Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu số 01: Xây lắp công trình Xây dựng chung trụ sở ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã Tân Khánh Trung; hạng mục: Xây dựng (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Xây lắp công trình Xây dựng chung trụ sở ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã Tân Khánh Trung
Thuộc dự án : " Xây lắp công trình Xây dựng chung trụ sở ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã Tân Khánh Trung "
Nguồn vốn : Ngân sách tỉnh hổ trợ hạng mục chính và ngân sách huyện đối ứng hạng mục phụ 10% vốn dự phòng kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm của huyện giai đoạn 2017-2020
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ 00, ngày 03 tháng 05 năm 2018 đến 09 giờ 00, ngày 15 tháng 05 năm 2018 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 0 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00, ngày 15 tháng 05 năm 2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 10/05/2018

Gói thầu : Gói thầu số 01: Xây lắp công trình Xây dựng chung trụ sở ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã Long Hưng B; hạng mục: Xây dựng (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Xây lắp công trình Xây dựng chung trụ sở ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã Long Hưng B
Thuộc dự án : " Xây lắp công trình Xây dựng chung trụ sở ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã Long Hưng B "
Nguồn vốn : Ngân sách tỉnh hổ trợ hạng mục chính và ngân sách huyện đối ứng hạng mục phụ 10% vốn dự phòng kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm của huyện giai đoạn 2017-2020
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ 00, ngày 03 tháng 05 năm 2018 đến 08 giờ 30, ngày 15 tháng 05 năm 2018 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 0 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 08 giờ 30, ngày 15 tháng 05 năm 2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 10/05/2018

Gói thầu : Gói thầu số 05: Thi công hệ thống điện Bờ Đông giai đoạn 3; hạng mục: Di dời đường dây trung thế 3P-22kVA, trạm biến áp và hệ thống đèn chiếu sáng (kể cả thiết bị)
Nội dung : Thi công hệ thống điện Bờ Đông giai đoạn 3; hạng mục: Di dời đường dây trung thế 3P-22kVA, trạm biến áp và hệ thống đèn chiếu sáng (kể cả thiết bị)
Thuộc dự án : " Hệ thống điện Bờ Đông giai đoạn 3 "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách thị xã năm 2018
Bên mời thầu : Cty TNHH MTV tư vấn xây dựng Khang Thuận Phát
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00, ngày 27 tháng 04 năm 2018 đến 14 giờ 00, ngày 09 tháng 05 năm 2018
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ thị xã Hồng Ngự; đường Trần Phú, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00, ngày 09 tháng 05 năm 2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 24/04/2018

Gói thầu : Gói thầu số 05: Nâng cấp, chỉnh trang đô thị và hệ thống chiếu sáng (giai đoạn 2)
Nội dung : Nâng cấp, chỉnh trang đô thị và hệ thống chiếu sáng
Thuộc dự án : " Nâng cấp, chỉnh trang đô thị và hệ thống chiếu sáng "
Nguồn vốn : Ngân sách thị xã năm 2018
Bên mời thầu : Cty TNHH MTV tư vấn xây dựng Khang Thuận Phát
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00, ngày 27 tháng 04 năm 2018 đến 15 giờ 00, ngày 08 tháng 05 năm 2018
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ thị xã Hồng Ngự; đường Trần Phú, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 15 giờ 00, ngày 08 tháng 05 năm 2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 24/04/2018

Gói thầu : Gói thầu số 04: Thi công trụ sở và các hạng mục phụ thuộc công trình Trụ sở làm việc BCH Quân sự xã và Công an xã Hòa Thành
Nội dung : Thi công trụ sở và các hạng mục phụ thuộc công trình Trụ sở làm việc BCH Quân sự xã và Công an xã Hòa Thành
Thuộc dự án : " Trụ sở làm việc BCH Quân sự xã và Công an xã Hòa Thành "
Nguồn vốn : Ngân sách tỉnh hỗ trợ ĐTXD khối nhà chính, còn lại ngân sách huyện đối ứng năm 2018-2019
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lai Vung
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 07 giờ 30, ngày 22 tháng 03 năm 2018 đến 14 giờ 00, ngày 02 tháng 04 năm 2018
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng Ban QLDA & PTQĐ huyện Lai Vung; khóm 1, TT. Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 02773.848.081 hoặc 849.522
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ 00, ngày 02 tháng 04 năm 2018
Thông báo có hiệu lực từ ngày 23/03/2018

Phân trang: Previous ...| [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1544497119.522430 giây .