Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu số 7 thuộc Đường Rạch Mương Khai
Nội dung : xây dựng nền mặt đường; đoạn 1 (Km0+000 - Km0+423,15) + đoạn 2 (Km0+000 - Km+639)
Thuộc dự án : " Đường Rạch Mương Khai "
Nguồn vốn : Vốn sự nghiệp kinh tế của tỉnh mang tính chất XDCB năm 2014 - 2015
Bên mời thầu : Ban QLDA Xây dựng huyện Lai Vung; 0673.848081
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 07 giờ 30 ngày 08/4/2014 đến trước 14 giờ ngày 18/4/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng Ban QLDA Xây dựng huyện Lại Vung, khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 18/4/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 05/04/2014

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Đường Cao Mên dưới (từ cầu Miễu đến cầu Ba Ngây)
Nội dung : Nền, mặt đường, cống ngang đường
Thuộc dự án : " Đường Cao Mên dưới (từ cầu Miễu đến cầu Ba Ngây) "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước và nguồn vốn huy động hợp pháp khác
Bên mời thầu : UBND xã Tân Quy Tây - thành phố Sa Đéc; 0673.7611.105
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 07 giờ 30 ngày 01/4/2014 đến trước 14 giờ ngày 14/4/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng UBND xã Tân Quy Tây - thành phố Sa Đéc, đường ĐT 852, xã Tân Quy Tây, TP Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 14/4/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 01/04/2014

Gói thầu : Gói thầu số 8 thuộc dự án Hệ thống cấp nước thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (công suất 10.000 m3/ngày
Nội dung : Xây dựng công trình nguồn, nhà máy (công trình phụ trợ)
Thuộc dự án : " Hệ thống cấp nước thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (công suất 10.000 m3/ngày "
Nguồn vốn : ODA do cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ và vốn đối ứng
Bên mời thầu : Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp; 0673.854.140
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 07 giờ ngày 08/4/2014 đến trước 9 giờ ngày 06/5/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng Ban QLDA - Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, số 01, Nguyễn Huệ, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ 30 ngày 06/5/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 31/04/2013

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Đường từ cụm số 1 đến ranh cụm số 4
Nội dung : San lấp mặt bằng và đường giao thông
Thuộc dự án : " Đường từ cụm số 1 đến ranh cụm số 4 "
Nguồn vốn : Từ nguồn vốn thu quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng
Bên mời thầu : Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình TX Hồng Ngự; 0673.836.313
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 08/4/2014 đến trước 14 giờ ngày 22/4/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình TX Hồng Ngự, đường Trần Phú, Phường An Lộc, TX Hồng Ngự, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 22/4/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 28/03/2014

Gói thầu : Gói thầu Sửa chữa, cải tạo, mở rộng nhà làm việc một cửa UBND phường An Hòa, thành phố Sa Đéc
Nội dung : Sửa chữa, cải tạo, mở rộng nhà làm việc một cửa UBND phường An Hòa
Thuộc dự án : " Sửa chữa, cải tạo, mở rộng nhà làm việc một cửa UBND phường An Hòa "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước và nguồn vốn huy động hợp pháp khác
Bên mời thầu : UBND phường An Hòa, TP Sa Đéc; 0673.763.794
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 25/03/2014 đến trước 14 giờ ngày 07/4/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng UBND phường An Hòa, TP Sa Đéc, Số 298, đường ĐT 848, khóm Tân Hòa, phường An Hòa, TP Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 07/4/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 24/03/2014

Phân trang: Previous ...| [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1519318168.969267 giây .