Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

Tên gói thầu: Gói thầu số 4 Xây dựng cầu Kinh Cũ, cầu Tứ Thường và cầu Thường Phước (ĐT841)
Nội dung gói thầu : " Xây dựng cầu Kinh Cũ, cầu Tứ Thường và cầu Thường Phước "
Thuộc dự án : " Phát triển CSHT giao thông đồng bằng sông Cửu Long (dự án WB5) "
Văn bản phê duyệt : số 560/QĐ.SGTVT ngày 02/11/2010 của Sở GTVT Đồng Tháp
Giá gói thầu : 31.288.326.000 (chưa bao gồm dự phòng phí)  VNĐ
Giá trúng thầu : 31.922.042.900   VNĐ
Bên mời thầu : Ban QLDA PTCSHT Giao thông tỉnh Đồng Tháp
Nhà thầu trúng thầu : Cty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 3
Hình thức hợp đồng: Điều chỉnh giá
Thời gian thực hiện hợp đồng : 450 ngày

Gói thầu số 3: Xây dựng cầu Trà Đư, cầu Trung Tâm và cống Út Gốc (ĐT841)
Gói thầu số 8
Gói thầu số 1 thuộc dự án Xây dựng khối phòng học bộ môn và san lấp mặt bằng - Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Lựu
Xây dựng Trạm biên phòng kinh Thống Nhất - Đồn 911
Gói thầu số 7 thuộc dự án Đuờng An Khánh - An Phú Thuận, huyện Châu Thành
Gói thầu số 2 thuộc dự án xử lý chất thải rắn Đập Đá, huyện Cao Lãnh (giai đoạn 2006-2010)
Gói thầu số 4 thuộc dự án Xây dựng Trung tâm giáo dục laođộng xã hội tỉnh Đồng Tháp
Gói thầu số 1 thuộc dự án Trường Trung học cơ sở Tân Nghĩa - huyện Cao Lãnh
Gói thầu số 1 thuộc dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười (điều chỉnh)
Trụ sở làm việc Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp
Gói thầu số 1 - san lấp mặt bằng thuộc dự án Bệnh viện Lao và dự án Bệnh viện Tâm Thần
   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 0.003528 giây .