Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

Chi tiết góp ý
Người gởi : Đỗ Vân
Tiêu đề : Góp ý
Góp ý : Công việc của Quí Sở bao la chớ đâu phải chỉ có " thầu" . Đề nghị mở rộng nội dung trang này . Nhất là giới thiệu dự án .Giới thiệu tốt dự án là làm tốt việc nâng cao tiềm lực kinh tế của Tỉnh . Kính
   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 0.003483 giây .