Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu số 2 thuộc dự án Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tam Nông
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước (thanh toán 2011-2012)
Bên mời thầu : Ban QLDA huyện Tam Nông
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 03/12/2010 đến ngày 20/12/2010
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA huyện Tam Nông, ấp 2, Nguyễn Sinh Sắc, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ, ngày 20/12/2010
Thông báo có hiệu lực từ ngày 07/12/2010

Gói thầu : Khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt hai tuyến
Nội dung : - Chợ thành phố Cao Lãnh - Bến xe Trường Xuân (Tháp Mười) và tuyến Bắc Cao Lãnh - An Thái Trung (Cái Bè, Tiền Giang)
Thuộc dự án : " "
Nguồn vốn : Nhà nước không trợ giá
Bên mời thầu : Sở Giao thông Vận tải
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu :
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Đăng ký tham gia đấu thầu dự án tại Sở Giao thông vận tải Đồng tháp, số 103, Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Cao Lãnh, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu :
Thông báo có hiệu lực từ ngày 01/01/2005

Gói thầu : Gói thầu số 16 thuộc dự án Đầu tư nâng cấp QL 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự
Nội dung : Bảo hiểm công trình đoạn tránh Hồng Ngự từ Km86+200 đến Km 94+000
Nguồn vốn : Vốn trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh
Bên mời thầu : Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 14/12/2010 đến ngày 29/12/2010
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp, số 103 Nguyễn Huệ, phường 1, tp Cao Lãnh.
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ, ngày 29/12/2010
Thông báo có hiệu lực từ ngày 30/11/2010

Gói thầu : Gói thầu số 1 thuộc dự án Hệ thống cầu tuyến đường ĐT845 đoạn Mỹ An - Trường Xuân
Nội dung : Cầu kinh K25, cầu kinh 8000 và cầu kinh 9000
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 15/12/2010 đến ngày 30/12/2010
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp, số 103 Nguyễn Huệ, phường 1, tp Cao Lãnh.
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ, ngày 30/12/2010
Thông báo có hiệu lực từ ngày 30/11/2010

Gói thầu : Gói thầu số 2 thuộc dự án Hệ thống cầu tuyến đường ĐT845 đoạn Mỹ An - Trường Xuân
Nội dung : Cầu kinh 12000 và cầu An Phong
Thuộc dự án : " "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 15/12/2010 đến ngày 30/12/2010
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp, số 103 Nguyễn Huệ, phường 1, tp Cao Lãnh.
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ, ngày 30/12/2010
Thông báo có hiệu lực từ ngày 01/01/2005

Phân trang: Previous ...| [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1419126385.329063 giây .