Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển thiết chế văn hóa thông tin cơ sở vùng sâu vùng xa
Nội dung : Cung cấp sách cho thư viện huyện và 08 xã khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Thuộc dự án : " Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển thiết chế văn hóa thông tin cơ sở vùng sâu vùng xa "
Nguồn vốn : Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013
Bên mời thầu : Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 30/7/2013 đến ngày 05/8/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 03, đường Phạm Hữu Lầu, P.4, TP Cao Lãnh, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : 16 giờ ngày 05/8/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 30/07/2013

Gói thầu : Gói thầu 01 thuộc dự án Đường vào kho ngoại quan (đường Đ43 ) Khu cửa khẩu quốc tế Dinh Bà
Nội dung : Xây dựng đường Đ43 giai đoạn 1
Thuộc dự án : " Đường vào kho ngoại quan (đường Đ43 ) Khu cửa khẩu quốc tế Dinh Bà "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Trung tâm Đầu tư và khai thác Hạ tầng khu kinh tế Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 07 giờ 30 ngày 08/8/2013 đến 14 giờ ngày 22/8/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng Trung tâm Đầu tư và khai thác Hạ tầng khu kinh tế Đồng Tháp, 85 Hùng Vương, phường An Thanh, TX Hồng Ngự, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ 30 ngày 22/8/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 30/07/2013

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án đường Sáu Diện đến Ba Làng
Nội dung : Xây dựng đường Sáu Diện đến Ba Làng
Thuộc dự án : " Đường Sáu Diện đến Ba Làng "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : UBND xã Tân Phú Đông, thị xã Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 07 giờ 30 ngày 01/8/2013 đến 10 giờ ngày 12/8/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 99A, ấp Phú Thuận, xã Phú Đông, TX Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 12/8/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 29/07/2013

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án cầu Tân Hội 1
Nội dung : Xây dựng cầu Tân Hội 1
Thuộc dự án : " Cầu Tân Hội 1 "
Nguồn vốn : Ngân sách Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu 50% và đối ứng ngân sách thị xã Hồng Ngự
Bên mời thầu : Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Công trinh thị xã Hồng Ngự
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 25/7/2013 đến 14 giờ ngày 08/8/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Đường Trần Phú, Phường An Lộc, TX Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ 30 ngày 08/8/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 22/07/2013

Gói thầu : Gói thầu đường cặp chùa Phổ Nguyện
Nội dung : Nền, mặt đường, cống thoát nước
Thuộc dự án : " Đường cặp chùa Phổ Nguyện "
Nguồn vốn : Nguồn vốn Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu
Bên mời thầu : UBND phường 1, thị xã Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 07 giờ ngày 16/7/2013 đến 14 giờ ngày 30/7/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 141 A, đường Trần Hưng Đạo, khóm 1, phường 1, thị xã Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 30/7/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 12/07/2013

Phân trang: Previous ...| [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1490667399.471860 giây .