Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
MỜI THẦU MUA SẮM
Gói thầu : Gói thầu số 02 thuộc dự án Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp
Nội dung : Mua dược liệu và các vị thuốc y học cổ truyền chữa các bệnh về khí, huyết
Thuộc dự án : " Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước và nguồn thu viện phí, bảo hiểm y tế
Bên mời thầu : Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 11/11/13 đến ngày 04/12/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng Tài chính Kế toán - Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, số 76/10, đường 30/4, phường 1, TPCL, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 04/12/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 30/10/2012

Gói thầu : Gói thầu số 01 thuộc dự án Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp
Nội dung : Mua dược liệu và các vị thuốc y học cổ truyền chữa các bệnh thông thường
Thuộc dự án : " Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước và nguồn thu viện phí, bảo hiểm y tế
Bên mời thầu : Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 11/11/13 đến ngày 04/12/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng Tài chính Kế toán - Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, số 76/10, đường 30/4, phường 1, TPCL, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 04/12/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 30/10/2013

Gói thầu : Gói thầu mua sắm thiết bị cho Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp
Nội dung : Mua hóa chất - vật tư y tế tiêu hao năm 2013
Thuộc dự án : " Mua sắm thiết bị cho Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước và nguồn thu viện phí, bảo hiểm y tế
Bên mời thầu : Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 25/11/13 đến ngày 11/12/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng Tài chính Kế toán - Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, số 76/10, đường 30/4, phường 1, TPCL, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 11/12/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 30/10/2013

Gói thầu : Gói thầu mua sắm thiết bị cho Vườn Quốc gia Tràm chim
Nội dung : Mua sắm dụng cụ phục vụ công tác nghiên cứu khao học
Thuộc dự án : " Mua sắm thiết bị cho Vườn Quốc gia Tràm chim "
Nguồn vốn : Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2013
Bên mời thầu : Vườn Quốc gia Tràm chim
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 04/11/2013 đến 9 giờ 30 ngày 11/11/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Vườn Quốc gia Tràm chim, khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 300.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ 30 ngày 11/11/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 28/10/2013

Gói thầu : Gói thầu trạng bị hệ thống phần mềm phòng, chống thư rác cho hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Tháp.
Nội dung : Trạng bị hệ thống phần mềm phòng, chống thư rác cho hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Tháp
Thuộc dự án : " Trạng bị hệ thống phần mềm phòng, chống thư rác cho hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Tháp. "
Nguồn vốn : Kinh phí không tự chủ đã giao đầu năm 2013 cho Trung tâm Tin học Tỉnh
Bên mời thầu : Trung tâm Tin học tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 21/10/2013 đến 14 giờ ngày 26/10/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 12, đường Trần Phú, P.1, thành phố Cao lãnh, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 26/10/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 18/10/2013

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1679887241.111748 giây .