Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

GÓI THẦU : Gói thầu thuộc dựa án Nâng cấp đường ĐT.848 đoạn từ cầu Sa Đéc đến QL 80 cũ
Nội dung : Nâng cấp đường ĐT.848 đoạn từ cầu Sa Đéc đến QL 80 cũ
Thuộc dự án : " Nâng cấp đường ĐT.848 đoạn từ cầu Sa Đéc đến QL 80 cũ "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Ban QLDA xây dựng TP Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 27/11/2013 đến 14 giờ ngày 17/12/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng Ban QLDA xây dựng TP Sa Đéc, số 147/12A, khóm Hòa Khánh, phường 2, TP Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 4 giờ ngày 17/12/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 26/11/2013

Gói thầu 30 thuộc dự án Đường ĐT852B, đoạn từ đường tỉnh 849 - đường huyện 64, huyện Lấp Vò
Gói thầu 31 thuộc dự án Đường ĐT852B, đoạn từ đường tỉnh 849 - đường huyện 64, huyện Lấp Vò
Gói thầu mua thuốc cho bệnh viện YHCT Đồng Tháp năm 2013 - 2014 lần 1
Gói thầu thuộc dự án Đường Lê Lợi (đoạn từ cua Trọng Tuấn đến khu Công nghiệp C) lần 2
Gói thầu thuộc dự án Đường An Hòa - Hòa Bình, huyện Tam Nông
Gói thầu thuộc Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật Tài nguyên và Môi Trường
Gói thầu số 09 thuộc công trình Đường Hộ Bà Nương thuận
Gói thầu số 6 thuộc dự án Trường Mẫu giáo Long Thắng (điểm chính)
Gói thầu số 06 thuộc dự án Trung tâm Văn hóa Học tập cộng đồng xã Long Thắng
Gói thầu số 06 thuộc tiểu dự án Đường ĐT 843 đoạn Thanh Bình - Tam Nông
Gói thầu số 02 thuộc dự án Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành
   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 0.004990 giây .