Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp
Nội dung : Cải tạo, sửa chữa dãy phòng học A
Thuộc dự án : " Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 7 giờ 30 ngày 16/01/2013 đến ngày 22/01/2013
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 02, đường Trần Phú, P.3, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 8.30 giờ ngày 23/01/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 21/01/2013

Gói thầu : Gói thầu số 9 thuộc dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường Rạch Cái Bần Dưới (Km2+144 - Km5+365
Nội dung : Nền - mặt đường và cống qua đường
Thuộc dự án : " Nâng cấp mở rộng tuyến đường Rạch Cái Bần Dưới (Km2+144 - Km5+365 "
Nguồn vốn : Vốn sự nghiệp kinh tế của Tỉnh hỗ trợ
Bên mời thầu : BQLDA Xây dựng công trình huyện Lai Vung
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 7 giờ 30 ngày 25/01/2013 đến 14 giờ ngày 04/02/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : BQLDA Xây dựng công trình huyện Lai Vung, Khóm I, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 04/02/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 21/01/2013

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Trường Mẫu giáo Tân Hội Trung (điểm chính)
Nội dung : Xây dựng 06 phòng học, khối chức năng và công trình phụ trợ
Thuộc dự án : " Trường Mẫu giáo Tân Hội Trung (điểm chính) "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho Huyện và ngân sách Huyện Cao Lãnh
Bên mời thầu : Ban QLDA Xây dựng huyện Cao Lãnh
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 9 giờ ngày 21/01/2013 đến 14 giờ ngày 30/01/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA Xây dựng huyện Cao Lãnh, đường 30/4, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 30/01/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 18/01/2013

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Trường Tiểu học Vĩnh Phước
Nội dung : Khối hành chính quản trị, phục vụ học tập và 09 phòng học + dãy lớp học 09 phòng + Cổng - hàng rào bảo vệ + nhà xe giáo viên + sân đường, bồn hoa, cột cờ + cấp điện ngoài nhà + nhà dặt máy bơm + cấp thoát nước ngoài nhà + bể nước chữa cháy
Thuộc dự án : " Trường Tiểu học Vĩnh Phước "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước và vốn huy động hợp pháp khác
Bên mời thầu : Ban QLDA xây dựng thị xã Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 28/01/2013 đến 14 giờ ngày 19/02/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 147/12A, Khóm Hòa Khánh, Phường 2, thị xã Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 19/02/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 17/01/2013

Gói thầu : Gói thầu số 9 thuộc dự án Đường ĐT 846 đoạn Tân Nghĩa - Đường Thét
Nội dung : Xây dựng cầu Ba Sao, cầu Xẻo Sình
Thuộc dự án : " Đường ĐT 846 đoạn Tân Nghĩa - Đường Thét "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : BQLDA Xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 9 giờ ngày 22/01/2013 đến 9 giờ ngày 06/02/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : BQLDA Xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp, số 153 Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TPCL, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ ngày 06/02/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 15/01/2013

Phân trang: Previous ...| [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1487718828.219837 giây .