Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Đường Lê Lợi (đoạn từ cua Trọng Tuấn đến khu Công nghiệp C)
Nội dung : Lát gạch vỉa hè, cải tạo miệng hố ga và bồn trồng cây
Thuộc dự án : " Gói thầu thuộc dự án Đường Lê Lợi (đoạn từ cua Trọng Tuấn đến khu Công nghiệp C) "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Ban Quản lý công trình đô thị thị xã Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 10/10/2013 đến trước 09 giờ ngày 25/10/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 250, đường Trần Phú, khóm Tân Bình, phường An Hòa, thị xã Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 09 giờ ngày 25/10/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 10/10/2013

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến đường nguyễn Văn Phát)
Nội dung : Lát gạch vỉa hè, cải tạo miệng hố ga và bồn trồng cây
Thuộc dự án : " Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến đường nguyễn Văn Phát) "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Ban Quản lý công trình đô thị thị xã Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 14/10/2013 đến 15 giờ ngày 28/10/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 250, đường Trần Phú, khóm Tân Bình, phường An Hòa, thị xã Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 15 giờ ngày 28/10/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 10/10/2013

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến đường Hùng Vương)
Nội dung : Lát gạch vỉa hè, cải tạo miệng hố ga và bồn trồng cây
Thuộc dự án : " Đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến đường Hùng Vương) "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Ban Quản lý công trình đô thị thị xã Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 10/10/2013 đến trước 15 giờ ngày 25/10/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 250, đường Trần Phú, khóm Tân Bình, phường An Hòa, thị xã Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 15 giờ ngày 25/10/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 10/10/2013

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Hẻm 369 đường Nguyễn Sinh Sắc
Nội dung : Nền, mặt đường và cống thoát nước
Thuộc dự án : " Hẻm 369 đường Nguyễn Sinh Sắc "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : UBND phường 2, thị xã Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ ngày 04/10/2013 đến 14 giờ ngày 16/10/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 151, Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, P.2, thị xã Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 16/10/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 04/10/2013

Gói thầu : Gói thầu số 8 thuộc dự án Đường ĐT đoạn Tân Nghĩa - Đường Thét (từ Km8+690,85 - Km18+385,76)
Nội dung : Xây dựng cầu Thống Linh, cống Đập Đá
Thuộc dự án : " Đường ĐT đoạn Tân Nghĩa - Đường Thét (từ Km8+690,85 - Km18+385,76) "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Ban QLDA XDCT Giao thông ĐT
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ ngày 21/10/2013 đến 9 giờ ngày 05/11/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA XDCT Giao thông ĐT, số 153, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ ngày 05/11/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 07/10/2013

Phân trang: Previous ...| [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1496035982.797306 giây .