Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
THUỘC DỰ ÁN "Xây dựng 2 khối nhà học, các hạng mục phụ, sân đường nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, thiết bị chữa cháy"

(Văn bản phê duyệt :số 294/QĐ-UBND.HC ngày 02/03/2007 của UBND tỉnh Đồng Tháp)
Chủ đầu tư : UBND huyện Lấp Vò
Tổng mức đầu tư: 11.794 triệu đồng
Số gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn tài chính Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian tổ chức đấu thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Xây dựng 2 khối nhà học, các hạng mục phụ, sân đường nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, thiết bị chữa cháy 9.012.800.000  VNĐ Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn xổ số kiến thiết Đấu thầu rộng rãi Năm 2007 Trọn gói
2 San lấp mặt bằng 544.700.000  VNĐ Ngân sách huyện Lấp Vò Đấu thầu rộng rãi Năm 2007 Trọn gói
3 Cung cấp bàn ghế 480.000.000  VNĐ Ngân sách huyện Lấp Vò Đấu thầu rộng rãi Năm 2007 Trọn gói
  Tổng giá các gói thầu  11.794 triệu đồng          
*
   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 0.004527 giây .