Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 
MỜI THẦU TƯ VẤN
Gói thầu : Gói thầu số 16: Bảo hiểm công trình đoạn tránh Hồng Ngự từ Km86+200-Km94+000 thuộc dự án Đầu tư nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Nội dung : Bảo hiểm công trình
Thuộc dự án : " Đầu tư nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác
Bên mời thầu : Ban quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 06 tháng 9 năm 2010 đến trước thời điểm đóng thầu
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông Đồng Tháp, số 103, đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2010 tại Ban quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông Đồng Tháp, số 103, đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thông báo có hiệu lực từ ngày 19/08/2010

Gói thầu : Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình
Nội dung :
Thuộc dự án : " Đường ĐT843 (đoạn thành phố Cao Lãnh - huyện Tam Nông) "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 8giờ ngày 19/8/2010
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA XDCT giao thông Đồng Tháp, số 103 Nguyễn Huệ, phường 1, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 9giờ ngày 03/9/2010
Thông báo có hiệu lực từ ngày 10/08/2010

Gói thầu : Gói thầu số 1 thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp
Nội dung : Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp
Thuộc dự án : " Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Vốn ngân sách Tỉnh
Bên mời thầu : Ban QLDA ĐTXD công trình tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 8giờ ngày 07/6/2010 đến trước thời điểm đóng thầu
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA ĐTXD công trình tỉnh Đồng Tháp, Lô B khu 500 căn, đường Nguyễn Thái Bình, phường Mỹ Phú, Tp Cao Lãnh
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 9giờ 30phút ngày 02/7/2010
Thông báo có hiệu lực từ ngày 01/06/2010

Gói thầu : Gói 1: Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án Hệ thống cầu tuyến đường ĐT845 đoạn Mỹ An - Trường Xuân
Nội dung : Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Thuộc dự án : " Hệ thống cầu tuyến đường ĐT845 đoạn Mỹ An - Trường Xuân "
Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước
Bên mời thầu : Ban QLDA XDCT Giao thông Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 8giờ, ngày 29/09/2009 đến trước 9giờ ngày 14/10/2009 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA XDCT Giao thông Đồng Tháp; số 103 Nguyễn Huệ, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 09giờ, ngày 14/10/2009
Thông báo có hiệu lực từ ngày 25/09/2009

Gói thầu : Đánh giá nguồn cát san lấp tại các cồn trên sông Tiền thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp
Nội dung : Đánh giá nguồn cát san lấp tại các cồn trên sông Tiền thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp
Thuộc dự án : " Đánh giá nguồn cát san lấp tại các cồn trên sông Tiền thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Quỹ đầu tư phát triển của công ty
Bên mời thầu : Công ty X6ay lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 7giờ ngày 25/06/2009 đến trước 16giờ 30phút ngày 06/07/2009 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng đầu tư phát triển - Công ty Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp; Số 03 Đường Tôn Đức Thắng, phường 1, Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 10giờ, ngày 24/07/2009
Thông báo có hiệu lực từ ngày 19/06/2009

Phân trang: | [0] | [1] |

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1679893227.571694 giây .