Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Đường ĐT 848 nối dài (đoạn từ Quốc lộ 80 đến rạch Ngã Cạy)
Nội dung : Thi công đường ĐT 848 nối dài (đoạn từ Quốc lộ 80 đến rạch Ngã Cạy)
Thuộc dự án : " Đường ĐT 848 nối dài (đoạn từ Quốc lộ 80 đến rạch Ngã Cạy) "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Ban QLDA xây dựng TP Sa Đéc 0673.864.732
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 27/5/2014 đến trước 14 giờ ngày 17/6/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng Ban QLDA xây dựng TP Sa Đéc, số 147/12A, khóm Hòa Khánh, phường 2, TP Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 17/6/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 15/05/2014

Gói thầu : Gói thầu số 5 thuộc dự án Trường MN Bình Thành 1 (điểm chính)
Nội dung : Xây dựng mới 8 nhóm lớp, khối chức năng và hạng mục phụ
Thuộc dự án : " Trường MN Bình Thành 1 (điểm chính) "
Nguồn vốn : Ngân sách Tỉnh hỗ trợ cho huyện và ngân sách huyện
Bên mời thầu : Ban QLDA công trình huyện Thanh Bình; 0673.834.749
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 8 giờ ngày 22/5/2014 đến trước 8 giờ 30 ngày 11/6/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Quốc lộ 30, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 8 giờ 30 ngày 11/6/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 13/05/2014

Gói thầu : Gói thầu số 8 thuộc dự án Đường vành đai ĐT 848 và cầu Sa Đéc 2
Nội dung : Thi công nền, mặt đường, cầu và cống
Thuộc dự án : " Đường vành đai ĐT 848 và cầu Sa Đéc 2 "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách Nhà nước và vốn huy động hợp pháp khác
Bên mời thầu : Ban QLDA XDCT Giao thông ĐT ; 0673.851.828 - 0673.857.445
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ ngày 26/5/2014 đến trước 09 giờ ngày 10/6/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA XDCT Giao thông ĐT, số 153, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 09 giờ ngày 10/6/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 09/05/2014

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Đường vào trường THPT Sa Đéc (giai đoạn 2)
Nội dung : Hạng mục: nền, mặt đường, cống thoát nước
Thuộc dự án : " Đường vào trường THPT Sa Đéc (giai đoạn 2) "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : UBND phường 1, TP Sa Đéc; 0673.861417
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 14 giờ ngày 13/5/2014 đến trước 14 giờ ngày 27/5/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : UBND phường 1, số 141A, đường Trần Hưng Đạo, khóm 1, phường 1, TP Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 27/5/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 09/05/2014

Gói thầu : Gói thầu số 01 thuộc dự án Trường THCS thị trấn Mỹ Thọ
Nội dung : Xây dựng 18 phòng học và thử tĩnh nền móng cọc BTCT
Thuộc dự án : " Trường THCS thị trấn Mỹ Thọ "
Nguồn vốn : Ngân sách Tỉnh và ngân sách huyện
Bên mời thầu : Ban QLDA Xây dựng huyện Cao Lãnh; 0673.822.173
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 ngày 19/5/2014 đến trước 08 giờ ngày 03/6/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA Xây dựng huyện Cao Lãnh, số 2, đường 30/4, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 08 giờ ngày 03/6/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 08/05/2014

Phân trang: Previous ...| [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1529850322.006825 giây .