Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu số 03: Xây dựng cống hở mương Đình, cầu Xẻo Đào, cống hở Xẻo Tre
Nội dung : Xây dựng cống hở mương Đình, cầu Xẻo Đào, cống hở Xẻo Tre
Thuộc dự án : " Đường ĐH64 (đoạn từ đường ĐT848 đến cầu Lấp Vò); hạng mục Nâng cấp mở rộng mặt đường, cầu - cống "
Nguồn vốn : Ngân sách tỉnh hỗ trợ năm 2016 - 2019
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ 00, ngày 07 tháng 04 năm 2017 đến trước 15 giờ 00, ngày 18 tháng 04 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò; Khu dô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, TT. Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT 0673.845.757; 0673.844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 15 giờ 00, ngày 18 tháng 04 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 11/04/2017

Gói thầu : Gói thầu số 02: Xây dựng cống hở mương Trường học, cống tròn mương Ông Châu, cống hở mương Ba Thắng, cầu Mương Kinh, cống tròn Bảy Di
Nội dung : Xây dựng cống hở mương Trường học, cống tròn mương Ông Châu, cống hở mương Ba Thắng, cầu Mương Kinh, cống tròn Bảy Di
Thuộc dự án : " Đường ĐH64 (đoạn từ đường ĐT848 đến cầu Lấp Vò); hạng mục: Nâng cấp mở rộng mặt đường, cầu - cống "
Nguồn vốn : Ngân sách tỉnh hỗ trợ năm 2016 - 2019
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ 00, ngày 07 tháng 04 năm 2017 đến trước 15 giờ 00, ngày 18 tháng 04 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò; Khu dô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, TT. Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT 0673.845.757; 0673.844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 15 giờ 00, ngày 18 tháng 04 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 10/04/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Xây dựng cống hở kênh Nổi, cầu Mương Chùa, cống tròn mương Bà Lang, cống tròn mương Cả, cống hở mương Cô Ba
Nội dung : Xây dựng cống hở kênh Nổi, cầu Mương Chùa, cống tròn mương Bà Lang, cống tròn mương Cả, cống hở mương Cô Ba
Thuộc dự án : " Đường ĐH64 (đoạn từ đường ĐT848 đến cầu Lấp Vò); hạng mục: Nâng cấp mở rộng đường, cầu - cống "
Nguồn vốn : Ngân sách tỉnh hỗ trợ năm 2016 - 2019
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ 00, ngày 07 tháng 04 năm 2017 đến trước 15 giờ 00, ngày 18 tháng 04 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò; Khu dô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, TT. Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT 0673.845.757; 0673.844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 2.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 15 giờ 00, ngày 18 tháng 04 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 10/04/2017

Gói thầu : Gói thầu số 01: Gia cố các đoạn sạt lỡ thuộc dự án Kênh Thầy Lâm, đoạn từ đường ĐT848 đến ĐT849 (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Nội dung : Gia cố các đoạn sạt lỡ thuộc dự án Kênh Thầy Lâm, đoạn từ đường ĐT848 đến ĐT849
Thuộc dự án : " Kênh Thầy Lâm, đoạn từ đường ĐT848 đến ĐT849 "
Nguồn vốn : Nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2017 (bố trí trong dự toán năm 2017)
Bên mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 15 giờ 00, ngày 07 tháng 04 năm 2017 đến trước 15 giờ 00, ngày 14 tháng 04 năm 2017 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA & PTQĐ huyện Lấp Vò; Khu dô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, TT. Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; ĐT 0673.845.757; 0673.844.799
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 15 giờ 00, ngày 14 tháng 04 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 10/04/2017

Gói thầu : Cầu cảnh Công viên Sa Đéc. Hạng mục: Xây dựng mới “Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”
Nội dung : Cầu cảnh Công viên Sa Đéc. Hạng mục: Xây dựng mới
Thuộc dự án : " Cầu cảnh Công viên Sa Đéc "
Nguồn vốn : Kiến thiết thị chính 2017
Bên mời thầu : Ban Quản lý công trình đô thị thành phố Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 04 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2017
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 250 Đường Trần Phú, Khóm Tân Bình, Phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: (067) 3869153
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2017
Thông báo có hiệu lực từ ngày 04/04/2017

Phân trang: Previous ...| [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1498188801.605967 giây .