Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

Tên gói thầu: Gói thầu số 12 thuộc dự án Cảng Sa Đéc
Nội dung gói thầu : " Xây dựng nhà làm việc, bao gồm hạng mục nén tĩnh cọc, xây dựng và thiết bị"
Thuộc dự án : " Cảng Sa Đéc "
Văn bản phê duyệt : số 32/QĐ-UBND.HC ngày 10/01/2007 của UBND tỉnh Đồng Tháp
Giá gói thầu : 1.129.059.000  VNĐ
Giá trúng thầu : 1.027.200.000  VNĐ
Bên mời thầu : Sở Giao thông Vận tải
Nhà thầu trúng thầu : Công ty xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng : 330 ngày

Gói thầu số 2 thuộc dự án Đường ĐT853
Gói thầu số 3 thuộc dự án ĐT853 từ Tân Phú Đông đến Tân Hoà
Gói thầu số 1 thuộc dự án Xây dựng 21 phòng học Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tiệp
Gói thầu số 1 thuộc dự án Đường ĐT842 (Km18+974,57-Km28+000), huyện Tân Hồng
Xây dựng phòng khám khu vực Tân Bình, huyện Thanh Bình
Trạm kiểm soát biên phòng Cả Xiêm - Đồn 909
Kênh Thanh mỹ, huyện Tháp Mười
Kênh Ba Làng huyện Lai Vung, Châu Thành và thị xã Sa Đéc
Gói thầu số 2 thuộc dự án Xây dựng hệ thống cấp nước xã Bình Thành, huyện Lấp Vò
Gói thầu số 1 thuộc dự án Khoa nội - ngoại Bệnh viện huyện Tân Hồng
Đường ĐT841 (Km10+768,30-Km23+333,9), huyện Hồng Ngự
   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 0.003425 giây .