Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Mặt đường và cống ngang đường thuộc dự án Đường An Hòa - Hòa Bình, huyện Tam Nông
Nội dung : Mặt đường và cống ngang đường
Thuộc dự án : " Đường An Hòa - Hòa Bình, huyện Tam Nông "
Nguồn vốn : Trái phiếu Chính phủ (thanh toán năm 2012 - 2013)
Bên mời thầu : Ban QLDA huyện Tam Nông
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 7 giờ ngày 06/8/2012 đến trước thời điểm đóng thầu
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA huyện Tam Nông, khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09giờ ngày 22/8/2012
Thông báo có hiệu lực từ ngày 24/07/2012

Gói thầu : Nền, mặt đường thuộc dự án Đường rạch Ngã Am, phường An Hòa, TXSĐ
Nội dung : Nền, mặt đường
Thuộc dự án : " Đường rạch Ngã Am, phường An Hòa, TXSĐ "
Nguồn vốn : NSNN năm 2012 - 2013
Bên mời thầu : UBND phường An Hòa, thị xã Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 8 giờ ngày 23/7/2012 đến trước thời điểm đóng thầu
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 298, ĐT, khóm Tân Hòa, phường An Hòa, thị xã Sa Đéc
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 10giờ 30phút ngày 09/8/2012
Thông báo có hiệu lực từ ngày 24/07/2012

Gói thầu : Đường rạch Ngã Am.
Nội dung : Nền, mặt đường.
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước (năm 2012-2013).
Bên mời thầu : UBND phường An Hòa, thị xã Sa Đéc.
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 02/7/2012 đến ngày 20/7/2012.
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng UBND phường An Hòa, thị xã Sa Đéc.
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 10 giờ 30, ngày 20/7/2012.
Thông báo có hiệu lực từ ngày 28/06/2012

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án đường Trần Phú
Nội dung : Cống thoát nước, lát gạch vỉa hè, dãy phân cách và hệ thống chiếu sáng
Thuộc dự án : " Đường Trần Phú "
Nguồn vốn : Ngân sách TX Hồng Ngự và nguồn vốn huy dộng hợp pháp khác
Bên mời thầu : BQLDA Xây dựng công trình TX Hồng Ngự
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 02/7/2012 đến 14 giờ ngày 31/7/2012
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : BQLDA Xây dựng công trình TX Hồng Ngự, Đường Trần Phú, Phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 31/7/2012
Thông báo có hiệu lực từ ngày 19/06/2012

Gói thầu : Trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Nội dung : Xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Thuộc dự án : " Trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp "
Nguồn vốn : vốn đầu tư phát triển ngành
Bên mời thầu : Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : 08 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2012 đến 9 giờ 30 ngày 12/7/2012
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 45, 47, 49, lô B, Đường Nguyễn Thái Bình, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ 30 ngày 12/7/2012
Thông báo có hiệu lực từ ngày 25/06/2012

Phân trang: Previous ...| [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1469807311.615932 giây .