Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu số 1: Đắp bờ bao - nạo vét kênh tiêu thuộc Dự án Phát triển Trung tâm giống nông nghiệp giai đoạn 2011-2015
Thuộc dự án : " Dự án Phát triển Trung tâm giống nông nghiệp giai đoạn 2011-2015 "
Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước
Bên mời thầu : Ban Quản lý dự án công trình ngành nông nghiệp Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 7h30 ngày 21/5/2012 đến trước thời điểm đóng thầu
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng BQLDA công trình ngành nông nghiệp Đồng Tháp. Đ/c: số 533 QL 30, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp. ĐT: 067-3852144, Fax: 067-3859544
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9h00 ngày 31/5/2012
Thông báo có hiệu lực từ ngày 18/05/2012

Gói thầu : Gói thầu số 4 thuộc dự án Trụ sở UBND xã Hòa Long
Nội dung : Xây dựng trụ sở làm việc, cổng - hàng rào, cột cờ, sân đan, nhà xe và SLMB
Thuộc dự án : " Trụ sở UBND xã Hòa Long "
Nguồn vốn : Vốn Ngân sách Tỉnh, huyện và nguồn vốn khác
Bên mời thầu : BQLDA Xây dựng công trình huyện Lai Vung
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 7 giờ 30 ngày 18/05/2012 đến 14 giờ ngày 29/05/2012
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : BQLDA Xây dựng công trình huyện Lai Vung, Khóm I, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 29/05/2012
Thông báo có hiệu lực từ ngày 17/05/2012

Gói thầu : Gói thầu số 6 thuộc dự án Trường TH Tân Thành 1
Nội dung : Xây dựng 10 phòng học, nhà vệ sinh học sinh, nhà xe giáo, học sinh, cổng hàng rào, nhà bảo vệ, sân đan và SLMB
Thuộc dự án : " Trường TH Tân Thành 1 "
Nguồn vốn : Vốn kiên cố hóa trường lớp học và Ngân sách Huyện
Bên mời thầu : BQLDA Xây dựng công trình huyện Lai Vung
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 7 giờ 30 ngày 18/05/2012 đến 14 giờ ngày 29/05/2012
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : BQLDA Xây dựng công trình huyện Lai Vung, Khóm I, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 29/05/2012
Thông báo có hiệu lực từ ngày 17/05/2012

Gói thầu : Gói thầu số 6 thuộc dự án Trường TH Long Thắng 1
Nội dung : Xây dựng 10 phòng học, nhà vệ sinh học sinh, nhà vệ sinh giáo viên, cổng - hàng rào, nhà bảo vệ, cột cờ sân đan, hệ thống thoát nước, điện tổng thể ngoài nhà và SLMB
Thuộc dự án : " Trường TH Long Thắng 1 "
Nguồn vốn : Vốn kiên cố hóa trường lớp học và Ngân sách Huyện
Bên mời thầu : BQLDA Xây dựng công trình huyện Lai Vung
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 7 giờ 30 ngày 18/05/2012 đến 14 giờ ngày 29/05/2012
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : BQLDA Xây dựng công trình huyện Lai Vung, Khóm I, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 29/05/2012
Thông báo có hiệu lực từ ngày 17/05/2012

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Trường THCS An Thạnh
Nội dung : Xây dựng mới 21 phòng học
Thuộc dự án : " Trường THCS An Thạnh "
Nguồn vốn : Ngân sách Thị xã năm 2012-2013
Bên mời thầu : BQLDA đầu tư Xây dựng công trình Thị xã Hồng Ngự
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 25/05/2012 đến ngày 14 giờ ngày 24/06/2012
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : BQLDA đầu tư Xây dựng công trình Thị xã Hồng Ngự, Đường Trần Phú, Phường An Lộc, TX Hồng Ngự, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 24/06/2012
Thông báo có hiệu lực từ ngày 11/05/2012

Phân trang: Previous ...| [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1467392684.555311 giây .