Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu số 7 thuộc dự án Đầu tư nâng cấp QL 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự
Nội dung : 02 cầu, đường, 01 nút giao thông và TKBVTC (Km 0+000-Km2+000)
Nguồn vốn : Vốn trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh
Bên mời thầu : Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 24/12/2010 đến ngày 11/01/2011
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp, số 103 Nguyễn Huệ, phường 1, tp Cao Lãnh.
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ, ngày 11/01/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 07/12/2010

Gói thầu : Đường ra bến nước chợ Dinh Bà (đường số 2).
Nội dung : Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, an toàn giao thông.
Nguồn vốn : Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo chuong trình mục tiêu năm 2010-2011.
Bên mời thầu : Trung tâm Đầu tư và Khai thác hạ tầng Khu kinh tế Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 17/12/2010 đến ngày 31/12/2010
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm Đầu tư và Khai thác hạ tầng Khu kinh tế Đồng Tháp, số 85, Hùng Vương, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ, ngày 31/12/2010
Thông báo có hiệu lực từ ngày 08/12/2010

Gói thầu : Xây dựng 08 phòng học Trường THCS Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò
Nội dung : Xây dựng 08 phòng học
Nguồn vốn : Kiên cố hóa trường, lớp giai đoạn 2.
Bên mời thầu : Ban QLDA huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 13/12/2010 đến ngày 24/12/2010
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA huyện Lấp Vò, đường 3/2, thị trấn Lấp Vò
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.0000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ, ngày 24/12/2010
Thông báo có hiệu lực từ ngày 06/12/2010

Gói thầu : Xây dựng khối bộ môn và thư viện Trường THCS Tân Mỹ, huyện Lấp Vò
Nội dung : Xây dựng khối bộ môn và thư viện
Nguồn vốn : Vốn xổ số kiến thiết do tỉnh hỗ trợ cho huyện
Bên mời thầu : Ban QLDA huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 13/12/2010 đến ngày 24/12/2010
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA huyện Lấp Vò, đường 3/2, thị trấn Lấp Vò
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ, ngày 24/12/2010
Thông báo có hiệu lực từ ngày 06/12/2010

Gói thầu : Xây dựng 10 phòng học Trường Mầm non Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò
Nội dung : Xây dựng 10 phòng học
Nguồn vốn : Kiên cố hóa trường, lớp giai đoạn 2.
Bên mời thầu : Ban QLDA huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 13/12/2010 đến ngày 24/12/2010
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA huyện Lấp Vò, đường 3/2, thị trấn Lấp Vò
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ, ngày 24/12/2010
Thông báo có hiệu lực từ ngày 06/12/2010

Phân trang: Previous ...| [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1422512063.893558 giây .