Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
GÓI THẦU ĐƯỢC GIA HẠN
Gói thầu : Mở rộng đường hẻm số 8 - P4, thị xã Sa Đéc.
Nội dung : San lấp mặt bằng, mặt đường, cống thoát nước và chiếu sáng.
Thuộc dự án : " "
Nguồn vốn : NSNN năm 2012.
Bên mời thầu : UBND phường 4, thị xã Sa Đéc.
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 18/6/2012 đến ngày 04/7/2012.
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : UBND phường 4, thị xã Sa Đéc, đường Trần Văn Voi, khóm 1, phường 4, thị xã Sa Đéc.
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ, ngày 05/7/2012.
Thông báo có hiệu lực từ ngày 01/01/2005

Gói thầu : Trụ sở khối vận huyện Lấp Vò
Nội dung : Trụ sở làm việc, san lấp mặt bằng, đường vào trụ sở và cột cờ
Thuộc dự án : " Trụ sở khối vận huyện Lấp Vò "
Nguồn vốn : ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : BQL DA huyện Lấp Vò
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ ngày 17 đến 19/7/2006
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng BQLDA huyện Lấp Vò
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ ngày 04/8/2006
Thông báo có hiệu lực từ ngày 10/07/2006

Phân trang: | [0] | [1] |

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1679891449.891347 giây .