Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Đường số 1 Cụm dân cư An Thành
Thuộc dự án : " Cụm dân cư ấp An Thành, thị xã Hồng Ngự "
Nguồn vốn : Từ nguồn thu tiền sử dụng đất để tạo vốn xây cơ sở hạ tầng
Bên mời thầu : Ban QLDA thị xã Hồng Ngự
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 28/02/2011 đến thời điểm trước khi đóng thầu (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA thị xã Hồng Ngự
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ, ngày 24/03/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 10/02/2011

Gói thầu : Gói thầu số 6 thuộc dự án Trường Tiểu học Tân Dương 1.
Nội dung : Xây dựng khối 12 phòng học, nhà vệ sinh, cổng, hàng rào, sân đan, cột cờ và san lâp mặt bằng.
Nguồn vốn : Vốn chương trình kiên cố hóa trường, lớp giai đoạn 2 và vốn ngân sách huyện.
Bên mời thầu : Ban QLDA huyện Lai Vung
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 24/01/2011 đến ngày 11/02/2011
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA huyện Lai Vung, khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, Đ62ng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ, ngày 11/02/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 20/01/2011

Gói thầu : Gói thầu số 6 thuộc dự án Trường Tiểu học Tân Dương 2 (điểm chính).
Nội dung : Xây dựng khối 8 phòng học, cổng, hàng rào, sân đan, cột cờ và san lâp mặt bằng.
Nguồn vốn : Vốn chương trình kiên cố hóa trường, lớp giai đoạn 2 và vốn ngân sách huyện.
Bên mời thầu : Ban QLDA huyện Lai Vung
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 24/01/2011 đến ngày 11/02/2011
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA huyện Lai Vung, khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, Đ62ng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ, ngày 11/02/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 20/01/2011

Gói thầu : Gói thầu số 5 thuộc dự án Tuyến dân cư thị trấn Lai Vung.
Nội dung : San lấp mặt bằng giai đoạn 2 và xây dựng cống tưới tiêu số 1, số 2.
Thuộc dự án : " Tuyến dân cư thị trấn Lai Vung. "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách Trung ương và vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam, chương trình Cụm tuyến dân cư giai đoạn 2.
Bên mời thầu : Ban QLDA huyện Lai Vung
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 17/02/2011 đến ngày 24/02/2011.
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA huyện Lai Vung, khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, Đ62ng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ, ngày 24/02/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 20/01/2011

Gói thầu : Hệ thống chiếu sáng Sân vận động Đồng Tháp
Nội dung : Cung cấp, lắp đặt thiết bị, hệ thống điện và hướng dẫn vận hành, sử dụng
Thuộc dự án : " Hệ thống chiếu sáng Sân vận động Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước (thanh toán năm 2010 - 2011)
Bên mời thầu : Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : 08 giờ ngày 24/01/2011
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Lô B,Khu 500 căn, Đường Nguyễn Thái Bình, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ ngày 15/02/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 10/01/2011

Phân trang: Previous ...| [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1430244613.703681 giây .