Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu số 9 thuộc dự án Đường ĐT 846 đoạn Tân Nghĩa - Đường Thét
Nội dung : Xây dựng cầu Ba Sao, cầu Xẻo Sình
Thuộc dự án : " Đường ĐT 846 đoạn Tân Nghĩa - Đường Thét "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : BQLDA Xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 9 giờ ngày 22/01/2013 đến 9 giờ ngày 06/02/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : BQLDA Xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp, số 153 Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TPCL, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ ngày 06/02/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 15/01/2013

Gói thầu : Gói thầu số 4 thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm hành chánh huyện Thanh Bình
Nội dung : Nền - mặt đường, cống thoát nước đường giao thông D3, N2
Thuộc dự án : " Hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm hành chánh huyện Thanh Bình "
Nguồn vốn : Vốn Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Bình
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 8 giờ ngày 08/01/2013 đến trước 8 giờ ngày 23/01/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Bình, Quốc lộ 30, TT Thanh Bình, huyện Thanh Bình, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 8 giờ ngày 23/01/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 05/01/2013

Gói thầu : Gói thầu số 7 thuộc dự án Trường Mẫu giáo Hòa Long (điểm chính)
Nội dung : Khối 6 phòng học, khối hành chính, quản trị, phục vụ, học tập, cổng hàng - rào - sân đan - cột cờ - nhà bảo vệ - nhà xe - và san lấp mặt bằng
Thuộc dự án : " Trường Mẫu giáo Hòa Long (điểm chính) "
Nguồn vốn : Vốn kiên cố hóa trường lớp học và Ngân sách Huyện
Bên mời thầu : BQLDA Xây dựng công trình huyện Lai Vung
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 7 giờ 30 ngày 14/01/2013 đến 14 giờ ngày 29/01/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng BQLDA xây dựng công trình huyện Lai Vung, Khóm I, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 29/01/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 04/01/2013

Gói thầu : Gói thầu số 06 thuộc dự án Nhà lồng chợ bách hóa Lai Vung
Nội dung : Xây lắp nhà chính; cấp điện chống sét; cấp thoát nước; bể nước chữa cháy; sân chợ vỉa hè
Thuộc dự án : " Nhà lồng chợ bách hóa Lai Vung "
Nguồn vốn : Vốn Ngân sách Tỉnh, huyện và nguồn vốn khác
Bên mời thầu : BQLDA Xây dựng công trình huyện Lai Vung
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 7 giờ 30 ngày 14/01/2013 đến 14 giờ ngày 29/01/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng BQLDA xây dựng công trình huyện Lai Vung, Khóm I, thị trấn Lai Vung, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 29/01/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 04/01/2013

Gói thầu : Gói thầu số 10 thuộc Dự án Đường ĐT846 đoạn Tân Nghĩa - Đường Thét, lý trình Km8+690,85 - Km18+385,76
Nội dung : Xây dựng cầu Đường Thét
Thuộc dự án : " Đường ĐT846 đoạn Tân Nghĩa - Đường Thét, lý trình Km8+690,85 - Km18+385,76 "
Nguồn vốn : Vốn Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : BQLDA Xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 9 giờ ngày 14/01/2013 đến trước 9 giờ ngày 29/01/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : BQLDA Xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp, số 153 Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TPCL, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ ngày 29/01/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 04/01/2013

Phân trang: Previous ...| [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1481366517.182497 giây .