Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu số 01: Xây lắp Hoàn chỉnh hệ thống thoát nước phía sau dãy nhà CDC An Thuận xã Mỹ An Hưng B (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Xây lắp Hoàn chỉnh hệ thống thoát nước phía sau dãy nhà CDC An Thuận xã Mỹ An Hưng B
Thuộc dự án : " Hoàn chỉnh hệ thống thoát nước phía sau dãy nhà CDC An Thuận "
Nguồn vốn : Vượt thu ngân sách Huyện năm 2017
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ 00, ngày 05 tháng 07 năm 2018 đến 09 giờ 00, ngày 13 tháng 07 năm 2018 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.757 hoặc 02773.844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00, ngày 13 tháng 07 năm 2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 05/07/2018

Gói thầu : Gói thầu số 01: Xây lắp Hoàn chỉnh Hệ thống thoát nước lối thoát hiểm CDC Chợ Đất Sét (3 hẻm) (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Xây lắp Hoàn chỉnh Hệ thống thoát nước lối thoát hiểm CDC Chợ Đất Sét (3 hẻm)
Thuộc dự án : " Hoàn chỉnh Hệ thống thoát nước lối thoát hiểm CDC Chợ Đất Sét (3 hẻm) "
Nguồn vốn : Vượt thu ngân sách Huyện năm 2017
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ 00, ngày 05 tháng 07 năm 2018 đến 09 giờ 00, ngày 13 tháng 07 năm 2018 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.757 hoặc 02773.844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00, ngày 13 tháng 07 năm 2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 05/07/2018

Gói thầu : Gói thầu số 01: Xây lắp công trình Trường Mầm non Hội An Đông; hạng mục: Xây dựng Hội trường kích thước 18x8,6 (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Xây lắp công trình Trường Mầm non Hội An Đông; hạng mục: Xây dựng Hội trường kích thước 18x8,6
Thuộc dự án : " Trường Mầm non Hội An Đông "
Nguồn vốn : Ngân sách huyện năm 2018. Đầu tư và thanh toán theo hình thức sự nghiệp
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ 00, ngày 27 tháng 06 năm 2018 đến 09 giờ 00, ngày 05 tháng 07 năm 2018 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.757 hoặc 02773.844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00, ngày 05 tháng 07 năm 2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 28/06/2018

Gói thầu : Gói thầu số 01: Khu dân cư xã Mỹ An Hưng A; hạng mục: San lấp mặt bằng sân bóng đá (cũ), phần khối lượng còn lại sau khi chấm dứt hợp đồng (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Khu dân cư xã Mỹ An Hưng A; hạng mục: San lấp mặt bằng sân bóng đá (cũ), phần khối lượng còn lại sau khi chấm dứt hợp đồng
Thuộc dự án : " Khu dân cư xã Mỹ An Hưng A; hạng mục: San lấp mặt bằng sân bóng đá (cũ) "
Nguồn vốn : Ngân sách Huyện năm 2017 chuyển sang năm 2018 (từ nguồn sử dụng đất, thực hiện và thanh toán theo hình thức sự nghiệp)
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ 00, ngày 25 tháng 06 năm 2018 đến 09 giờ 00, ngày 13 tháng 07 năm 2018 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.757 hoặc 02773.844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00, ngày 13 tháng 07 năm 2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 26/06/2018

Gói thầu : Gói thầu số 01: Xây lắp Xây dựng hệ thống thoát nước khu vực Đình Định Yên (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Xây lắp Xây dựng hệ thống thoát nước khu vực Đình Định Yên
Thuộc dự án : " Xây dựng hệ thống thoát nước khu vực Đình Định Yên "
Nguồn vốn : Cân đối ngân sách Huyện đầu tư cho đô thị loại V xã Định Yên năm 2018
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ 00, ngày 25 tháng 06 năm 2018 đến 09 giờ 00, ngày 13 tháng 07 năm 2018 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.757 hoặc 02773.844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00, ngày 13 tháng 07 năm 2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 26/06/2018

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1544494240.565152 giây .