Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Đường Ngã Bát bờ trái (đoạn từ cầu Ngã Bát đến cầu Năm Nghi)
Nội dung : Nền, mặt đường và cống thoát nước
Thuộc dự án : " Đường Ngã Bát bờ trái (đoạn từ cầu Ngã Bát đến cầu Năm Nghi) "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : UBND xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 06/12/2013 đến 10 giờ ngày 19/12/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng UBND xã Tân Phú Đông, số 99A, ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 19/12/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 02/12/2013

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án đường Sa Nhiên - Cai Dao
Nội dung : Nâng cấp mở rộng nền, mặt đường, cống thoát nước
Thuộc dự án : " Đường Sa Nhiên - Cai Dao "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước và nguồn vốn huy động hợp pháp khác
Bên mời thầu : Ban QLDA xây dựng TP Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 ngày 12/12/2013 đến 14 giờ ngày 03/01/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng Ban QLDA xây dựng TP Sa Đéc, số 147/12A, khóm Hòa Khánh, phường 2, TP Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 4 giờ ngày 03/01/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 26/11/2013

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án đường ĐT.848 nối dài (đoạn từ QL 80 đến rạch Ngã Cạy)
Nội dung : Đường ĐT.848 nối dài (đoạn từ QL 80 đến rạch Ngã Cạy)
Thuộc dự án : " Đường ĐT.848 nối dài (đoạn từ QL 80 đến rạch Ngã Cạy) "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Ban QLDA xây dựng TP Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 09/12/2013 đến 14 giờ ngày 25/12/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng Ban QLDA xây dựng TP Sa Đéc, số 147/12A, khóm Hòa Khánh, phường 2, TP Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 25/12/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 26/11/2013

Gói thầu : Gói thầu thuộc dựa án Nâng cấp đường ĐT.848 đoạn từ cầu Sa Đéc đến QL 80 cũ
Nội dung : Nâng cấp đường ĐT.848 đoạn từ cầu Sa Đéc đến QL 80 cũ
Thuộc dự án : " Nâng cấp đường ĐT.848 đoạn từ cầu Sa Đéc đến QL 80 cũ "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Ban QLDA xây dựng TP Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 27/11/2013 đến 14 giờ ngày 17/12/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng Ban QLDA xây dựng TP Sa Đéc, số 147/12A, khóm Hòa Khánh, phường 2, TP Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 4 giờ ngày 17/12/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 26/11/2013

Gói thầu : Gói thầu 30 thuộc dự án Đường ĐT852B, đoạn từ đường tỉnh 849 - đường huyện 64, huyện Lấp Vò
Nội dung : Thi công xây dựng đoạn Km38+300 đến Km39+004, hạng mục: nền đường, cầu, cống và nút giao thông
Thuộc dự án : " Đường ĐT852B, đoạn từ đường tỉnh 849 - đường huyện 64, huyện Lấp Vò "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Ban QLDA XDCT Giao thông ĐT
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 9 giờ ngày 06/12/2013 đến trước 9 giờ ngày 21/12/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA XDCT Giao thông ĐT, số 153, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ ngày 21/12/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 25/11/2013

Phân trang: Previous ...| [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1501006995.618932 giây .