Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu số 1
Nội dung : Nạo vét hệ thống ao nuôi kết hợp đắp bờ bao xung quanh - XD hệ thống kênh cấp nước, hệ thống cống thoát nước, cung cấp thiết bị máy bơm
Nguồn vốn :
Bên mời thầu : Ban QLDA CT ngành Nông Nghiệp tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 16/05/2011 đến trướthơiò điểm đóng thầu
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA CT ngành Nông Nghiệp tỉnh Đồng Tháp, số 533 QL30, xã Mỹ Tân, TPCL, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09 giờ, ngày 26/05/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 13/05/2011

Gói thầu : Xây lắp nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh
Thuộc dự án : " Nâng cấp, mở rộng Đường ĐT đoạn nội ô thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông "
Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước
Bên mời thầu : Ban QLDA XDCT Giao thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 11/05/2011 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA XDCT Giao thông Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 9giờ, ngày 26/05/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 26/04/2011

Gói thầu : Xây lắp đường Nguyễn Huệ (GĐ1) thuộc dự án Đường ĐT843, đoạn nội ô thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng
Thuộc dự án : " Đường ĐT843, đoạn nội ô thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng "
Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước
Bên mời thầu : Ban QLDA XDCT Giao thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 12/05/2011 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA XDCT Giao thông Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 9giờ, ngày 27/05/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 27/04/2011

Gói thầu : Đường ĐT 843 (đoạn nội ô thị trấn SaRài, huyện Tân Hồng)
Nội dung : Thi công Đường Nguyễn Huệ (giai đoạn 1)
Thuộc dự án : " Đường ĐT 843 (đoạn nội ô thị trấn SaRài, huyện Tân Hồng) "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 18/5/2011 đến 09 giờ ngày 03/6/2011
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 103, đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 09 giờ ngày 03/6/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 06/05/2011

Gói thầu : Đường Hùng Vương nối dài (đoạn từ khách sạn SaĐéc đến đường Nguyễn văn Phát)
Nội dung : Thi công nền, mặt đường, cống thoát nước và san lấp mặt bằng
Thuộc dự án : " Đường Hùng Vương nối dài "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước năm 2011
Bên mời thầu : Phòng Quản lý Đô thị thị xã SaĐéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ ngày 09/5/2011 đến 09 giờ ngày 24/5/2011
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 530A, đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, thị xã SaĐéc, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 09 giờ ngày 24/5/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 05/05/2011

Phân trang: Previous ...| [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1438112282.652993 giây .