Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu số 9 thuộc DA Đường rạch Cái Bần
Nội dung : Nền - Mặt đường đoạn từ Km0+000 đến Km2+144,7
Thuộc dự án : " DA Đường rạch Cái Bần, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung "
Nguồn vốn : vốn sự nghiệp kinh tế của Tỉnh hỗ trợ
Bên mời thầu : Ban QLDA huyện Lai Vung
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 27/9/2011 đến trước 14 giờ ngày 07/10/2011
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA huyện Lai Vung, khóm 1, TT Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ ngày 07/10/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 26/09/2011

Gói thầu : Cầu và đường vào cầu thuộc DA Cầu Sa Nhiên
Thuộc dự án : " DA Cầu Sa Nhiên "
Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước và nguồn vốn huy động hợp pháp khác năm 2011 - 2012
Bên mời thầu : Ban QLDA xây dựng thị xã Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 28/9/2011 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA thị xã Sa Đéc
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 14 giờ, ngày 12/10/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 27/09/2011

Gói thầu : Gói thầu số 9 thuộc dự án Đường Rạch Cái Bần Dưới
Nội dung : thi công nền và mặt đường lý trình Km0+000 đến Km2+144,7
Thuộc dự án : " Đường Rạch Cái Bần Dưới "
Nguồn vốn : Ngân sách Tỉnh hỗ trợ (thanh toán năm 2011-2012)
Bên mời thầu : Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Lai Vung
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : 07 giờ 30 ngày 27/9/2011 đến 14 giờ ngày 07/10/2011
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 07/10/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 28/09/2011

Gói thầu : Gói thầu số 4 thuộc dự án Kênh Bông Súng - Kênh Cùng - Long Thắng, huyện Lai Vung
Nội dung : Nạo vét kênh kết hợp lộ GTNT
Thuộc dự án : " Kênh Bông Súng - Kênh Cùng - Long Thắng, huyện Lai Vung "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước (thanh toán năm 2011-2012)
Bên mời thầu : Ban QLDA công trình ngành Nông nghiệp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : 07 giờ 30 ngày 23/9/2011 đến 09 giờ ngày 05/10/2011
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 533, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 09 giờ ngày 05/10/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 23/09/2011

Gói thầu : Gói thầu số 5 thuộc dự án Kênh Bông Súng - Kênh Cùng - Long Thắng, huyện Lai Vung
Nội dung : Xây dựng 05 cống hở và 08 cống tròn
Thuộc dự án : " Kênh Bông Súng - Kênh Cùng - Long Thắng, huyện Lai Vung "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước (thanh toán năm 2011-2012)
Bên mời thầu : Ban QLDA công trình ngành Nông nghiệp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : 07 giờ 30 ngày 23/9/2011 đến 09 giờ ngày 05/10/2011
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 533, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 09 giờ ngày 05/10/2011
Thông báo có hiệu lực từ ngày 23/09/2011

Phân trang: Previous ...| [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1464407775.062612 giây .