Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
MỜI THẦU MUA SẮM
Gói thầu : Gói thầu số 01 thuộc dự án Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành
Nội dung : Cung cấp thiết bị và phần mềm hệ thống
Thuộc dự án : " Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước do Tỉnh quản lý
Bên mời thầu : Sở Thông tin và Truyền thông
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 09 giờ ngày 24/9/2013 đến 9 giờ ngày 08/10/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Sở Thông tin và Truyền thông, số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao lãnh, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ ngày 08/10/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 24/09/2013

Gói thầu : Gói thầu mua sắm thiết bị cho Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh
Nội dung : Mua sắm trang bị máy chủ, thiết bị lưu trữ
Thuộc dự án : " Mua sắm thiết bị cho Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Trung tâm Tin học tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 04/9/2013 đến 14 giờ ngày 19/9/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 12, đường Trần Phú, P.1, thành phố Cao lãnh, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 19/9/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 04/09/2013

Gói thầu : Gói thầu mua sắm thiết bị đo tiết kiệm năng lượng cho Sở Công thương
Nội dung : Mua sắm thiết bị đo tiết kiệm năng lượng
Thuộc dự án : " Mua sắm thiết bị đo tiết kiệm năng lượng cho Sở Công thương "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Sở Công thương Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 7 giờ 30 ngày 27/8/2013 đến 14 giờ ngày 03/9/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Sở Công thương Đồng Tháp, số 21, đường lý Thường Kiệt, phường 1, TP Cao Lãnh, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
Thời gian đóng thầu : 14 giờ 30 ngày 03/9/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 27/08/2013

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án mua sắm xe cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp
Nội dung : Mua xe ô tô 5 chỗ, hiệu New Ford Focus 1.6L Trend 4 cửa - 2013
Thuộc dự án : " Mua sắm xe cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 22/8/2013 đến 10 giờ ngày 29/8/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 31, đường 30/4, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 10 giờ ngày 29/8/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 22/08/2013

Gói thầu : Gói thầu số 3 thuộc dự án Tăng cường thiết bị kiểm định, kiểm nghiệm phục vụ công tác quản lý nhà nước
Nội dung : Mua sắm thiết bị Kiểm Định
Thuộc dự án : " Tăng cường thiết bị kiểm định, kiểm nghiệm phục vụ công tác quản lý nhà nước "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Sở Khoa học và Công nghệ
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 21/8/2013 đến 9 giờ ngày 05/9/2013 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Sở Khoa học và Công nghệ, Số 3, đường Võ Trường Toản, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ ngày 05/9/2013
Thông báo có hiệu lực từ ngày 20/08/2013

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1679889978.217102 giây .