Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu số 01: Xây dựng cầu (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Xây dựng cầu bằng BTCT, gồm 03 nhịp với chiều dài 29m, bề rộng mặt cầu 4m (phần xe chạy); tải trọng thiết kế 5 tấn
Thuộc dự án : " Đường Ngã Cạy - Mương Kinh "
Nguồn vốn : Ngân sách huyện năm 2017 - 2018
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 12 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.757 hoặc 844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 12 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 04/12/2017

Gói thầu : Gói thầu số 05: Trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng xã Tân Hội
Nội dung : Trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng xã Tân Hội
Thuộc dự án : " Trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng xã Tân Hội "
Nguồn vốn : Vốn đầu tư phát triển năm 2017 từ nguồn tăng thu SXKT năm 2015 và 2016
Bên mời thầu : Cty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Khang Thuận Phát
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 10 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 11 năm 2017 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ thị xã Hồng Ngự; đường Trần Phú, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 08/11/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Mỹ An Hưng B; hạng mục: xây dựng mới (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Mỹ An Hưng B
Thuộc dự án : " Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Mỹ An Hưng B "
Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước năm 2016-2018
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2017 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 11 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.757 hoặc 844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 15 giờ 00 phút ngày 22 tháng 11 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 07/11/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Khánh Trung; hạng mục: xây dựng mới (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Khánh Trung; hạng mục: xây dựng mới
Thuộc dự án : " Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Khánh Trung "
Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước năm 2016-2018
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2017 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 11 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.757 hoặc 844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 15 giờ 00 phút ngày 22 tháng 11 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 07/11/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Long Hưng B; hạng mục: xây dựng mới (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Long Hưng B; hạng mục: xây dựng mới
Thuộc dự án : " Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Long Hưng B "
Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước năm 2016-2018
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2017 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 11 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.757 hoặc 844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 15 giờ 00 phút ngày 22 tháng 11 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 07/11/2017

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1519318639.032031 giây .