Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Đường Rạch Chùa bờ trái (từ ĐT848 đến cầu Ba Nhạn); hạng mục: Nền, mặt đường và cống thoát nước ngang đường
Nội dung : Nền, mặt đường và cống thoát nước ngang đường, với chiều dài 441m
Thuộc dự án : " Đường Rạch Chùa bờ trái (từ ĐT848 đến cầu Ba Nhạn) "
Nguồn vốn : vốn tập trung do thành phố quản lý
Bên mời thầu : UBND phường An Hòa
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 07 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 05 năm 2017 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 05 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : UBND phường An Hòa, số 298, đường ĐT848, khóm Tân Hòa, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0673.763.794
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 05 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 28/04/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Đường nội bộ KDC xã Tân Khánh Đông (giai đoạn 2); hạng mục: Hệ thống đường nội bộ, cống thoát nước, san lấp lô nền, hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp, hệ thống chiếu sáng công cộng
Nội dung : Đường nội bộ KDC xã Tân Khánh Đông (giai đoạn 2); hạng mục: Hệ thống đường nội bộ, cống thoát nước, san lấp lô nền, hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp, hệ thống chiếu sáng công cộng
Thuộc dự án : " Đường nội bộ KDC xã Tân Khánh Đông (giai đoạn 2) "
Nguồn vốn : Ngân sách tập trung do thành phố quản lý
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ thành phố Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2017 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 05 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 154A, đường Hùng Vương, khóm 1, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, ĐT: 0673.864.732
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 05 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 20/04/2017

Gói thầu : Gói thầu số 12: Thi công các hạng mục: San lắp mặt bằng; trung tâm quản lý điều hành; hạt kiểm lâm; nhà ở tạm trú; trung tâm bảo tồn và phát triển sinh vật; hệ thống cấp nước ngoài nhà, điện ngoài nhà, cây xanh thuộc dư án Bảo tồn và Phát triển Vườn Quốc gia Tràm Chim, giai đoạn 2016-2020 (khu Ramsar)
Nội dung : Thi công các hạng mục: San lắp mặt bằng; trung tâm quản lý điều hành; hạt kiểm lâm; nhà ở tạm trú; trung tâm bảo tồn và phát triển sinh vật; hệ thống cấp nước ngoài nhà, điện ngoài nhà, cây xanh
Thuộc dự án : " Bảo tồn và Phát triển Vườn Quốc gia Tràm Chim, giai đoạn 2016-2020 (khu Ramsar) "
Nguồn vốn : Ngân sách TW và ngân sách Tỉnh
Bên mời thầu : Vườn Quốc gia Tràm Chim
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00, ngày 14 tháng 04 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 04 tháng 05 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng Kế hoạch Tài chính Vườn Quốc gia Tràm Chim, khóm 4, TT. Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0673.827.302
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00 ngày 04/05/2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 17/04/2017

Gói thầu : Gói thầu số 09: Trồng rừng thay thế 105 ha thuộc phân khu A2, A3, A4 thuộc dư án Bảo tồn và Phát triển Vườn Quốc gia Tràm Chim, giai đoạn 2016-2020 (khu Ramsar)
Nội dung : Trồng rừng thay thế 105 ha thuộc phân khu A2, A3, A4
Thuộc dự án : " Bảo tồn và Phát triển Vườn Quốc gia Tràm Chim, giai đoạn 2016-2020 (khu Ramsar) "
Nguồn vốn : Ngân sách TW và ngân sách Tỉnh
Bên mời thầu : Vườn Quốc gia Tràm Chim
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00, ngày 14 tháng 04 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 21 tháng 04 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng Kế hoạch Tài chính Vườn Quốc gia Tràm Chim, khóm 4, TT. Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0673.827.302
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00, ngày 21 tháng 04 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 17/04/2017

Gói thầu : Gói thầu số 04: Thi công SLMB; hệ thống cấp nước; hệ thống giao thông; hệ thống cấp điện
Nội dung : Thi công SLMB; hệ thống cấp nước; hệ thống giao thông; hệ thống cấp điện
Thuộc dự án : " Khu dân cư Bờ Bắc kênh Hồng Ngự- Vĩnh Hưng, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự "
Nguồn vốn : Từ nguồn thu quỹ đất và vốn vay trung hạn của Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh
Bên mời thầu : Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Khang Thuận Phát
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00, ngày 18/04/2017 đến trước 14 giờ 00 ngày 10/05/2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ thị xã Hồng Ngự; đường Trần Phú, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00 ngày 10/05/2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 11/04/2017

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1498148177.652003 giây .