Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu số 04: Xây lắp công trình Trường Tiểu học Định An (điểm An Lạc A); hạng mục: xây dựng (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Xây lắp công trình Trường Tiểu học Định An (điểm An Lạc A)
Thuộc dự án : " Trường Tiểu học Định An (điểm An Lạc A) "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước sau năm 2015
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 08 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 08 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.757 hoặc 844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 08 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 23/08/2017

Gói thầu : Gói thầu số 09: Cầu Nguyễn Tất Thành; hạng mục hệ thống đèn trang trí
Nội dung : hệ thống đèn trang trí cầu Nguyễn Tất Thành
Thuộc dự án : " Cầu Nguyễn Tất Thành "
Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước năm 2015-2018
Bên mời thầu : Cty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Khang Thuận Phát
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 08 năm 2017 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 08 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ thị xã Hồng Ngự
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 08 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 18/08/2017

Gói thầu : Gói thầu số 07: Đường ĐH.69 đoạn từ cống Hùng Cường (ĐT849) đến Long Hưng A; hạng mục: Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng, thiết bị (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng và thiết bị
Thuộc dự án : " Đường ĐH.69 đoạn từ cống Hùng Cường (ĐT849) đến Long Hưng A "
Nguồn vốn : Ngân sách tỉnh hổ trợ có mục tiêu và ngân sách Huyện đối ứng
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 08 năm 2017 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 08 năm 2017 (trong giờ làm việc hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.757 hoặc 844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 15 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 08 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 15/08/2017

Gói thầu : Thay thế đèn Sodium 250W bằng đèn Led của các tuyến đường nội ô thành phố (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Thay thế đèn Sodium 250W bằng đèn Led của các tuyến đường nội ô thành phố
Thuộc dự án : " Thay thế đèn Sodium 250W bằng đèn Led của các tuyến đường nội ô thành phố "
Nguồn vốn : Kiến thiết thị chính 2017
Bên mời thầu : Ban Quản lý công trình đô thị thành phố Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 08 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 09 năm 2017 (trong giờ làm việc hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 250, đường Trần Phú, khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.869.153
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 09 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 14/08/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Thi công xây dựng Hội trường Công an xã thị xã
Nội dung : Thi công xây dựng Hội trường Công an xã thị xã
Thuộc dự án : " Hội trường Công an xã thị xã "
Nguồn vốn : Ngân sách thị xã năm 2017
Bên mời thầu : Cty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Khanh Thuận Phát
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ 50 phút, ngày 08 tháng 08 năm 2017 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 08 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 0 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 08 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 11/08/2017

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1511548754.150562 giây .