Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
MỜI THẦU MUA SẮM
Gói thầu : Gói thầu mua sắm thiết bi cho Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất
Nội dung : Mua sắm máy vi tính
Thuộc dự án : " Mua sắm thiết bi cho Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất "
Nguồn vốn : Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị
Bên mời thầu : Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 05/12/2013 đến 16 giờ ngày 10/12/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất, Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : 08 giờ ngày 11/12/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 04/12/2013

Gói thầu : Gói thầu mua sắm oxy lỏng cho Bênh viện phổi Đồng Tháp
Nội dung : Mua sắm oxy lỏng (nồng độ 99,8 %)
Thuộc dự án : " Mua sắm oxy lỏng cho Bênh viện phổi Đồng Tháp "
Nguồn vốn : vốn sự nghiệp của đơn vị
Bên mời thầu : Trung tâm Dịch vụ Tài chính Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 27/11/2013 đến 14 giờ ngày 03/12/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Trung tâm Dịch vụ Tài chính Đồng Tháp, số 33, đường 30/4, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 03/12/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 27/11/2013

Gói thầu : Gói thầu mua thuốc cho bệnh viện YHCT Đồng Tháp năm 2013 - 2014 lần 1
Nội dung : Mua thuốc đông y và thuốc tà dược liệu
Thuộc dự án : " Mua thuốc cho bệnh viện YHCT Đồng Tháp năm 2013 - 2014 lần 1 "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách nhà nước và nguồn thu viện phí , bảo hiểm y tế
Bên mời thầu : Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 05/12/2013 đến 20/12/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng Tài chính Kế toán - Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, số 76/10, đường 30/4, phường 1, TPCL, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 10 giờ ngày 20/12/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 21/11/2013

Gói thầu : Gói thầu số 02 thuộc dự án Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành
Nội dung : Cung cấp và triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành
Thuộc dự án : " Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Sở Thông tin và Truyền thông
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 8 giờ ngày 11/11/2013 đến trước 14 giờ ngày 29/11/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 12, đường Trần Phú, P.1, thành phố Cao lãnh, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 29/11/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 01/11/2013

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Trung tâm Kiểm định phương tiện cơ giới thủy, bộ Đồng Tháp
Nội dung : Cung cấp và lắp đặt dây chuyền đăng kiểm xe ô tô
Thuộc dự án : " Trung tâm Kiểm định phương tiện cơ giới thủy, bộ Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Ban QLDA Phát triển Cơ sở Hạ tầng Giao thông
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ ngày 11/11/2013 đến trước 09 giờ ngày 18/11/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA Phát triển Cơ sở Hạ tầng Giao thông (lầu 2), số 153, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, TPCL, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : 09 giờ ngày 18/11/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 30/10/2013

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1679886078.817425 giây .