Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu số 01: Trường Trung học cơ sở Long Hưng A; hạng mục: xây dựng 04 phòng hiệu bộ (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Trường Trung học cơ sở Long Hưng A; hạng mục: xây dựng 04 phòng hiệu bộ
Thuộc dự án : " Trường Trung học cơ sở Long Hưng A; hạng mục: xây dựng 04 phòng hiệu bộ "
Nguồn vốn : Xây dựng cơ bản tập trung năm 2018
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.757 hoặc 844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 18/12/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Hệ thống chiếu sáng khu vực đô thị loại V xã Định Yên (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Hệ thống chiếu sáng khu vực đô thị loại V xã Định Yên
Thuộc dự án : " Hệ thống chiếu sáng khu vực đô thị loại V xã Định Yên "
Nguồn vốn : Cân đối ngân sách huyện đầu tư cho đô thị loại V năm 2018
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.757 hoặc 844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 18/12/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Đường đale Rạch Chùa - Mương Tắc xã Long Hưng B; hạng mục: Nền và mặt đường (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Đường đale Rạch Chùa - Mương Tắc xã Long Hưng B; hạng mục: Nền và mặt đường
Thuộc dự án : " Đường đale Rạch Chùa - Mương Tắc xã Long Hưng B "
Nguồn vốn : Ngân sách tỉnh bổ sung từ nguồn nguồn Nghị định 35/2015/NĐ-CP và vốn khác
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 12 năm 2017 đến trước Đường đale Rạch Chùa - Mương Tắc xã Long Hưng B; hạng mục: Nền và mặt đường (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.757 hoặc 844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00 phút ngày 19 tháng 12 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 19/12/2017

Gói thầu : Vệ sinh môi trường đô thị thành phố Sa Đéc năm 2018 (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Vệ sinh môi trường đô thị thành phố Sa Đéc năm 2018
Thuộc dự án : " Vệ sinh môi trường đô thị thành phố Sa Đéc năm 2018 "
Nguồn vốn : Vốn vệ sinh môi trường năm 2018
Bên mời thầu : Ban Quản lý công trình đô thị thành phố Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 12 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 250, đường Trần Phú, khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.869.153
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 11/12/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Trường Tiểu học Tân Khánh Trung 1; hạng mục: Xây dựng mới 03 phòng chức năng, khu tiền chế (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Xây dựng mới 03 phòng chức năng (khu tiền chế)
Thuộc dự án : " Trường Tiểu học Tân Khánh Trung 1 "
Nguồn vốn : Sự nghiệp giáo dục khác
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 12 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.757 hoặc 844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 12 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 04/12/2017

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1519033249.624738 giây .