Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Trụ sở làm việc Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp
Nội dung : Xây dựng trụ sở làm việc và các hạng mục phụ thuộc công trình
Thuộc dự án : " Trụ sở làm việc Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Ngân sách Tỉnh và vốn sự nghiệp bố trí hàng năm cho đơn vị
Bên mời thầu : Trung tâm Đầu tư và Khai thấc Hạ tầng Khu kinh tế Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 7 giờ 30 ngày 17/12/2012 đến trước 14 giờ ngày 28/12/2012(trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : 85 Hùng Vương, phường An Thạnh, TX Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và Tầng 4, khu B, nhà Công Vụ Mỹ Trà, số 663, đường Lê Đại Hành, khóm MỸ Trung, phường Mỹ Phú, TPCl, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 28/12/2012
Thông báo có hiệu lực từ ngày 13/12/2012

Gói thầu : Gói thầu số 6 thuộc dự án Trường Tiểu học Phú Thuận B2
Nội dung : Xây dựng khối 16 phòng học
Thuộc dự án : " Trường Tiểu học Phú Thuận B2, huyện Hồng Ngự "
Nguồn vốn : Vốn kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn 2
Bên mời thầu : Ban Quản lý dự án huyện Hồng Ngự
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 29/10/2012 đến trước 14 giờ 30 ngày 08/11/2012
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng Ban Quản lý dự án huyện Hồng Ngự, ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ 30 ngày 08/11/2012
Thông báo có hiệu lực từ ngày 26/10/2012

Gói thầu : Gói thầu số 4 thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khóm 3, phường 2, thị xã Sa Đéc
Nội dung : Mạng lưới cấp nước
Thuộc dự án : " Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khóm 3, phường 2, thị xã Sa Đéc "
Nguồn vốn : Nguồn quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng
Bên mời thầu : BQLDA Xây dựng TX Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 25/10/2012 đến trước 14 giờ ngày 06/11/2012
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng BQLDA Xây dựng thị xã Sa Đéc, số 147/12A khóm Hòa Khánh, P.2, TX Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 06/11/2012
Thông báo có hiệu lực từ ngày 25/10/2012

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Hạ kỹ thuật cụm dân cư Phú Thành B, huyện Tam Nông
Nội dung : Hạ kỹ thuật cụm dân cư Phú Thành B
Thuộc dự án : " Hạ kỹ thuật cụm dân cư Phú Thành B, huyện Tam Nông "
Nguồn vốn : Ngân sách Trung Ương, Tỉnh và huyện Tam Nông
Bên mời thầu : Ban Quản lý dự án huyện Tam Nông
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 7 giờ ngày 24/10/2012 đến trước 9 giờ ngày 12/11/2012(trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban Quản lý dự án huyện Tam Nông, ấp 2, đường Nguyễn Sinh Sắc, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ ngày 12/11/2012(trong giờ hành chính)
Thông báo có hiệu lực từ ngày 16/10/2012

Gói thầu : Gói thầu số 01 thuộc dự án Cụm dân cư ấp 3, xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự
Nội dung : San lấp mặt bằng giai đoạn 2
Thuộc dự án : " Cụm dân cư ấp 3, xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách Trung ương, vốn vay ngân hàng Phát triển Việt Nam và vốn ngân sách Huyện
Bên mời thầu : BQLDA đầu tư Xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 26/10/2012 đến trước 09 giờ 30 ngày 12/11/2012
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 45, 47, 49, lô B, Đường Nguyễn Thái Bình, phường Mỹ Phú, TPCL, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 09 giờ 30 ngày 12/11/2012
Thông báo có hiệu lực từ ngày 16/10/2012

Phân trang: Previous ...| [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1477428763.649174 giây .