Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu số 1 thuộc dự án Hệ thống cầu tuyến đường ĐT845 đoạn Mỹ An - Trường Xuân
Nội dung : Cầu kinh K25, cầu kinh 8000 và cầu kinh 9000
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 15/12/2010 đến ngày 30/12/2010
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp, số 103 Nguyễn Huệ, phường 1, tp Cao Lãnh.
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ, ngày 30/12/2010
Thông báo có hiệu lực từ ngày 30/11/2010

Gói thầu : Gói thầu số 2 thuộc dự án Hệ thống cầu tuyến đường ĐT845 đoạn Mỹ An - Trường Xuân
Nội dung : Cầu kinh 12000 và cầu An Phong
Thuộc dự án : " "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 15/12/2010 đến ngày 30/12/2010
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp, số 103 Nguyễn Huệ, phường 1, tp Cao Lãnh.
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ, ngày 30/12/2010
Thông báo có hiệu lực từ ngày 01/01/2005

Gói thầu : Gói thầu số 3 thuộc dự án Hệ thống cầu tuyến đường ĐT845 đoạn Mỹ An - Trường Xuân
Nội dung : Cầu Thầy Ký, cầu Bảy quận và cầu Thanh Niên.
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 15/12/2010 đến ngày 30/12/2010
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp, số 103 Nguyễn Huệ, phường 1, tp Cao Lãnh.
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ, ngày 30/12/2010
Thông báo có hiệu lực từ ngày 30/11/2010

Gói thầu : Trường Tiểu học Tân Nghĩa
Nội dung : XD 12 phòng học, san lấp mặt bằng, rãnh thoát nước, đường đan, bồn hoa, thảm cỏ, hệ thống điện, chống sét và hệ thống cấp thoát nước
Thuộc dự án : " Trường Tiểu học Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh "
Nguồn vốn : Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học giai đoạn 2
Bên mời thầu : Ban QLDA huyện Cao Lãnh
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Ngày 08/12/2010 đến thời điểm trước khi đóng thầu
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA huyện Cao Lãnh, đường 30/4 thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 8giờ 30phút ngày 20/12/2010
Thông báo có hiệu lực từ ngày 07/12/2010

Gói thầu : Gói thầu số 19 thuộc dự án Khối lý thuyết 2 - Trường Trung học Y tế
Nội dung : Khối lý thuyết 2, cổng - hàng rào
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp.
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 13/12/2010 đến ngày 28/12/2010
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình, lô B khu 500 căn, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ, ngày 28/12/2010
Thông báo có hiệu lực từ ngày 29/11/2010

Phân trang: Previous ...| [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1417156330.045421 giây .