Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

Chi tiết góp ý
Người gởi : Do Van Dung
Tiêu đề : Luật đấu thầu
Góp ý : Văn bản Luật đấu thầu được cung cấp trong website của Sở KH-ĐT là file pdf. Hiện nay máy của tôi chưa có phần mềm đọc file .pdf, làm thế nào để đọc được file này?
Trả lời : Bạn cần cài đặt phần mềm Acrobat Reader hoặc PDFReader để đọc được các file *.pdf. PDFReader là phần mềm miễn phí có thể download từ website http://sourceforge.net, hoặc vào Google tìm từ "PDFReader". Chúc Bạn thành công.
   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 0.003445 giây .