Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
THUỘC DỰ ÁN "Hệ thống lưu trữ, an toàn dữ liệu tại Trung tâm THDL tỉnh"

(Văn bản phê duyệt :số 1780/QĐ-UBND.HC ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Đồng Tháp)
Chủ đầu tư : Văn phòng UBND tỉnh
Tổng mức đầu tư: 1.223,2 triệu đồng
Số gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn tài chính Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian tổ chức đấu thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Mua sắm thiết bị 1.059.100.000  VNĐ Vốn trung ương hỗ trợ theo mục tiêu Đấu thầu rộng rãi Năm 2006 Trọn gói Năm 2006
2 Tích hợp hệ thống Theo dự toán được duyệt  VNĐ Vốn trung ương hỗ trợ theo mục tiêu Chỉ định thầu Năm 2006
  Tổng giá các gói thầu  1.223,2 triệu đồng          
*
   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 0.002685 giây .