Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu số 9 thuộc DA Hệ thống cấp nước TX Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Nội dung : Xây dựng nhà máy nước - công trình cấp nước
Thuộc dự án : " DA Hệ thống cấp nước TX Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp "
Nguồn vốn : Vốn ODA do cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ và vốn đối ứng
Bên mời thầu : Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 07 giờ 00 ngày 28/02/2014 đến trước 09 giờ ngày 28/03/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng Ban QLDA - Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp; số 01, Nguyễn Huệ, phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : Lúc 9 giờ, ngày 28/03/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 25/02/2014

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Mở rộng hẻm số 10
Nội dung : Nền, mặt đường, cống thoát nước
Thuộc dự án : " Mở rộng hẻm số 10 "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : UBND phường 4, TP Sa Đéc; 0673.861.735
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 03/03/2014 đến ngày 19/03/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Đường Trần Văn Voi, Khóm 1, Phường 4, TP Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 09 giờ ngày 20/03/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 24/02/2014

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Đường vào Trường Mầm non Hoa Mai
Nội dung : Đường giao thông - cống thoát nước
Thuộc dự án : " Đường vào Trường Mầm non Hoa Mai "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước và nguồn vốn huy động hợp pháp khác
Bên mời thầu : UBND phường 3, TP Sa Đéc; 0673.861.418
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 14 giờ ngày 25/02/2014 đến trước 14 giờ ngày 07/3/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : UBND phường 3, số 15, đường Hai Bà Trưng, khóm 2, phường 3, TP Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 07/3/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 21/02/2014

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Trường MN Mỹ An Hưng A (điểm chính)
Nội dung : Xây dựng 06 phòng, khối chức năng và hạng mục phụ
Thuộc dự án : " Trường MN Mỹ An Hưng A (điểm chính) "
Nguồn vốn : Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác
Bên mời thầu : Ban QLDA huyện Lấp Vò; 0673.845.757
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 07 giờ 30 ngày 26/02/2014 đến trước 09 giờ ngày 15/03/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA huyện Lấp Vò, khu đô thị mới, khóm Bình Thanhj, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 09 giờ ngày 15/03/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 14/02/2014

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Đường Hùng Vương nối dài (đoạn đường Nguyễn Văn Phát đến đường Trần Thị Nhượng)
Nội dung : Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, chiếu sáng
Thuộc dự án : " Đường Hùng Vương nối dài (đoạn đường Nguyễn Văn Phát đến đường Trần Thị Nhượng) "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước và nguồn vốn huy động hợp pháp khác
Bên mời thầu : Ban QLDA xây dựng TP Sa Đéc
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 28/02/2014 đến trước 14 giờ ngày 19/03/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng Ban QLDA xây dựng TP Sa Đéc, số 147/12A, khóm Hòa Khánh, phường 2, TP Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 19/03/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 14/02/2014

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1679888764.630355 giây .