Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu số 01: Chợ Mương Điều; hạng mục: Cải tạo, sửa chữa (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Chợ Mương Điều; hạng mục: Cải tạo, sửa chữa
Thuộc dự án : " Chợ Mương Điều "
Nguồn vốn : Ngân sách Huyện năm 2017
Bên mời thầu : Ban QLDA và PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 07 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 07 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.757 hoặc 02773.844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 07 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 03/07/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Trụ sở UBND xã Long Hưng B; hạng mục: sửa chữa (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Trụ sở UBND xã Long Hưng B; hạng mục: sửa chữa
Thuộc dự án : " Trụ sở UBND xã Long Hưng B "
Nguồn vốn : Tiền sử dụng đất năm 2016 chuyển sang năm 2017
Bên mời thầu : Ban QLDA và PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 07 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 07 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.845.757 hoặc 844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 07 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 03/07/2017

Gói thầu : Lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng đường tránh QL80, đoạn từ cầu Đốc Phủ Hiền đến cầu Đội Thơ (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng đường tránh QL80, đoạn từ cầu Đốc Phủ Hiền đến cầu Đội Thơ
Thuộc dự án : " Lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng đường tránh QL80, đoạn từ cầu Đốc Phủ Hiền đến cầu Đội Thơ "
Nguồn vốn : Kiến thiết thị chính năm 2017
Bên mời thầu : Ban Quản lý công trình đô thị thành phố Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu qua mạng
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 07 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 07 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 07 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 250 đường Trần Phú, khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.869.153
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 0 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 07 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 03/07/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Đường Rạch Xếp Mương Đào phần xây lắp
Nội dung : Đường Rạch Xếp Mương Đào phần xây lắp. với chiều dài tuyến 783,83m
Thuộc dự án : " Đường Rạch Xếp Mương Đào "
Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước và vốn huy động hợp pháp khác
Bên mời thầu : Ban QLDA và PTQĐ thành phố Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2017 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 07 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 154A, đường Hùng Vương, khóm 1, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; 02773.864.732
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 07 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 27/06/2017

Gói thầu : Gói thầu số 06: Trụ sở Thị đoàn và Liên đoàn lao động
Nội dung : Trụ sở Thị đoàn và Liên đoàn lao động
Thuộc dự án : " Trụ sở Thị đoàn và Liên đoàn lao động "
Nguồn vốn : Ngân sách thị xã năm 2016-2017
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ thị xã Hồng Ngự
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00, ngày 19 tháng 06 năm 2017 đến trước 14 giờ 00, ngày 26 tháng 06 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ thị xã Hồng Ngự; đường Trần Phú, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00, ngày 26 tháng 06 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 13/06/2017

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1506313154.142395 giây .