Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

Tên gói thầu: Gói thầu số 19 thuộc dự án Trường Trung học Y tế
Nội dung gói thầu : " Khối lý thuyết 2, cổng - hàng rào"
Thuộc dự án : " Trường Trung học Y tế Đồng Tháp "
Văn bản phê duyệt : số 28/QĐ-THYT ngày 10/03/2011 của Trường THYT Đồng Tháp
Giá gói thầu : 10.173.988.000 đồng  VNĐ
Giá trúng thầu : 8.675.299.000  VNĐ
Bên mời thầu : Trường Trung học Y tế Đồng Tháp
Nhà thầu trúng thầu : Công ty cổ phần xây dựng Tân Tiến
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng : 450 ngày

Gói thầu số 4
Gói thầu số 1
Gói thầu số 2
Nạo vét luồng phà bờ Cao Lãnh
Gói thầu số 4 thuộc dự án đường ĐT 854 đoạn từ Nha Mân đến ranh Vĩnh Long.
Gói thầu số 1 thuộc dự án đường ĐT 854 đoạn từ Nha Mân đến ranh Vĩnh Long.
Gói thầu số 5 thuộc dự án đường ĐT 842, huyện Hồng Ngự - T6an Hồng
Gói thầu số 4 Xây dựng cầu Kinh Cũ, cầu Tứ Thường và cầu Thường Phước (ĐT841)
Gói thầu số 3: Xây dựng cầu Trà Đư, cầu Trung Tâm và cống Út Gốc (ĐT841)
Gói thầu số 8
Gói thầu số 1 thuộc dự án Xây dựng khối phòng học bộ môn và san lấp mặt bằng - Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Lựu
   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 0.004748 giây .