Đang lấy dữ liệu về....
Xin chờ một chút !!!
Trang chủ | Giới thiệu sở KH&ĐT ĐT | Sơ đồ Website | Liên kết Website  | Trao đổi thông tin   Tìm kiếm   
 
  Giới thiệu
     Giới thiệu
 
 
Thông báo mời thầu
 
 
  Kết quả đấu thầu
 
 
  Kế hoạch đấu thầu
 
 
  Thông tin nhà thầu
 
 
  Quản lý đấu thầu
     Văn bản QPPL
 
 
  Tìm kiếm
     Thông báo mời thầu
 

MỜI THẦU XÂY LẮP
Gói thầu : Gói thầu số 7 thuộc dự án Trường TH Hòa Long 1 (điểm chính)
Nội dung : Xây dựng khối 12 phòng học, khối hành chính quảng trị + phục vụ học tập, cổng - hàng rào, sân đan - cột cờ, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh học sinh, SLMB + đường vào trường + hệ thống cấp thoát nước + bó vỉa và Lưới hạ thế 1P-2D-220V
Thuộc dự án : " Trường TH Hòa Long 1 (điểm chính) "
Nguồn vốn : Vốn tỉnh hổ trợ, vốn huyện và các nguồn vốn khác
Bên mời thầu : Ban QLDA Xây dựng huyện Lai Vung; 0673.848081
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 07 giờ 30 ngày 24/02/2014 đến trước 14 giờ ngày 11/03/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA Xây dựng huyện Lai Vung, khóm I, TT Lai Vung, huyện Lai Vung, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 11/03/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 14/02/2014

Gói thầu : Gói thầu số 9 thuộc dự án Bệnh viện TX Sa Đéc
Nội dung : Xây dựng khoa lao, khoa nhiễm, khoa tâm thần, khoa giải phẫu bệnh lý và các công trình phụ và hạ tầng kỹ thuật
Thuộc dự án : " Bệnh viện TX Sa Đéc "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu : Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp; 0673.874.275
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 8 giờ ngày 21/02/2014 đến trước 9 giờ ngày 11/03/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp, số 45, 47, 49, đường Nguyễn Thái Bình, Khu 500 căn, phường Mỹ Phú, TPCL, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ ngày 11/03/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 12/02/2014

Gói thầu : Gói thầu số 7 thuộc dự án Trường Tiểu học Hòa Long 1 (điểm chính)
Nội dung : Xây lắp khối 12 phòng học; khối hành chính quản trị + phục vụ học tập; Cổng - hàng rào, sân đan - cột cờ, nhà bảo vệ; nhà vệ sinh học sinh; nhà xe giáo viên + học sinh; san lấp mặt bằng + đường vào trường + hệ thống cấp thóat nước + bó vỉa và lưới hạ thế 1P-2D-220V
Thuộc dự án : " Trường Tiểu học Hòa Long 1 (điểm chính) "
Nguồn vốn : Nguồn vốn Tỉnh hỗ trợ + vốn huyện và các nguồn vốn khác
Bên mời thầu : Ban Quản lý dự án huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp; điện thoại: 0673.848081, 0673.849522
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 07 giờ 30 phút ngày 17/02/2014 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 04/03/2014
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ 00 phút ngày 04/03/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 11/02/2014

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Khu liên hợp thể dục thể thao thị xã Sa Đéc
Nội dung : San lấp mặt bằng
Thuộc dự án : " Khu liên hợp thể dục thể thao thị xã Sa Đéc "
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước và nguồn vốn huy động hợp pháp khác
Bên mời thầu : Ban QLDA xây dựng TP Sa Đéc 0673.864.732
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 24/02/2014 đến 14 giờ ngày 14/03/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng Ban QLDA xây dựng TP Sa Đéc, số 147/12A, khóm Hòa Khánh, phường 2, TP Sa Đéc, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 14/03/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 10/02/2014

Gói thầu : Gói thầu thuộc dự án Đường 30/4 (Km2+100 - Km 3+900)
Nội dung : Nền và mặt đường
Thuộc dự án : " Đường 30/4 (Km2+100 - Km 3+900) "
Nguồn vốn : Vốn vay tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình phát triển giao thông nông thôn năm 2013 -2014
Bên mời thầu : Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lai Vung; 067.3848.294
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ ngày 17/02/2014 đến 9 giờ ngày 28/02/2014 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lai Vung, QL 80, khóm 1, TT Lai Vung, huyện Lai Vung, ĐT
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu : 9 giờ ngày 28/02/2014
Thông báo có hiệu lực từ ngày 08/02/2014

Phân trang: | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | ... Next

   
   Copyright @ 2006 by Sở Kế hoạch & đầu tư Đồng Tháp
Số lượt truy cập vào website từ ngày 01/01/2006 là

Thời gian tải trang web là 1679890086.011702 giây .