Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu số 04: Nhánh rẽ trung thế 3P-22KV và trạm biến áp 3P-750KVA (kể cả thiết bị)
Nội dung : Nhánh rẽ trung thế 3P-22KV và trạm biến áp 3P-750KVA (kể cả thiết bị)
Thuộc dự án : " Cải tạo, nâng cấp và mở rộng xử lý cải thiện môi trường bãi rác thải sinh hoạt thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách TW và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương
Bên mời thầu : Cty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Khang Thuận Phát
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 10 năm 2017 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 11 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ thị xã Hồng Ngự; đường Trần Phú, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 11 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 23/10/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Xây dựng nền, mặt đường và cống
Nội dung : Xây dựng nền, mặt đường và cống
Thuộc dự án : " Đường Ngã Cạy - Mương Kinh "
Nguồn vốn : Ngân sách tỉnh bổ sung nguồn Nghị định 35/2015/NĐ-CP còn thừa năm 2017 và nguồn bổ sung 6 tháng cuối năm 2016
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 10 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.757 hoặc 844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 10/10/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường nội ô thị xã
Nội dung : Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường nội ô thị xã
Thuộc dự án : " Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường nội ô thị xã "
Nguồn vốn : Ngân sách thị xã năm 2017 - 2018
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ thị xã Hồng Ngự
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 14 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2017 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ thị xã Hồng Ngự; đường Trần Phú, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 15 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 03/10/2017

Gói thầu : Gói thầu số 04: Thi công xây dựng Trụ sở UBND xã An Bình A và hạng mục phụ
Nội dung : Thi công xây dựng Trụ sở UBND xã An Bình A và hạng mục phụ
Thuộc dự án : " Trụ sở UBND xã An Bình A "
Nguồn vốn : Ngân sách tỉnh hổ trợ và ngân sách thị xã đối ứng
Bên mời thầu : Cty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Khang Thuận Phát
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 14 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2017 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ thị xã Hồng Ngự; đường Trần Phú, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 02/10/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Trường THCS Mỹ An Hưng A; hạng mục: Xây dựng khối hiệu bộ, để đạt chuẩn quốc gia (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Xây dựng khối hiệu bộ, để đạt chuẩn quốc gia
Thuộc dự án : " Trường THCS Mỹ An Hưng A "
Nguồn vốn : Ngân sách Huyện
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 10 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 10 năm 2017 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.757 hoặc 844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 10 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 29/09/2017

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1519318630.137928 giây .