Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

Tên gói thầu: Gói thầu số 2 thuộc DA Nâng cấp Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp
Nội dung gói thầu : " Tư vấn thiết kế BVTC - dư toán"
Thuộc dự án : " Nâng cấp Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp "
Văn bản phê duyệt : số 17/QĐ-BVYHCT ngày 25/04/2011 của Bệnh viện YHCT Đồng Tháp
Giá trúng thầu : 652.081.000  VNĐ
Bên mời thầu : Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp
Nhà thầu trúng thầu : Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Nguyễn Nhân
Hình thức hợp đồng: Tỷ lệ %
Thời gian thực hiện hợp đồng : 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Gói thầu số 3 thuộc dự án Hệ thống cầu trên tuyến đường ĐT 845 đoạn Mỹ An - Trường Xuân, huyện Tháp Mười
Gói thầu số 19 thuộc dự án Trường Trung học Y tế
Gói thầu số 4
Gói thầu số 1
Gói thầu số 2
Nạo vét luồng phà bờ Cao Lãnh
Gói thầu số 4 thuộc dự án đường ĐT 854 đoạn từ Nha Mân đến ranh Vĩnh Long.
Gói thầu số 1 thuộc dự án đường ĐT 854 đoạn từ Nha Mân đến ranh Vĩnh Long.
Gói thầu số 5 thuộc dự án đường ĐT 842, huyện Hồng Ngự - T6an Hồng
Gói thầu số 4 Xây dựng cầu Kinh Cũ, cầu Tứ Thường và cầu Thường Phước (ĐT841)
Gói thầu số 3: Xây dựng cầu Trà Đư, cầu Trung Tâm và cống Út Gốc (ĐT841)
   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 0.003810 giây .