạn 2017-2020
Bên mời thầu : Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ 00, ngày 04 tháng 09 năm 2018 đến trước 15 giờ 00, ngày 14 tháng 09 năm 2018
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.605 757 hoặc 02773.844 799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 15 giờ 00, ngày 14 tháng 09 năm 2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 04/09/2018

Gói thầu : Gói thầu số 01: Nâng cấp hệ thống chiếu sáng cụm dân cư An Thuận (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Nâng cấp hệ thống chiếu sáng cụm dân cư An Thuận
Thuộc dự án : " Nâng cấp hệ thống chiếu sáng cụm dân cư An Thuận "
Nguồn vốn : Vượt thu ngân sách Huyện năm 2017
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ 00, ngày 31 tháng 07 năm 2018 đến 15 giờ 00, ngày 07 tháng 08 năm 2018 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 0 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 15 giờ 00, ngày 07 tháng 08 năm 2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 03/08/2018

Gói thầu : Gói thầu số 01: Khu dân cư thị trấn Lấp Vò (Tuyến dân cư Bình Thạnh 2); hạng mục: Nâng cấp, mở rộng (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Khu dân cư thị trấn Lấp Vò (Tuyến dân cư Bình Thạnh 2); hạng mục: Nâng cấp, mở rộng
Thuộc dự án : " Khu dân cư thị trấn Lấp Vò (Tuyến dân cư Bình Thạnh 2) "
Nguồn vốn : Vượt thu ngân sách Huyện năm 2017
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ 00, ngày 31 tháng 07 năm 2018 đến 15 giờ 00, ngày 10 tháng 08 năm 2018 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 0 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 15 giờ 00, ngày 10 tháng 08 năm 2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 03/08/2018

Gói thầu : Gói thầu số 01: Nạo vét 02 tuyến kênh Mười Đẹt đến 27/7 (từ mương Tư Để đến Ngã Tháp) và tuyến kênh Lung Độn (từ Gia Vàm đến Rạch Ngã Tháp) tạo nguồn (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Nạo vét 02 tuyến kênh Mười Đẹt đến 27/7 (từ mương Tư Để đến Ngã Tháp) và tuyến kênh Lung Độn (từ Gia Vàm đến Rạch Ngã Tháp) tạo nguồn
Thuộc dự án : " Nạo vét 02 tuyến kênh Mười Đẹt đến 27/7 (từ mương Tư Để đến Ngã Tháp) và tuyến kênh Lung Độn (từ Gia Vàm đến Rạch Ngã Tháp) tạo nguồn "
Nguồn vốn : 25% thủy lợi phí và Nghị định 35/2015/NĐ-CP năm 2018
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ 00, ngày 02 tháng 08 năm 2018 đến 09 giờ 00, ngày 09 tháng 08 năm 2018 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.757 hoặc 02773.844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00, ngày 09 tháng 08 năm 2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 03/08/2018

Gói thầu : Gói thầu số 01: Đường Mương Đình xã Hội An Đông; hạng mục: Nâng cấp, mở rộng (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Đường Mương Đình xã Hội An Đông; hạng mục: Nâng cấp, mở rộng
Thuộc dự án : " Đường Mương Đình xã Hội An Đông "
Nguồn vốn : Vượt thu ngân sách Huyện năm 2017
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 10 giờ 00, ngày 30 tháng 06 năm 2018 đến 10 giờ 30, ngày 13 tháng 07 năm 2018 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 0 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 10 giờ 30, ngày 13 tháng 07 năm 2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 05/07/2018

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1544493688.735772 giây .