Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu số 1
Nội dung : Khối 08 phòng học
Thuộc dự án : " Trường THPT Tam Nông "
Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý
Bên mời thầu : Ban QLDA ĐTXD CT tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 8 giờ ngày 18/03/2011 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Lô B, khu 500 căn, Đường Nguyễn Thái Bình, phường Mỹ Phú, TPCL, Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ, ngày 30/03/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 09/03/2011

Gói thầu : Gói thầu số 6
Nội dung : Khối phòng học, khối hành chính quản trị - phục vụ học tập, khối bộ môn, công trình phụ và hạn tầng kỹ thuật
Thuộc dự án : " Trường THPT Chu Văn An - thị xã Hồng Ngự "
Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý
Bên mời thầu : Ban QLDA ĐTXD CT tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 8 giờ ngày 22/03/2011 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Lô B, khu 500 căn, Đường Nguyễn Thái Bình, phường Mỹ Phú, TPCL, Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 9 giờ, ngày 08/04/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 09/03/2011

Gói thầu : Đường An Hòa - Hòa Bình (giai đoạn 1), huyện Tam Nông
Nội dung : XD nền đường, mặt đường và cống ngang đường, lý trình từ Km0+2,78 - Km10+903
Thuộc dự án : " Đường An Hòa - Hòa Bình (giai đoạn 1), huyện Tam Nông "
Nguồn vốn : Trái phiếu Chính phủ (thanh toán năm 2011 - 2012)
Bên mời thầu : Ban QLDA huyện Tam Nông
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 24/03/2011 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA huyện Tam Nông, khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 9 giờ, ngày 12/04/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 14/03/2011

Gói thầu : Gói thầu số 1
Nội dung : Khai thác tuyến xe buýt Chợ thành phố Cao Lãnh - Bến xe Trường Xuân
Thuộc dự án : " Khai thác tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp "
Nguồn vốn :
Bên mời thầu : Sở Giao thông và Vận tải Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 07/03/2011 đến trướ thời điểm đóng thầu trong giờ hành chính
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng kế hoạch Tài chính - Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp, số 103 Nguyễn Huệ, phường 1, TPCL
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ, ngày 23/03/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 24/02/2011

Gói thầu : Gói thầu số 1 thuộc dự án Bến phà Tân Thuận Đông, TPCL
Thuộc dự án : " Bến phà Tân Thuận Đông, TPCL "
Nguồn vốn :
Bên mời thầu : Ban QLDA thành phố Cao Lãnh
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 22/03/2011 đến trước thời điểm đóng thầu trong giờ hành chính
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA thành phố Cao Lãnh, số 174, đường Nguyện Huệ,phừờng 2, TPCL
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ, ngày 06/04/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 09/03/2011

Phân trang: Previous ...| [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1432958977.136483 giây .