Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Đường nối cảnh quan kè sông Tiền, khu dân cư khóm 3 với đường dẫn bến phà
Nội dung : Đường nối cảnh quan kè sông Tiền, khu dân cư khóm 3 với đường dẫn bến phà
Thuộc dự án : " Đường nối cảnh quan kè sông Tiền, khu dân cư khóm 3 với đường dẫn bến phà "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách nhà nước
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ thành phố Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 07 giờ 30, ngày 29 tháng 06 năm 2017 đến trước 14 giờ 00, ngày 13 tháng 07 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA&PTQĐ thành phố Sa Đéc; số 154A, Hùng Vương, phường 2, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp; ĐT: 02773.864.732; 3774.384
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00, ngày 13 tháng 07 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 06/06/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Đường 19/8 (từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Nguyễn An Ninh; hạng mục: Duy tu, sửa chữa (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Duy tu, sửa chữa Đường 19/8 (từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Nguyễn An Ninh
Thuộc dự án : " Đường 19/8 (từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Nguyễn An Ninh) "
Nguồn vốn : Nguồn Trung ương hỗ trợ thị trấn Lấp Vò đạt tiêu chuẩn đô thị IV năm 2016 chuyển sang năm 2017
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ 00, ngày 30 tháng 05 năm 2017 đến trước 15 giờ 00, ngày 13 tháng 06 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò, Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT 0673.844.799, 0673.845.757
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 15 giờ 00, ngày 13 tháng 06 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 29/05/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Đường 1/5 (từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Nguyễn An Ninh); hạng mục: Duy tu, sửa chữa (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Duy tu, sửa chữa Đường 1/5 (từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Nguyễn An Ninh)
Thuộc dự án : " Đường 1/5 (từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Nguyễn An Ninh) "
Nguồn vốn : Nguồn Trung ương hỗ trợ thị trấn Lấp Vò đạt tiêu chuẩn đô thị IV năm 2016 chuyển sang năm 2017
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ 00, ngày 30 tháng 05 năm 2017 đến trước 15 giờ 00, ngày 13 tháng 06 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò, Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT 0673.844.799, 0673.845.757
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 15 giờ 00, ngày 13 tháng 06 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 29/05/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Cầu Kinh Tư trên đường ĐH68; hạng mục: Sửa chữa (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Sửa chữa Cầu Kinh Tư trên đường ĐH68
Thuộc dự án : " Cầu Kinh Tư trên đường ĐH68 "
Nguồn vốn : Nguồn sự nghiệp giao thông năm 2017 (duy tu sửa chữa cầu đường)
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ 00, ngày 30tháng 05 năm 2017 đến trước 15 giờ 00, ngày 13 tháng 06 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò, Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT 0673.844.799, 0673.845.757
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 15 giờ 00, ngày 13 tháng 06 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 29/05/2017

Gói thầu : Gói thầu số 05: Đường Phan Bội Châu
Nội dung : Đường Phan Bội Châu
Thuộc dự án : " Đường Phan Bội Châu "
Nguồn vốn : Ngân sách thị xã năm 2017
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ thị xã Hồng Ngự
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 05 năm 2017 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 05 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ thị xã Hồng Ngự; đường Trần Phú, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 05 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 18/05/2017

Phân trang: Previous ...| [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1506384490.311451 giây .