Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
THUỘC DỰ ÁN "Nhà ăn Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp"

(Văn bản phê duyệt :số 1509/QĐ-UBND.HC ngày 10/10/2006 của UBND tỉnh Đồng Tháp)
Chủ đầu tư : Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp
Tổng mức đầu tư: 1.691,4 triệu đồng
Số gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn tài chính Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian tổ chức đấu thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Xây dựng nhà ăn, sân đường nội bộ, hệ thống thoát nước ngoài nhà 1.430.900.000  VNĐ Ngân sách nhà nước năm 2006-2007 Đấu thầu rộng rãi Năm 2006 Trọn gói
  Tổng giá các gói thầu  1.691,4 triệu đồng          
*
   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 0.004821 giây .