Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Tên gói thầu: Gói thầu số 2
Nội dung gói thầu : " Xây lắp cầu kinh 12000 và cầu An Phong"
Thuộc dự án : " Hệ thống cầu tuyến đường ĐT845 đoạn Mỹ An - Trường Xuân "
Văn bản phê duyệt : số 55/QĐ.SGTVT ngày 30/01/2011 của Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp
Giá gói thầu :   VNĐ
Giá trúng thầu : 17.406.594.000   VNĐ
Bên mời thầu : Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp
Nhà thầu trúng thầu : Cty Cp XDCT 559
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng : 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

Tên gói thầu: Nạo vét luồng phà bờ Cao Lãnh
Văn bản phê duyệt : số 515/QĐ-PCL ngày 27/12/2010 của Phà Cao Lãnh
Giá gói thầu :   VNĐ
Giá trúng thầu : 1.800.000.000   VNĐ
Bên mời thầu : Phà Cao Lãnh
Nhà thầu trúng thầu : Công ty cổ phần Tàu Cuốc
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng : 75 ngày

Tên gói thầu: Gói thầu số 4 thuộc dự án đường ĐT 854 đoạn từ Nha Mân đến ranh Vĩnh Long.
Nội dung gói thầu : " Nền, mặt đường từ Xẻo Mát đến ranh Vĩnh Long"
Văn bản phê duyệt : số 723/QĐ.SGTVT ngày 29/12/2010 của Sở Giao thông Vận tải
Giá gói thầu :   VNĐ
Giá trúng thầu : 4.582.793.000   VNĐ
Bên mời thầu : Sở Giao thông Vận tải
Nhà thầu trúng thầu : Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 717
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng : 365 ngày

Tên gói thầu: Gói thầu số 1 thuộc dự án đường ĐT 854 đoạn từ Nha Mân đến ranh Vĩnh Long.
Nội dung gói thầu : " Cầu Rạch Tre, Cả Ngỗ, Rạch Chùa 2, Rạch Gia, Rạch Cầu, Bằng Lăng."
Văn bản phê duyệt : số 724/QĐ.SGTVT ngày 29/12/2010 của Sở Giao thông Vận tải
Giá gói thầu :   VNĐ
Giá trúng thầu : 33.203.531.000   VNĐ
Bên mời thầu : Sở Giao thông Vận tải
Nhà thầu trúng thầu : Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng : 365 ngày

Tên gói thầu: Gói thầu số 5 thuộc dự án đường ĐT 842, huyện Hồng Ngự - T6an Hồng
Nội dung gói thầu : " Nền đường, gia cố mái taluy, cống (KM10+755,55 -Km14+692,49)."
Văn bản phê duyệt : số 725/QĐ.SGTVT ngày 29/12/2010 của Sở Giao thông Vận tải
Giá gói thầu :   VNĐ
Giá trúng thầu : 17.104.040.000   VNĐ
Bên mời thầu : Sở Giao thông Vận tải
Nhà thầu trúng thầu : Liên danh DNTN Hưng Thạnh - DNTN Sơn Giang
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng : 365 ngày

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1643434365.287170 giây .