Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu số 1: Hệ thống thoát nước, bó vỉa và vỉa hè đoạn Km0+252,20 đến Km2+041,13 thuộc dự án Đường ĐT851
Nội dung : Hệ thống thoát nước, bó vỉa và vỉa hè đoạn Km0+252,20 đến Km2+041,13
Thuộc dự án : " Đường ĐT851 "
Nguồn vốn : Vốn JBIC và vốn ngân sách nhà nước
Bên mời thầu : Ban quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 25 tháng 10 năm 2010 đến trước 9 giờ 00 ngày 09 tháng 11 năm 2010
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông Đồng Tháp, số 103, đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ 00, ngày 09 tháng 11 năm 2010 tại Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông Đồng Tháp, số 103, đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thông báo có hiệu lực từ ngày 22/10/2010

Gói thầu : Nhà văn hóa huyện Cao Lãnh
Nội dung : Xây dựng Nhà văn hóa
Thuộc dự án : " Nhà văn hóa huyện Cao Lãnh "
Nguồn vốn : Ngân sách Tỉnh và ngân sách Huyện
Bên mời thầu : Ban Quản lý dự án huyện Cao lãnh
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : 9 giờ, ngày 22 tháng 10 năm 2010 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 01 tháng 11 năm 2010
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban quản lý dự án huyện Cao Lãnh, đường 30 tháng 4, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 8 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 11 năm 2010 tại Ban quản lý dự án huyện Cao Lãnh, đường 30 tháng 4, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thông báo có hiệu lực từ ngày 22/10/2010

Gói thầu : Gói thầu số 1 thuộc dự án Công viên Văn Miếu mở rộng (giai đoạn 2)
Nội dung : Quãng trường chính gồm: san lấp mặt bằng, xây dựng bậc tam cấp, lát gạch lối đi chính từ cổng chính đến khu vực làm sân khấu, xây dựng các hồ nước tạo cảnh
Thuộc dự án : " Công viên Văn Miếu mở rộng (giai đoạn 2) "
Nguồn vốn :
Bên mời thầu : Ban quản lý công trình Công cộng thành phố Cao Lãnh
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Ngày 15 tháng 10 năm 2010 đến trước 14 giờ 00 ngày 26 tháng 10 năm 2010
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban quản lý công trình Công cộng thành phố Cao Lãnh, số 71/1, đường Lý Thường Kiệt, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2010 tại Ban quản lý công trình Công cộng thành phố Cao Lãnh, số 71/1, đường Lý Thường Kiệt, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thông báo có hiệu lực từ ngày 18/10/2010

Gói thầu : Đường nội bộ và cống thoát nước thuộc dự án Cụm dân cư Đông Rạch Miễu, huyện Cao Lãnh
Nội dung : Đường nội bộ và cống thoát nước
Thuộc dự án : " Cụm dân cư Đông Rạch Miễu, huyện Cao Lãnh "
Nguồn vốn : Ngân sách Trung ương và vốn vay Ngân hàng Phát triển
Bên mời thầu : Ban quản lý dự án huyện Cao Lãnh
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : 8 giờ, ngày 14 tháng 10 năm 2010 đến trước 8 giờ 30 ngày 26 tháng 10 năm 2010
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban quản lý dự án huyện Cao Lãnh, đường 30 tháng 4, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2010 tại Ban quản lý dự án huyện Cao Lãnh, đường 30 tháng 4, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thông báo có hiệu lực từ ngày 14/10/2010

Gói thầu : Đường nội bộ và cống thoát nước thuộc dự án Cụm dân cư ấp 4 xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh
Nội dung : Đường nội bộ và cống thoát nước
Thuộc dự án : " Cụm dân cư ấp 4 xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh "
Nguồn vốn : Ngân sách Trung ương và vốn vay Ngân hàng Phát triển
Bên mời thầu : Ban quản lý dự án huyện Cao Lãnh
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : 8 giờ, ngày 14 tháng 10 năm 2010 đến trước 8 giờ 30 ngày 26 tháng 10 năm 2010
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban quản lý dự án huyện Cao Lãnh, đường 30 tháng 4, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2010 tại Ban quản lý dự án huyện Cao Lãnh, đường 30 tháng 4, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thông báo có hiệu lực từ ngày 14/10/2010

Phân trang: Previous ...| [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1406204514.535118 giây .